ІСТОРІЯ

Історичні витоки кафедри відносяться до створення одного із перших в Україні музично – педагогічного  факультету Івано – Франківського педагогічного інституту у 1966 році, на базі якого в 1967 році сформувались дві кафедри – теорії, історії музики і гри на музичних інструментах та кафедри методики музичного виховання, співів і диригування. Першими викладачами диригентських дисциплін були: доцент Пащенко В.І., Зварун В.І., Гринишин М.П., Коломієць А.Г., Баландін Л.Ю., Доронюк В.Д., Долчук Р.О., Величко Г.Г. У 2001 році музичний факультет став основою для відкриття Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, в структурі якого утворились нові чотири музичні кафедри. У 2016 році внаслідок реорганізації перейменовано на кафедру методики музичного виховання та диригування, яку очолила кандидат мистецтвознавства, професор, доктор філософії, заслужений діяч мистецтв України Серганюк Любов Іванівна.

Кафедра хорового диригування є випусковою за спеціальністю 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво).  Формуючи у студентів необхідну суму знань, умінь і навичок з дисциплін диригентсько – хорового циклу, яка є необхідною умовою організації навчально-виховного процесу в хорових колективах, ансамблях, гімназіях, ліцеях, педагогічних коледжах, вищих навчальних закладах, професорсько-викладацький штат кафедри у складі 30 осіб має: двох заслужених діячів мистецтв України (Савчук В.Я., Серганюк Л.І.), трьох заслужених працівників культури України (професора Карась Г.В. та доцентів Зваричук Ж.Й., Серганюк Ю.М.), двох заслужених артистів України (Молодій О.Р., Петрик М.В.), трьох професорів, двох докторів мистецтвознавства (Карась Г.В., Кіндратюк Б.Д.), Серганюк Л.І., десять кандидатів мистецтвознавства, доцентів (Бардашевська Я.М., Дудик Р.В., Зваричук Ж.Й., Казимирів Х.Т., Колубаєв О.Л., Маскович Т.М., Новосядла І,С., Рудик М.М., Шегда Л.В., Ярошенко І.В)., двох кандидатів педагогічних наук (Таран І.М., Шуляр О.Д.)

Кафедра хорового диригування реалізує завдання по забезпеченню якісної освіти майбутніх спеціалістів в галузі диригування та викладання музичних дисциплін як умови її інтеграції в соціокультурний простір, розвитку конкурентоздатності на ринку праці. Склад кафедри працює над створенням навчально – методичних комплексів по курсах навчальних дисциплін диригентського профілю та організації науково – дослідної роботи з актуальних проблем хорової педагогіки і виконавства.

Навчально – методична робота спрямована на підготовку спеціалістів по дисциплінах хорово – диригентських циклів, узагальнення і втілення в навчальний процес педагогічного і творчого досвіду викладачів, проведення відкритих занять та майстер – класів, впровадження мультимедійних засобів навчання. Викладачами кафедри видані методичні матеріали на допомогу студентам для організації самостійної роботи та виконання творчих завдань, бакалаврських, магістерських та дипломних робіт. На кафедрі організована робота науково – методичного семінару для викладачів. Тематика занять: Болонський процес та сучасні реалії, нові педагогічні технології в хорознавстві та у вузівській підготовці спеціалістів, поліхудожня освіта сучасних студентів тощо. Особлива увага відводиться самостійній роботі студентів: підготовці методичних матеріалів, завдань творчого характеру, проведенню консультацій і наданню допомоги по навчанню. Усі  викладачі та концертмейстери кафедри здійснюють системні наукові дослідження у наступних галузях: хорове виконавство, хорова практика, теорія музичного виховання, музичне просвітництво, історія хорової музики, музичне краєзнавство.

Студенти та викладачі беруть участь у Всеукраїнських конкурсах диригентів, наукових олімпіадах, оглядах хорових колективів, відповідальних концертах та творчих звітах. Особлива увага звертається на роботу по комплектації контингенту студентів свого профілю. Налагоджена профорієнтаційна робота в загальноосвітніх школах, училищах в період педагогічної практики та під час виїзних концертів для молоді.

Кафедра співпрацює з Львівською національною музичною академією ім. М.Лисенка, Одеською національною музичною академією ім. О.Нежданової, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України, Всеукраїнською національною музичною спілкою, Спілкою композиторів України, Національним академічним ансамблем пісні і танцю «Гуцулія». Внаслідок тісної співпраці вирішуються питання якісної  підготовки майбутніх фахівців через обмін досвідом, атестацію і стажування наукових кадрів, інформаційну  та видавничу діяльність.

Професорсько – викладацький склад постійно бере участь в науково – практичних конференціях, Днях відкритих дверей вузу.

Історія кафедри ознаменована зустрічами з Народною артисткою України Ніною Матвієнко, Народною артисткою України, Лауреатом національної премії ім. Т.Шевченка, композитором Лесею Дичко, Заслуженим діячем мистецтв, диригентом Валерієм Матюхіним, доктором педагогічних наук, професором Наталією Сегедою, докторами мистецтвознавства Стефанією Павлишин, Любов Кияновською та ін. Кафедрою підтримуються творчі зв’язки із ведучими хоровими колективами України, музичними організаціями. Серед працівників кафедри – випускники різноманітних престижних вузів нашої держави, котрі отримали високу професійну базу та ґрунтовні знання в галузі  хорового виконавства.

На кафедрі працюють хорові колективи, які виконують навчальні функції (практикум роботи з хором) та беруть участь в державній атестації на здобуття освітньо – кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» та «Магістр».  Викладачі кафедри ведуть активну музично-просвітницьку роботу: тематичні програми, концерти, що стали традиційними заходами та сприяють популяризації українського хорового академічного співу.

Із 2013 року на базі кафедри проводиться Всеукраїнський студентський конкурс хорових диригентів, в якому беруть участь представники  всіх регіонів України.