Студенту

Розклад занять

Студентський путівник

Академічна доброчесність

 

І кваліфікаційний рівень бакалавр

ІІ кваліфікаційний рівень магістр

 

Графік навчального процесу

Розподіл студентв вступ 2020

Забезпечення навчальною літературою

Науковий гурток

Розклад відкритих лекцій

 

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін

Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін

Положення про організацію освітнього процесу