ЯРОШЕНКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат мистецтвознавства,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилася 16 грудня 1970 року в м. Коломия, Івано-Франківської області.

В 1989 році закінчила Івано-Франківське музичне училище ім. Д.Січинського, теоретичний відділ.

В 1995 році закінчила Львівську консерваторію ім. М.Лисенка (відділ хорового диригування, клас проф. Юзюка І.С.) та теологічний факультет Люблінського католицького університету імені Івана Павла ІІ.

1995-2005 рр. – викладач теоретичних та хорових дисциплін на кафедрі музики Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича

З 2005 року – доцент кафедри методики музчного виховання і диригування , член Вченої ради  Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника, член наукового товариства імені Тараса Шевченка.

У  2005 року захистила кандидатську дисертацію з мистецтвознавства в Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв: «Музично-просвітницька діяльність Андрія Кушніренка в контексті розвитку професійно-хорового виконавства на Буковині» (науковий керівник Уланова Світлана Іванівна – доктор філософських наук, професор). У дисертації розглядається музично – просвітницька діяльність відомого буковинського композитора, хорового диригента, фольклориста, педагога, музично – громадського діяча Андрія Кушніренка. Дається аналіз діяльності представників буковинського краю. Особлива увага приділена творчості С.Воробкевича і його послідовникам – П.Бажанському, Є.Мандичевському, Ч.Порумбеску, а також в роботі висвітлено діяльність Заслуженого Буковинського ансамблю пісні і танцю.

Ірина Володимирівна Ярошенко – викладач, хоровий диригент, музично-громадський діяч, поетеса.

Ірина Ярошенко є автором понад 90 наукових і навчально-методичних праць.

Основні наукові публікації:

1. Ярошенко І. В. Мистецтвом встелені шляхи. Андрій Кушніренко – диригент, композитор, педагог / І. В. Ярошенко // Чернівці : Прут, 2004. – 220 с.

УДК 784.4     ББК 85.313(4УКР-4ЧЕН) Я77

Книга знайомить з життям і творчістю, педагогічною діяльністю видатного хормейстера сучасності, талановитого композитора і педагога, Народного артиста України, лауреата Національної премії ім. Тараса Шевченка, члена Національної Спілки композиторів України, професора, члена-кореспондента Академії мистецтв України А,М. Кушніренка. Досліджується історія становлення та діяльність одного з кращих професійних колективів України – Державного Заслуженого Буковинського ансамблю пісні і танцю, розглядаються принципи та методи роботи диригента з хором та його вагомий внесок у музичну культуру України. Монографія може бути використана як навчальний посібник для вивчення хорових дисциплін у середніх спеціальних та вищих навчальних музичних закладах. Розрахована на мистецтвознавців, дослідників народної творчості, студентів музичних та музично-педагогічних вищих навчальних закладів, широке коло шанувальників творчості відомого митця.

2. Ярошенко І. В. Заслужений Буковинський ансамбль пісні і танцю та його роль у розвитку професійного виконавства на Буковині / І. В. Ярошенко // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць. – Вип. XIII. – К. : Міленіум, 2004. – С. 142–151.

3. Ярошенко І. В. Андрій Кушніренко (До 70-річчя від дня народження). Мистецькі обрії‘2003: Альманах. Науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України. – К. : КНВМП «Символ – Т», 2004. – С.387–394.

4. Ярошенко І. В. Принципи формування образного мислення диригента в творчому процесі А. Кушніренка / І. В. Ярошенко // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць. – Вип. XIV. – К. : Міленіум, 2005. –  С. 177–183.

5. Ярошенко І. В. Розвиток диригентсько-хорової культури Західної України у XIX ст. (Історичний аспект) / І. В. Ярошенко // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2005. – № 1. – С. 32–37.

6. Ярошенко І. В. Внесок А. Кушніренка у розвиток української музичної культури на Буковині / І. В. Ярошенко // Вісник Прикарпатського університету: Мистецтвознавство. – Вип. VIII. – Івано-Франківськ, 2005. – С.145–153.

7. Ярошенко І. В. Методичні засади і педагогічний почерк М. Колесси. / І. В. Ярошенко // Науковий вісник Чернівецького університету : Зб. наук. праць. – Вип. 202. – Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута, 2004. – С. 199–205.

8. Ярошенко І. В. А. Кушніренко – дослідник музичної спадщини Сидора Воробкевича / І. В. Ярошенко // Буковинський історико-етнографічний вісник. – Вип. 6. – Чернівці : Прут, 2004. – С. 289–296.

9. Ярошенко І. В. Тенденції музичного розвитку на Буковині першої половини XIX ст. / І. В. Ярошенко // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : Зб. наук. праць. – Т. 1 (19). – Чернівці : Прут, 2005. – С. 181–188.

10. Ярошенко І. В. Творчий процес і образне мислення диригента. Система неперервної освіти: здобутки, пошуки, проблеми / І. В. Ярошенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, кн.5. – Чернівці : Митець, 1996. – С. 104–107.

11. Ярошенко І. В. Мистецький колектив і національне відродження / І. В. Ярошенко // Гуманістичний вісник, Ч. 1-2. – Львів, 1999. – С. 43-45.

12. Ярошенко І. В. Музична культура Буковина другої половини ХІХ – початку ХХ століття та її вплив на розвиток сучасного професійного українського мистецтва / І. В. Ярошенко // Художня освіта і суспільство ХХІ століття: духовні, культурологічні, мистецькі виміри: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К., 22-23 жовтня 2004. – С. 70-71.

13. Ярошенко І. В. Професійно-хорове виконавство 60-90-х років ХХ століття на Буковині та його роль у процесі національного відродження українського мистецтва / І. В. Ярошенко // Мистецька освіта та мистецтво освіти в контексті формування сталого суспільства: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К., 2005. – Ч. 1. – С. 165-167.

14. Ярошенко І. В. Вплив культурних традицій Галичини на розвиток музичного життя Буковини у другій половині ХІХ століття / І. В. Ярошенко // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2006. – С. 59-64.

15. Ярошенко І. В. Музично-просвітницький рух на Буковині у дорадянський період / І. В. Ярошенко // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Збірник наукових праць. – Вип. ХVІІ. – К.: Міленіум, 2006. – С. 92-98.

16. Ярошенко І. В. Роль буковинських митців ХІХ – першої половини ХХ століття в розвитку українського професійного хорового виконавства / І. В. Ярошенко // Мистецтвознавчі записки: збірник наукових праць. – Вип. 10. – К.: Міленіум, 2006. – С. 19-27.

17. Ярошенко І. В. Формування образного мислення диригента. Методичні рекомендації / І. В. Ярошенко. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2007. – 32 с.

18. Ярошенко І. В. Розвиток професійно-хорового виконавства на Буковині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) Навчально-методичний посібник / І. В. Ярошенко. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаник, 2007. – 78 с.

19. Ярошенко І. В. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства / І. В. Ярошенко. – Київ, 2005. – 20 с.

20. Ярошенко І. В. Методичні засади формування диригентської школи М. Колесси / І. Ярошенко // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Збірник наукових праць. – Вип. ХVІІІ. – К.: Міленіум, 2007. – С. 32-40.

21. Ярошенко І. В. Духовна культура та мистецькі традиції на території Галичини. Науковий вісник «Добрий пастир», Теологія. Щорічний збірник наукових праць. –  № 2. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 195-204.

22. Ярошенко І. В. Професійно-хорове виконавство 60-90-х років ХХ століття на Західній Україні та його роль у процесі національного відродження українського мистецтва / І. В. Ярошенко // Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції «Етнокультурні процеси в українському урбанізованому середовищі ХХ століття». – Івано-Франківськ, 23 червня 2006. – С. 38-42.

23. Ярошенко І. В. Музична культура Буковини другої половини ХХ століття та її вплив на розвиток сучасного професійного мистецтва / І. В. Ярошенко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українська культура в контексті сучасних наукових досліджень та практичних реалій». – Київ, 21-22 грудня 2006. – С. 29-34.

24. Ярошенко І. В. Тенденції музичного розвитку на Західній Україні першої половини ХІХ ст. / І. В. Ярошенко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Музичне виконавство України: національні, регіональні та інтегративні аспекти». – Івано-Франківськ, 9-10 грудня 2006. – С. 16-21.

25. Ярошенко І. В. Розвиток диригентсько-хорової культури Західної України в ХІХ ст. / І. В. Ярошенко // Науковий вісник «Добрий пастир», Теологія. Щорічний збірник наукових праць. – № 2. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 195-204.

26. Ярошенко І. В. Корифей хорового співу / І. В. Ярошенко // Музика. – Київ, 2009 березень-квітень. – № 2. – С. 9-11.

27. Ярошенко І. В. Гласопіснець. / І. В. Ярошенко. – Івано-Франківськ, 2010. – 220 с.

28. Ярошенко І. В. Роль музичних товариств у становленні національно-культурних традицій на Буковині. Науковий вісник «Добрий пастир», Теологія. Щорічний збірник наукових праць – № 2. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 195-204.

29. Ярошенко І. В. Вплив культури Галичини на музичне життя на Буковині наприкінці ХІХ століття. Науковий вісник «Добрий пастир», Теологія. Щорічний збірник наукових праць № 2 2009 Івано-Франківськ, 2009, с. 195-204.

30. Ярошенко І. В. Розвиток диригентсько-хорової культури Західної Європи / І. В. Ярошенко // Наукове товариство ім. Шевченка. Івано-Франківський осередок. (Дев’ятнадцята наукова сесія товариства ім. Шевченка). Івано-Франківськ 4-22 березня 2008 р. – С. 12-21.

31. Ярошенко І. В. Становлення професійно-хорового виконавства в Галичині у ХІХ- першій половині ХХ ст. Науковий вісник «Добрий пастир», Теологія. Щорічний збірник наукових праць. – №2. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 195-204.

32. Ярошенко І. В. Музично-просвітницький рух на Буковині першої половини ХХ століття / І. В. Ярошенко // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 135-140.

33. Ярошенко І. В. Музично-просвітницька діяльність Сидора Воробкевича в контексті хорового мистецтва Буковини першої половини ХІХ століття / І. В. Ярошенко // Українська музична культура на сучасному етапі: трансформація традиційних і академічних форм. –  Івано-Франківськ, 2013. – С. 89-93.

34. Ярошенко І. В. Основні аспекти музично-освітньої діяльності на Буковині ІІ половини ХХ століття / І. В. Ярошенко // Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 122-125.

35. Ярошенко І. В. Деякі аспекти дослідження музичної спадщини Сидора Воробкевича у творчому доробку Андрія Кушніренка / І. В. Ярошенко // Мистецька освіта: минуле, сучасне, майбутнє. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 298-306.

36. Ярошенко І. В. Специфіка формування диригентської школи М. Колесси / І. В. Ярошенко / Мистецтво і дизайн: традиції, пошук, перспективи. – Київ, 2013. – С. 57-62.

37. Ярошенко І. В. А. Кушніренко: музично-просвітницька діяльність / І.В. Ярошенко // Музична культура й освіта Буковини у європейському вимірі. – Чернівці, 2013. – С. 196-201.

38. Ярошенко І. В. Проблематика стилю сучасної церковно-хорової музики в Україні / І.В. Ярошенко // Збірник наук. Праць звітно-наукової конференції викладачів, докторантів, аспірантів за 2013 рік. – Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 19-25.

39. Ярошенко І. В. Тенденція формування української хорової школи М. Колесси / І. В. Ярошенко / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Мистецтво і дизайн: традиції, пошук, перспективи”. – Київ, 24-25 квітня 2013. – С. 163-166.

40. Ярошенко І. В. Музично-просвітницька діяльність Сидора Воробкевича в контексті хорового мистецтва Буковини першої половини ХІХ століття / І.В. Ярошенко // Збірник Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українська музична культура на сучасному етапі: трансформація традиційних і академічних форм». –  Івано-Франківськ, 24-25 квітня 2013. – С. 35-38.

41. Ярошенко І. В. Основні аспекти музично-освітньої діяльності на Буковині ІІ половини ХХ століття / І. В. Ярошенко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки». – Івано-Франківськ,  25-26 жовтня 2013 – С. 16-19.

42. Ярошенко І. В. Тритони долі / І. В. Ярошенко // Коломия: Вік, 1997. – 240 с.

43. Ярошенко І. В. Сім світів / І. В. Ярошенко // Коломия: Агро, 1992. – 48 с.

44. Ярошенко І. В. Служба Божа для чоловічого хору / І. В. Ярошенко // Чернівці: Прут, 1998. – 52 с.

45. Ярошенко І. В. Відданість мистецтву / І.В. Ярошенко // Мистецтвознавство України: Зб. Наук. Праць. – Випуск ІІ – К.: Кий, 2001. – С.159-164.

46. Ярошенко І. В. Спецкурс «Українське хорове мистецтво»: Навчально-методичний посібник / І.В. Ярошенко // Чернівці: Прут, 2002. – 86 с.

47. Ярошенко, І.В. Диригентське мистецтво Буковини на початку ХХІ ст.: Проблеми й перспективи / І.В. Ярошенко // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Зб. Наук. Праць. – Том І (16). – Чернівці: Прут, 2003. – С. 179-185.

48. Ярошенко І. В. Українська національна ідея в творчості львівських композиторів / І. В. Ярошенко // Буковинський історико-етнографічний вісник. – Випуск V. – Чернівці: Прут, 2003. – С. 74-80.

49. Ярошенко І. В. Розвиток українського хорового виконавства в контексті європейського диригентського мистецтва ХХ ст. / І.В. Ярошенко // Мистецтвознавчі записки. – Випуск 3-4. – К., 2003. – С. 72-78.

50. Ярошенко І. В., Довгань О.Г. Із джерел літератури і мистецтва Буковини / І. В. Ярошенко, О. Г. Довгань. – Чернівці: Букрек, 2008. – 264 с.

51. Ярошенко І. В. А.Кушніренко: багатогранність творчої особистості / І. В. Ярошенко // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Випуск 701. – Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький національний. університет, 2014. – С.199-205.

52. Ярошенко І. В. Специфіка формування диригентської школи М. Колесси / І. В. Ярошенко // Мистецька освіта і зміст, технології, менеджмент: Зб. наук. праць. – Випуск 8. – К.: Тонар, 2014. – С.183-196.

53. Ярошенко І. В. Історія хорового виконавства: методичні рекомендації / І. В. Ярошенко. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, 2008. – 37 с.

54. Ярошенко І. В. Основні напрями розвитку українського хорового мистецтва першої половини ХХ століття: методичні рекомендації / І. В. Ярошенко. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, 2008. – 28 с.

55. Ярошенко І. В. Диригентська школа Миколи Колесси: методичні рекомендації / І.В. Ярошенко // Чернівці: Прут, 2009. – 32 с.

56. Ярошенко І. В. Львівська хорова школа другої половини ХХ століття: історичний аспект / І. В. Ярошенко. – Івано-Франківськ: Краєзнавець Прикарпаття. – №9. – 2007. – С.53-56.

57. Ярошенко І. В. Професійно-хорове виконавство на Прикарпатті у контексті інтеграційних процесів / І.В. Ярошенко // Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. – Випуск 12. – К.: Міленіум, 2008. – С.16-23.

58. Ярошенко І. В. Основні тенденції розвитку музично-просвітницького руху в Галичині та Буковині / І. В. Ярошенко // Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. – Випуск 13. – К.: Міленіум, 2009. – С.12-21.

59. Ярошенко І. В. Роль музичних товариств у становленні національно-культурних традицій Західної України / І. В. Ярошенко // Буковинський історико-етнографічний вісник. – Випуск 12. – Чернівці: Прут, 2009. – С.15-25.

60. Ярошенко І. В. Особливості церковного співу в греко-католицькій церкві ХХІ ст. / І. В. Ярошенко // Науковий вісник «Добрий пастир», Теологія. Щорічний збірник наукових праць. – № 6. – Івано-Франківськ, 2014. – С.191-200.

61. Ярошенко І. В. Тенденції розвитку професійно-виконавського хорового мистецтва першої половини ХХ ст. / І. В. Ярошенко // Науковий вісник «Добрий пастир», Теологія. Щорічний збірник наукових праць – №3. – Івано-Франківськ, 2010. – С.225-230.

62. Ярошенко І. В. Проблеми сьогодення в культурному просторі: музично-освітній аспект / І. В. Ярошенко // Українське слово і сучасність. – К.: Білий тигр, 2014. – № 1. – С. 48-51.

63. Ярошенко І. В. Проблеми диригентсько-хорової освіти на Галичині в ХХ столітті / І. В. Ярошенко // Українське слово і сучасність. – К.: Білий тигр, 2014. – № 2. – С. 35-38.

64. Ярошенко І. В. Музично-просвітницький рух на Буковині першої половини ХХ століття / І. В. Ярошенко // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 135–140. – 222 с.

65. Ярошенко І. В. Становлення професійно-хорового виконавства в Галичині у  ХІХ – першій половині ХХ ст. / І. В. Ярошенко // Науковий вісник «Добрий пастир». – Івано-Франківськ, 2011. – С. 195–204. – 218 с.

66. Ярошенко І. В. Музично-просвітницька діяльність Сидора Воробкевича в контексті хорового мистецтва Буковини першої половини ХІХ століття / І. В. Ярошенко // Українська музична культура на сучасному етапі: трансформація традиційних і академічних форм. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 89–93. – 315 с.

67. Ярошенко І. В. Основні аспекти музично-освітньої діяльності на Буковині ІІ половини ХХ століття / І. В. Ярошенко // Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 122–125. – 130 с.

68. Ярошенко І. В. Специфіка формування диригентської школи М. Колесси / І. В. Ярошенко // Мистецтво і дизайн: традиції; пошук та перспективи. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 183–196. – 279 с.

69. Ярошенко І. В. Деякі аспекти дослідження музичної спадщини Сидора Воробкевича у творчому доробку Андрія Кушніренка / І. В. Ярошенко // Мистецька освіта: минуле, сучасне, майбутнє. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 298–306. – 318 с.

70. Ярошенко І. В. Проблеми диригентсько-хорової освіти на Галичині в ХХ столітті / І. В. Ярошенко // Українське слово і сучасність. – К. : Білий Тигр, 2014. – № 2. – С. 35–38. – 64 с.

71. Ярошенко І. В. А. Кушніренко: багатогранність творчої особистості / І. В. Ярошенко // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць. – Випуск 701. – Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – С. 199–205. – 207 с.

72. Ярошенко І. В. Особливості церковного співу в греко-католицькій церкві ХХІ ст. / І. В. Ярошенко // Науковий вісник «Добрий пастир». – Івано-Франківськ, 2014. – № 6. – С. 191–200. – 251 с.

73. Ярошенко І. В. Проблеми сьогодення в культурному просторі: музично-освітній аспект / І. В. Ярошенко // Українське слово і сучасність. – К. : Білий Тигр, 2014. –  № 1. – С. 48–51. – 68 с.

74. Ярошенко І. В. Образне мислення як основний чинник професійної підготовки диригента / І. В. Ярошенко // Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки. – Івано-Франківськ : Лілея – НВ, 2015. – Ч. 2. – С. 120–124. – 191 с.

75. Ярошенко І. В. Сучасні стратегії комунікаційних навичок професійної діяльності західноукраїнських диригентів / І. В. Ярошенко // Комунікаційні стратегії сучасної школи. – К. : Білий Тигр, 2015. – С. 29–36. – 190 с.

76. Ярошенко І. В. Музичне мистецтво Буковини першої половини ХІХ століття / І. В. Ярошенко // Вісник Прикарпатського національного університету. – Івано-Франківськ. – № 28–29. – Ч. І. – С. 219–224. – 244 с.

77. Ярошенко І. В. Церковне хорове мистецтво Галичини першої половини ХХ століття: традиції та новаторство / І. В. Ярошенко // Науковий вісник «Добрий Пастир»: збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 8. – С. 225–229. – 251 с.

78. Ярошенко І. В. Музичне краєзнавство Західної України ХІХ–ХХ століть: професійно-хорове мистецтво Буковини : Навчальний посібник / І. В. Ярошенко. – К. : Білий Тигр, 2015. – 220 с.

УДК 784.1.087.68(477.85)”18/19″(075.8)     ББК 85.314(4Укр-4Чен) Я73     ISBN 978-966-97496-5-9

У навчальному посібнику розглядається розвиток хорового мистецтва Буковини 19-20 ст. Завдання навчального посібника допомогти студентам опанувати основні засади розвитку професійно-виконавського мистецва на Буковині. Видання призначене для студентів і викладачів музичних та музично-педагогічних вищих навчальних закладів, а також для підготовки фахівців за спеціальністю “Музичне мистецтво”.

79. Ярошенко І. В. Інтерпретаційна система у формуванні художньо-виконавської майстерності диригента: Метод. рекомендації / І. В. Ярошенко. – К. : Білий Тигр, 2015. – 40 с.

Забезпечує виконання навчальних дисциплін кафедри

“Музичне краєзнавство”

Зміст курсу базується на хронологічному, проблемному та монографічному принципах. В основі хронологічного принципу – культурно-історична зумовленість  музично  -просвітницьких процесів у Галичині. Проблемний принцип полягає у виявленні причинно-наслідкових зв’язків між історичними процесами та виконавством, що впливає на розвиток музичного мистецтва, а саме, краєзнавство.

Методика роботи з хором”

Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння теоретичних знань з даного курсу для практичної роботи із різними видами хорових колективів; ознайомлення з різноманітними прийомами і методами роботи над чистотою інтонації, мелодичним і гармонічним строєм, художнім ансамблем; вміння правильно опрацьовувати хоровий репертуар в залежності від ступеню технічної підготовки хору; теоретичне опанування вокально – хоровими навиками.

“Хорове диригування”

Основними завданнями вивчення дисципліни є засвоєння знань, формування вмінь та навичок, необхідних для роботи з хором; оволодіння студентами виконавської майстерності диригента; розвиток музичних здібностей студентів (слух, ритм, відчуття ладу, пам’ять, творче мислення); формування навичок самостійної роботи з партитурою; ознайомлення з кращими зразками української та світової хорової музики.

Навчально-методичні праці:

1. Ярошенко І. В. Розвиток професійно-хорового виконавства на Буковині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) Навчально-методичний посібник / І. В. Ярошенко. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаник, 2007. – 78 с.

УДК 78.087.08       ББК 85.314.1 Я-78

У навчально-методичному посібнику досліджено процес становлення тп розвитку хорового мистецтва Буковини другоїх половини ХІХ – початку ХХ століття. Визначено й розглянуто основні тенденції розвитку музично-просвітницького руху та особливості становлення вокально-хорового виконавства на буковинських землях. Видання розраховане для мистецтвознавців, викладачів, студентів музичних і музично-педагогічних вищих навчальних закладів, шанувальників історії хорової української культури.

2. Ярошенко І. В. Формування образного мислення диригента. Методичні рекомендації / І. В. Ярошенко. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2007. – 32 с.

УДК 7.071.2     ББК 85.315.1 Я-78

В даних методичних рекомендаціях визначено основні завдання образного мислення диригента, що стоять перед студентами диригенської спеціальності у формуванні та розвитку їх творчої особистості і розраховані для студентів та викладачів вищих спеціальних музичних закладів.

3. Ярошенко І. В. Інтерпретаційна система у формуванні художньо-виконавської майстерності диригента: Метод. рекомендації / І. В. Ярошенко. – К. : Білий Тигр, 2015. – 40 с.

УДК 7.071.2:781.68](072)     ББК 85.315я7

Методичні рекомендації вміщують основні положення та терміни із хорового диригування, призначені для формування художньо-виконавської майстерності диригента. Призначені для стуждентів та викладачів спеціальностіф “Хорове диригування”

 

ТЕКСТ

Контактна інформація:

м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 34-А

Навчально-науковий інститут мистецтв ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Кафедра методики музичного виховання і диригування

e-mail: khd@pu.if.ua ; iryna.yaroshenko@pu.if.ua

тел. +38 (0342) 52-34-29

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника