СТУДЕНТУ

СТУДЕНТСЬКИЙ ПУТІВНИК

ПЕРШИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ БАКАЛАВР

ДРУГИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ МАГІСТР

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ

КОДЕКС АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

НАУКОВИЙ ГУРТОК

ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

РОЗКЛАД ВІДКРИТИХ ЛЕКЦІЙ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ ТА ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН