22 листопада o 12.00 год. в приміщенні Навчально – наукового інституту мистецтв (аудиторія №402) відбулася презентація монографії ««Історія української літератури» Михайла Грушевського як органологічне джерело» доктора мистецтвознавства, професора Кіндратюка Богдана Дмитровича.
Пропонована читачеві праця є першою спробою розглянути багатотомну історію української літератури М.Грушевського як важливе органологічне джерело. Дібраний великий фактичний матеріал із фольклору, писемної словесності, епосу, народної християнської поезії, легенд, полемічних праць інтерпретовано і вводиться в музикознавчий обіг.