ДРУГИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ МАГІСТР

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНІ СХЕМИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

ГРАФІК КОНТРОЛЮ

ВІЛЬНИЙ ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН