СЕРЕДЮК ІРИНА МИРОСЛАВІВНА

концертмейстер

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилася 18 лютого 1991 року в м. Івано-Франківськ

1997-2006 рр. – учениця Івано-Франківської дитячої музичної школи №1 ім. М.Лисенка (клас Буркун Л.Г.)

2006-2010 рр. – студентка Івано-Франківського музичного училища ім. Д.Січинського, фортепіанного відділення (клас Сербинського І.Ю.)

2010-2013 рр. – студентка ДВНЗ “Прикарпаський національний університет ім. В.Стефаника” Інститут мистецтв за спеціальністю “Хорове диригування” (клас проф. Серганюк Л.І.)

2010-2015 рр. – студентка Одеської державної музичної академії ім. А.В. Нежданової за спеціальністю “Фортепіано” (клас доцента Шевченко Л.М.)

2009 – 2010 рр. – концертмейстер Івано-Франківської дитячої музичної школи №1 ім. М.Лисенка

З 2010 р. – викладач фортепіано Івано-Франківської дитячої музичної школи №1 ім. М.Лисенка

З 2012р. – концертмейстер кафедри хорового диригування ім. В.Їжака

З 2015 р. – здобувач наукового ступеня кандидата мистецтвознавства ДВНЗ “Прикарпаський національний університет ім. В.Стефаника” за спеціальністю 17.00.03 – “Музичне мистецтво”

З червня 2016 р. – концертмейстер кафедри методики музичного виховання та диригування

З жовтня 2020 р. – викладач кафедри методики музичного виховання та диригування

Статті у наукових фахових виданнях

та наукових виданнях інших держав:

 1. Середюк І. Група композиторських портретів у фортепіанному циклі зламу ХІХ-ХХ століть. Науковий вісник Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової «Музичне мистецтво і культура». Одеса. 2019. Випуск 29 книга 1. (Категорія «Б»). С,52-63.
 2. Iryna Serediuk. Portrety kompozytorskie na przełomie XIX – XX wieków (cykle fortepianowe) Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies: [Science Magazine / Editor-in-Chief Prof. Ihor Nabytovych]. Lublin, 2019. Vol. XУІІ. S. 314-320.
 3. Середюк І. Аспекти експлікації влсного семіотичного поля автора в музичному творі. Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». Випуск № 30 (Категорія «Б»). Дрогобич. 2020. С.
 4. Середюк І.Галерея музичних портретів композиторів в семіотичному та комунікативному аспектах. Науковий вісник Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової «Музичне мистецтво і культура». Одеса. 2020.(Категорія «Б»).

 

Статті в інших наукових виданнях

та збірниках матеріалів конференцій:

 1. Середюк І. Символіка імені в музичній творчості Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки. Івано–Франківськ: Лілея – НВ, 2016. Частини 3-4. С. 199-.202.
 2. Середюк І. Автопортрет композитора в музичному мистецтві. Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки. Івано–Франківськ: Лілея – НВ, 2019. Частина 5. С. 294-300.
 3. Середюк І. Семіотичне поле автора крізь призму цитування, алюцію і стилізацію. Матеріали 11 міжнародної науково-практичної конференції «Іnnovative development of science and education». Афіни.2020. С. 425-430.
 4. Середюк І. Самоіндетифікація митця як об’єкт музичної творчості.. Збірник матеріалів 1Х міжнародної науково-практичної конференції «Scientific achievements of modern society». Ліверпуль.2020. С.965-972.
 5. Середюк І. Грфічно-інтонаційна символіка та кодування авторської присутності в музичних творах.Матеріали У1 міжнародної науково-практичної конференції «Science, society, education: topical issues and development prospects». Харків,2020. С.773-779.
 6. Середюк І. Категорія «образ композитора» у музичному тексті як об’єкт музикознавчого дослідження. Збірник матеріалів 11 міжнародної науково-практичної конференції «Modern science: problems and innovations‖». SSPG Publish, Stockholm, 2020. С.627-634.
 7. Середюк І. Відтворення семантики індивідуальних авторських стилів у доробку митців ХІХ-ХХ століть. Матеріали звітної наукової веб-конференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Івано – Франківськ. 2020. С.

Є лауреатом багатьох Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів:

2000 р. – Лауреат Обласного конкурсу юних виконавців – І премія (м.Івано-Франківськ)

Лауреат IV Обласного конкурсу ім. В.Барвінського – І премія (м.Івано-Франківськ)

Дипломант Міжнародного конкурсу “Срібний дзвін” (м.Ужгород)

Лауреат Обласного конкурсу серед учнів музичних шкіл та шкіл мистецтва – ІІ премія (м.Івано-Франківськ)

2001 р. – Дипломант Всеукраїнського фестивалю “Весняна рапсодія” (м.Київ)

Дипломант Всеукраїнського конкурсу за програмою українського фонду культури “Нові імена України” (м.Київ)

2002 р. – Лауреат І Галицького конкурсу ім. В.Барвінського – І премія (м.Дрогобич)

Лауреат V Обласного конкурсу ім. В.Барвінського – І премія (м.Івано-Франківськ)

Лауреат Обласного конкурсу юних виконавців – І премія (м.Івано-Франківськ)

Лауреат І Відкритого конкурсу ім. М.Лисенка (м.Івано-Франківськ)

2003 р. – Лауреат ІІІ Всеукраїнського конкурсу ім. Н.Нижанківського – ІІІ премія (м.Стрий)

Стипендіат голови ОДА

Дипломант Міжнародного конкурсу юних піаністів ім. С.Ріхтера (м.Житомир)

2004 р. – Лауреат обласного конкурсу юних виконавців ІІ премія (м.Івано-Франківськ)

Дипломант Всеукраїнського конкурсу за програмою українського фонду культури “Нові імена України” (м.Київ)

2005 р. – Лауреат ІІ Відкритого конкурсу ім. М.Лисенка – ІІ премія (м.Івано-Франківськ)

Лауреат V Міжнародного конкурсу академічного мистецтва юних “Vivat, musica” – ІІІ премія

2008 р. – Лауреат Всеукраїнського конкурсу ІІІ премія (м.Львів)

2010 р. – Лауреат конкурсу виконавської майстерності студентів фортепіанного відділу Державного музичного училища ім. Д.Січинського – ІІІ премія (м.Івано-Франківськ)

Нагороджена багатьма грамотами:

За досягнені успіхи в оволодінні професією музиканта і активну творчу роботу Державного музичного училища ім. Д.Січинського (м.Івано-Франківськ)

Контактна інформація:

м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 34-А

Навчально-науковий інститут мистецтв ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Кафедра методики музичного виховання і диригування

e-mail: khd@pu.if.ua ; iryna.serediuk@pu.if.ua

тел. +38 (0342) 52-34-29

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника