Ярошенко Ірина Володимирівна

кандидат мистецтвознавства,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилася 16 грудня 1970 року в м. Коломия, Івано-Франківської області.

В 1989 році закінчила Івано-Франківське музичне училище ім. Д.Січинського, теоретичний відділ.

В 1995 році закінчила Львівську консерваторію ім. М.Лисенка (відділ хорового диригування, клас проф. Юзюка І.С.) та теологічний факультет Люблінського католицького університету імені Івана Павла ІІ.

1995-2005 рр. – викладач теоретичних та хорових дисциплін на кафедрі музики Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича

З 2005 року – доцент кафедри методики музчного виховання і диригування , член Вченої ради  Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника, член наукового товариства імені Тараса Шевченка.

У  2005 року захистила кандидатську дисертацію з мистецтвознавства в Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв: «Музично-просвітницька діяльність Андрія Кушніренка в контексті розвитку професійно-хорового виконавства на Буковині» (науковий керівник Уланова Світлана Іванівна – доктор філософських наук, професор). У дисертації розглядається музично – просвітницька діяльність відомого буковинського композитора, хорового диригента, фольклориста, педагога, музично – громадського діяча Андрія Кушніренка. Дається аналіз діяльності представників буковинського краю. Особлива увага приділена творчості С.Воробкевича і його послідовникам – П.Бажанському, Є.Мандичевському, Ч.Порумбеску, а також в роботі висвітлено діяльність Заслуженого Буковинського ансамблю пісні і танцю.

Ірина Володимирівна Ярошенко – викладач, хоровий диригент, музично-громадський діяч, поетеса.

Ірина Ярошенко є автором понад 90 наукових і навчально-методичних праць.

Основні наукові публікації:

 1. Ярошенко І. В. Мистецтвом встелені шляхи. Андрій Кушніренко – диригент, композитор, педагог / І. В. Ярошенко // Чернівці : Прут, 2004. – 220 с. УДК 784.4     ББК 85.313(4УКР-4ЧЕН) Я77 Книга знайомить з життям і творчістю, педагогічною діяльністю видатного хормейстера сучасності, талановитого композитора і педагога, Народного артиста України, лауреата Національної премії ім. Тараса Шевченка, члена Національної Спілки композиторів України, професора, члена-кореспондента Академії мистецтв України А,М. Кушніренка. Досліджується історія становлення та діяльність одного з кращих професійних колективів України – Державного Заслуженого Буковинського ансамблю пісні і танцю, розглядаються принципи та методи роботи диригента з хором та його вагомий внесок у музичну культуру України. Монографія може бути використана як навчальний посібник для вивчення хорових дисциплін у середніх спеціальних та вищих навчальних музичних закладах. Розрахована на мистецтвознавців, дослідників народної творчості, студентів музичних та музично-педагогічних вищих навчальних закладів, широке коло шанувальників творчості відомого митця.
 2. Ярошенко І. В. Заслужений Буковинський ансамбль пісні і танцю та його роль у розвитку професійного виконавства на Буковині / І. В. Ярошенко // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць. – Вип. XIII. – К. : Міленіум, 2004. – С. 142–151.
 3. Ярошенко І. В. Андрій Кушніренко (До 70-річчя від дня народження). Мистецькі обрії‘2003: Альманах. Науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України. – К. : КНВМП «Символ – Т», 2004. – С.387–394.
 4. Ярошенко І. В. Принципи формування образного мислення диригента в творчому процесі А. Кушніренка / І. В. Ярошенко // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць. – Вип. XIV. – К. : Міленіум, 2005. –  С. 177–183.
 5. Ярошенко І. В. Розвиток диригентсько-хорової культури Західної України у XIX ст. (Історичний аспект) / І. В. Ярошенко // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2005. – № 1. – С. 32–37.
 6. Ярошенко І. В. Внесок А. Кушніренка у розвиток української музичної культури на Буковині / І. В. Ярошенко // Вісник Прикарпатського університету: Мистецтвознавство. – Вип. VIII. – Івано-Франківськ, 2005. – С.145–153.
 7. Ярошенко І. В. Методичні засади і педагогічний почерк М. Колесси. / І. В. Ярошенко // Науковий вісник Чернівецького університету : Зб. наук. праць. – Вип. 202. – Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута, 2004. – С. 199–205.
 8. Ярошенко І. В. А. Кушніренко – дослідник музичної спадщини Сидора Воробкевича / І. В. Ярошенко // Буковинський історико-етнографічний вісник. – Вип. 6. – Чернівці : Прут, 2004. – С. 289–296.
 9. Ярошенко І. В. Тенденції музичного розвитку на Буковині першої половини XIX ст. / І. В. Ярошенко // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : Зб. наук. праць. – Т. 1 (19). – Чернівці : Прут, 2005. – С. 181–188.
 10. Ярошенко І. В. Творчий процес і образне мислення диригента. Система неперервної освіти: здобутки, пошуки, проблеми / І. В. Ярошенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, кн.5. – Чернівці : Митець, 1996. – С. 104–107.
 11. Ярошенко І. В. Мистецький колектив і національне відродження / І. В. Ярошенко // Гуманістичний вісник, Ч. 1-2. – Львів, 1999. – С. 43-45.
 12. Ярошенко І. В. Музична культура Буковина другої половини ХІХ – початку ХХ століття та її вплив на розвиток сучасного професійного українського мистецтва / І. В. Ярошенко // Художня освіта і суспільство ХХІ століття: духовні, культурологічні, мистецькі виміри: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К., 22-23 жовтня 2004. – С. 70-71.
 13. Ярошенко І. В. Професійно-хорове виконавство 60-90-х років ХХ століття на Буковині та його роль у процесі національного відродження українського мистецтва / І. В. Ярошенко // Мистецька освіта та мистецтво освіти в контексті формування сталого суспільства: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К., 2005. – Ч. 1. – С. 165-167.
 14. Ярошенко І. В. Вплив культурних традицій Галичини на розвиток музичного життя Буковини у другій половині ХІХ століття / І. В. Ярошенко // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2006. – С. 59-64.
 15. Ярошенко І. В. Музично-просвітницький рух на Буковині у дорадянський період / І. В. Ярошенко // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Збірник наукових праць. – Вип. ХVІІ. – К.: Міленіум, 2006. – С. 92-98.
 16. Ярошенко І. В. Роль буковинських митців ХІХ – першої половини ХХ століття в розвитку українського професійного хорового виконавства / І. В. Ярошенко // Мистецтвознавчі записки: збірник наукових праць. – Вип. 10. – К.: Міленіум, 2006. – С. 19-27.
 17. Ярошенко І. В. Формування образного мислення диригента. Методичні рекомендації / І. В. Ярошенко. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2007. – 32 с.
 18. Ярошенко І. В. Розвиток професійно-хорового виконавства на Буковині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) Навчально-методичний посібник / І. В. Ярошенко. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаник, 2007. – 78 с.
 19. Ярошенко І. В. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства / І. В. Ярошенко. – Київ, 2005. – 20 с.
 20. Ярошенко І. В. Методичні засади формування диригентської школи М. Колесси / І. Ярошенко // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Збірник наукових праць. – Вип. ХVІІІ. – К.: Міленіум, 2007. – С. 32-40.
 21. Ярошенко І. В. Духовна культура та мистецькі традиції на території Галичини. Науковий вісник «Добрий пастир», Теологія. Щорічний збірник наукових праць. –  № 2. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 195-204.
 22. Ярошенко І. В. Професійно-хорове виконавство 60-90-х років ХХ століття на Західній Україні та його роль у процесі національного відродження українського мистецтва / І. В. Ярошенко // Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції «Етнокультурні процеси в українському урбанізованому середовищі ХХ століття». – Івано-Франківськ, 23 червня 2006. – С. 38-42.
 23. Ярошенко І. В. Музична культура Буковини другої половини ХХ століття та її вплив на розвиток сучасного професійного мистецтва / І. В. Ярошенко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українська культура в контексті сучасних наукових досліджень та практичних реалій». – Київ, 21-22 грудня 2006. – С. 29-34.
 24. Ярошенко І. В. Тенденції музичного розвитку на Західній Україні першої половини ХІХ ст. / І. В. Ярошенко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Музичне виконавство України: національні, регіональні та інтегративні аспекти». – Івано-Франківськ, 9-10 грудня 2006. – С. 16-21.
 25. Ярошенко І. В. Розвиток диригентсько-хорової культури Західної України в ХІХ ст. / І. В. Ярошенко // Науковий вісник «Добрий пастир», Теологія. Щорічний збірник наукових праць. – № 2. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 195-204.
 26. Ярошенко І. В. Корифей хорового співу / І. В. Ярошенко // Музика. – Київ, 2009 березень-квітень. – № 2. – С. 9-11.
 27. Ярошенко І. В. Гласопіснець. / І. В. Ярошенко. – Івано-Франківськ, 2010. – 220 с.
 28. Ярошенко І. В. Роль музичних товариств у становленні національно-культурних традицій на Буковині. Науковий вісник «Добрий пастир», Теологія. Щорічний збірник наукових праць – № 2. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 195-204.
 29. Ярошенко І. В. Вплив культури Галичини на музичне життя на Буковині наприкінці ХІХ століття. Науковий вісник «Добрий пастир», Теологія. Щорічний збірник наукових праць № 2 2009 Івано-Франківськ, 2009, с. 195-204.
 30. Ярошенко І. В. Розвиток диригентсько-хорової культури Західної Європи / І. В. Ярошенко // Наукове товариство ім. Шевченка. Івано-Франківський осередок. (Дев’ятнадцята наукова сесія товариства ім. Шевченка). Івано-Франківськ 4-22 березня 2008 р. – С. 12-21.
 31. Ярошенко І. В. Становлення професійно-хорового виконавства в Галичині у ХІХ- першій половині ХХ ст. Науковий вісник «Добрий пастир», Теологія. Щорічний збірник наукових праць. – №2. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 195-204.
 32. Ярошенко І. В. Музично-просвітницький рух на Буковині першої половини ХХ століття / І. В. Ярошенко // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 135-140.
 33. Ярошенко І. В. Музично-просвітницька діяльність Сидора Воробкевича в контексті хорового мистецтва Буковини першої половини ХІХ століття / І. В. Ярошенко // Українська музична культура на сучасному етапі: трансформація традиційних і академічних форм. –  Івано-Франківськ, 2013. – С. 89-93.
 34. Ярошенко І. В. Основні аспекти музично-освітньої діяльності на Буковині ІІ половини ХХ століття / І. В. Ярошенко // Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 122-125.
 35. Ярошенко І. В. Деякі аспекти дослідження музичної спадщини Сидора Воробкевича у творчому доробку Андрія Кушніренка / І. В. Ярошенко // Мистецька освіта: минуле, сучасне, майбутнє. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 298-306.
 36. Ярошенко І. В. Специфіка формування диригентської школи М. Колесси / І. В. Ярошенко / Мистецтво і дизайн: традиції, пошук, перспективи. – Київ, 2013. – С. 57-62.
 37. Ярошенко І. В. А. Кушніренко: музично-просвітницька діяльність / І.В. Ярошенко // Музична культура й освіта Буковини у європейському вимірі. – Чернівці, 2013. – С. 196-201.
 38. Ярошенко І. В. Проблематика стилю сучасної церковно-хорової музики в Україні / І.В. Ярошенко // Збірник наук. Праць звітно-наукової конференції викладачів, докторантів, аспірантів за 2013 рік. – Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 19-25.
 39. Ярошенко І. В. Тенденція формування української хорової школи М. Колесси / І. В. Ярошенко / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Мистецтво і дизайн: традиції, пошук, перспективи”. – Київ, 24-25 квітня 2013. – С. 163-166.
 40. Ярошенко І. В. Музично-просвітницька діяльність Сидора Воробкевича в контексті хорового мистецтва Буковини першої половини ХІХ століття / І.В. Ярошенко // Збірник Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українська музична культура на сучасному етапі: трансформація традиційних і академічних форм». –  Івано-Франківськ, 24-25 квітня 2013. – С. 35-38.
 41. Ярошенко І. В. Основні аспекти музично-освітньої діяльності на Буковині ІІ половини ХХ століття / І. В. Ярошенко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки». – Івано-Франківськ,  25-26 жовтня 2013 – С. 16-19.
 42. Ярошенко І. В. Тритони долі / І. В. Ярошенко // Коломия: Вік, 1997. – 240 с.
 43. Ярошенко І. В. Сім світів / І. В. Ярошенко // Коломия: Агро, 1992. – 48 с.
 44. Ярошенко І. В. Служба Божа для чоловічого хору / І. В. Ярошенко // Чернівці: Прут, 1998. – 52 с.
 45. Ярошенко І. В. Відданість мистецтву / І.В. Ярошенко // Мистецтвознавство України: Зб. Наук. Праць. – Випуск ІІ – К.: Кий, 2001. – С.159-164.
 46. Ярошенко І. В. Спецкурс «Українське хорове мистецтво»: Навчально-методичний посібник / І.В. Ярошенко // Чернівці: Прут, 2002. – 86 с.
 47. Ярошенко, І.В. Диригентське мистецтво Буковини на початку ХХІ ст.: Проблеми й перспективи / І.В. Ярошенко // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Зб. Наук. Праць. – Том І (16). – Чернівці: Прут, 2003. – С. 179-185.
 48. Ярошенко І. В. Українська національна ідея в творчості львівських композиторів / І. В. Ярошенко // Буковинський історико-етнографічний вісник. – Випуск V. – Чернівці: Прут, 2003. – С. 74-80.
 49. Ярошенко І. В. Розвиток українського хорового виконавства в контексті європейського диригентського мистецтва ХХ ст. / І.В. Ярошенко // Мистецтвознавчі записки. – Випуск 3-4. – К., 2003. – С. 72-78.
 50. Ярошенко І. В., Довгань О.Г. Із джерел літератури і мистецтва Буковини / І. В. Ярошенко, О. Г. Довгань. – Чернівці: Букрек, 2008. – 264 с.
 51. Ярошенко І. В. А.Кушніренко: багатогранність творчої особистості / І. В. Ярошенко // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Випуск 701. – Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький національний. університет, 2014. – С.199-205.
 52. Ярошенко І. В. Специфіка формування диригентської школи М. Колесси / І. В. Ярошенко // Мистецька освіта і зміст, технології, менеджмент: Зб. наук. праць. – Випуск 8. – К.: Тонар, 2014. – С.183-196.
 53. Ярошенко І. В. Історія хорового виконавства: методичні рекомендації / І. В. Ярошенко. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, 2008. – 37 с.
 54. Ярошенко І. В. Основні напрями розвитку українського хорового мистецтва першої половини ХХ століття: методичні рекомендації / І. В. Ярошенко. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, 2008. – 28 с.
 55. Ярошенко І. В. Диригентська школа Миколи Колесси: методичні рекомендації / І.В. Ярошенко // Чернівці: Прут, 2009. – 32 с.
 56. Ярошенко І. В. Львівська хорова школа другої половини ХХ століття: історичний аспект / І. В. Ярошенко. – Івано-Франківськ: Краєзнавець Прикарпаття. – №9. – 2007. – С.53-56.
 57. Ярошенко І. В. Професійно-хорове виконавство на Прикарпатті у контексті інтеграційних процесів / І.В. Ярошенко // Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. – Випуск 12. – К.: Міленіум, 2008. – С.16-23.
 58. Ярошенко І. В. Основні тенденції розвитку музично-просвітницького руху в Галичині та Буковині / І. В. Ярошенко // Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. – Випуск 13. – К.: Міленіум, 2009. – С.12-21.
 59. Ярошенко І. В. Роль музичних товариств у становленні національно-культурних традицій Західної України / І. В. Ярошенко // Буковинський історико-етнографічний вісник. – Випуск 12. – Чернівці: Прут, 2009. – С.15-25.
 60. Ярошенко І. В. Особливості церковного співу в греко-католицькій церкві ХХІ ст. / І. В. Ярошенко // Науковий вісник «Добрий пастир», Теологія. Щорічний збірник наукових праць. – № 6. – Івано-Франківськ, 2014. – С.191-200.
 61. Ярошенко І. В. Тенденції розвитку професійно-виконавського хорового мистецтва першої половини ХХ ст. / І. В. Ярошенко // Науковий вісник «Добрий пастир», Теологія. Щорічний збірник наукових праць – №3. – Івано-Франківськ, 2010. – С.225-230.
 62. Ярошенко І. В. Проблеми сьогодення в культурному просторі: музично-освітній аспект / І. В. Ярошенко // Українське слово і сучасність. – К.: Білий тигр, 2014. – № 1. – С. 48-51.
 63. Ярошенко І. В. Проблеми диригентсько-хорової освіти на Галичині в ХХ столітті / І. В. Ярошенко // Українське слово і сучасність. – К.: Білий тигр, 2014. – № 2. – С. 35-38.
 64. Ярошенко І. В. Музично-просвітницький рух на Буковині першої половини ХХ століття / І. В. Ярошенко // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 135–140. – 222 с.
 65. Ярошенко І. В. Становлення професійно-хорового виконавства в Галичині у  ХІХ – першій половині ХХ ст. / І. В. Ярошенко // Науковий вісник «Добрий пастир». – Івано-Франківськ, 2011. – С. 195–204. – 218 с.
 66. Ярошенко І. В. Музично-просвітницька діяльність Сидора Воробкевича в контексті хорового мистецтва Буковини першої половини ХІХ століття / І. В. Ярошенко // Українська музична культура на сучасному етапі: трансформація традиційних і академічних форм. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 89–93. – 315 с.
 67. Ярошенко І. В. Основні аспекти музично-освітньої діяльності на Буковині ІІ половини ХХ століття / І. В. Ярошенко // Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 122–125. – 130 с.
 68. Ярошенко І. В. Специфіка формування диригентської школи М. Колесси / І. В. Ярошенко // Мистецтво і дизайн: традиції; пошук та перспективи. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 183–196. – 279 с.
 69. Ярошенко І. В. Деякі аспекти дослідження музичної спадщини Сидора Воробкевича у творчому доробку Андрія Кушніренка / І. В. Ярошенко // Мистецька освіта: минуле, сучасне, майбутнє. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 298–306. – 318 с.
 70. Ярошенко І. В. Проблеми диригентсько-хорової освіти на Галичині в ХХ столітті / І. В. Ярошенко // Українське слово і сучасність. – К. : Білий Тигр, 2014. – № 2. – С. 35–38. – 64 с.
 71. Ярошенко І. В. А. Кушніренко: багатогранність творчої особистості / І. В. Ярошенко // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць. – Випуск 701. – Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – С. 199–205. – 207 с.
 72. Ярошенко І. В. Особливості церковного співу в греко-католицькій церкві ХХІ ст. / І. В. Ярошенко // Науковий вісник «Добрий пастир». – Івано-Франківськ, 2014. – № 6. – С. 191–200. – 251 с.
 73. Ярошенко І. В. Проблеми сьогодення в культурному просторі: музично-освітній аспект / І. В. Ярошенко // Українське слово і сучасність. – К. : Білий Тигр, 2014. –  № 1. – С. 48–51. – 68 с.
 74. Ярошенко І. В. Образне мислення як основний чинник професійної підготовки диригента / І. В. Ярошенко // Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки. – Івано-Франківськ : Лілея – НВ, 2015. – Ч. 2. – С. 120–124. – 191 с.
 75. Ярошенко І. В. Сучасні стратегії комунікаційних навичок професійної діяльності західноукраїнських диригентів / І. В. Ярошенко // Комунікаційні стратегії сучасної школи. – К. : Білий Тигр, 2015. – С. 29–36. – 190 с.
 76. Ярошенко І. В. Музичне мистецтво Буковини першої половини ХІХ століття / І. В. Ярошенко // Вісник Прикарпатського національного університету. – Івано-Франківськ. – № 28–29. – Ч. І. – С. 219–224. – 244 с.
 77. Ярошенко І. В. Церковне хорове мистецтво Галичини першої половини ХХ століття: традиції та новаторство / І. В. Ярошенко // Науковий вісник «Добрий Пастир»: збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 8. – С. 225–229. – 251 с.
 78. Ярошенко І. В. Музичне краєзнавство Західної України ХІХ–ХХ століть: професійно-хорове мистецтво Буковини : Навчальний посібник / І. В. Ярошенко. – К. : Білий Тигр, 2015. – 220 с.
 79. УДК 784.1.087.68(477.85)”18/19″(075.8)     ББК 85.314(4Укр-4Чен) Я73     ISBN 978-966-97496-5-9
 80. У навчальному посібнику розглядається розвиток хорового мистецтва Буковини 19-20 ст. Завдання навчального посібника допомогти студентам опанувати основні засади розвитку професійно-виконавського мистецва на Буковині. Видання призначене для студентів і викладачів музичних та музично-педагогічних вищих навчальних закладів, а також для підготовки фахівців за спеціальністю “Музичне мистецтво”.
 81. 79. Ярошенко І. В. Інтерпретаційна система у формуванні художньо-виконавської майстерності диригента: Метод. рекомендації / І. В. Ярошенко. – К. : Білий Тигр, 2015. – 40 с.
 82. Ярошенко І. В. Хорова культура Буковини першої половини ХХ століття. Хорове мистецтво у вищій школі : проблеми і перспективи професійної підготовки. Івано – Франківськ, 2016. С. 57 – 64.
 83. Ярошенко І. В. Інтерпретаційна система у формуванні художньо – виконавської майстерності А. Кушніренка. Українське слово і сучасність. Київ : Видавництво «Білий Тигр» . 2017, № 5 ( 33 ). С. 35 – 41.
 84. Ярошенко І. В. Диригентсько – хорове виконавство Західної України у ХІХ столітті : історико – мистецькі традиції. Історія і сучасність. Київ : Видавництво «Білий Тигр», 2017,  № 4 ( 12). С. 46 – 51.
 85. Ярошенко І. В. Інтегративні аспекти розвитку мистецької освіти Буковини у другій половині ХІХ століття. Мистецтво Прикарпаття в соціокультурному просторі України ( на пошанування 90 – ї річниці від дня народження Михайла Фіголя ). Івано- Франківськ, 2017. С. 336 – 342.
 86. Ярошенко І. В. Напрямки та специфіка професійної музичної культури Буковини другої половини ХХ століття // Мистецтвознавчі записки: Зб. Наук. праць / І. В. Ярошенко. – Київ: Міленіум, 2018. – Вип. 34. – С. 260 – 267.
 87. Ярошенко І. В. Соціокультурний розвиток західноукраїнських земель у контексті розгортання національного руху на Буковині (кінець ХІХ – початок ХХ століття) //   Українське слово і сучасність. № 4 ( 38 ). – К. : «Білий Тигр», 2018. С. 13 – 26.
 88. Ярошенко І. В. Особливості розвитку буковинської та західноєвропейських музичних культур першої половини ХХ століття: порівняльний аналіз // Історія і сучасність. № 2  (16 ). К. :  «Білий Тигр», 2018.  С. 3 – 10.
 89. Ярошенко І. В. Творча індивідуальність А. Кушніренка в сучасному українському мистецькому просторі // Українське слово і сучасність. №3(37). К. : «Білий Тигр», 2018. С. 13 – 16.
 90. Ярошенко І. В. Мистецька спадщина Західної України кінця ХІХ – початку ХХ століття: видатні постаті, хорові колективи, товариства //   Українське слово і сучасність. № 5 ( 39 ). К. : «Білий Тигр», 2018. С. 10 – 24.    52. Ярошенко І. В. Нариси національного відродження українського музичного мистецтва: пісенна та хорова спадщина Буковини середини ХХ ст. // Українське слово і сучасність. № 6 ( 40 ). К. : «Білий Тигр», 2018. С.12 – 18.
 91. Ярошенко І. В. Мистецтвом встелені шляхи. Митець і час. До 85 – ліття народного артиста України, професора Андрія Кушніренка  / Упорядник О. А. Кушніренко. Чернівці: Місто, 2018. С. 196 – 199.
 92. Ярошенко. І. В. Специфіка композиторської творчості Андрія Кушніренка // Мистецтвознавчі записки: Зб. Наук. праць. Київ: ІДЕЯ ПРИНТ, 2019. Вип. 35. С. 259 – 263.
 93. Ярошенко І. В. Педагогічні принципи втілення художнього образу в диригентській практиці (на прикладі методики А. Кушніренка). Педагогічна теорія і практика. Київ: КиМУ, 2019. Вип. 1(8). С. 186 – 195.
 94. Ярошенко І. В., Серганюк Ю. Концептуальні особливості методики роботи з хором: Навч. посіб. К.: Видавництво «Білий Тигр», 2020. 100 с.
 95. Ярошенко І. В., Тимків Х. Концертно-виконавська творчість музиканта-інструменталіста у складі ансамблю. Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки: Збірник наукових статей.Ч. VІ. Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2020. С. 65 – 78.
 96. Ярошенко І. В., Драч Т. Розвиток пізнавально-творчої активності школярів на уроках музики. Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки: Збірник наукових статей.Ч. VІ. Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2020. С. 5 – 12.

 

Участь у конференціях і семінарах

 1. Ярошенко І. В.  Музично – просвітницька діяльність хорових диригентів Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в контексті міжкультурних комунікативних процесів. Четверта Міжнародна наукова конференція «Співпраця між Україною і Литвою в умовах російської загрози» ( присвячена Дню відновлення незалежності Литовської держави): Каунас –Вільнюс ( Литовська Республіка) 14 – 20 лютого 2016 року.
 2. Ярошенко І. В.  Інтегративні аспекти розвитку мистецької освіти Буковини у другій половині ХІХ ст.. Міжнародна науково-практична конференція «Мистецтво Прикарпаття в соціокультурному просторі України ( на пошанування 90 – ї річниці від дня народження Михайла Фіголя )»: Івано-Франківськ, 19 – 20 жовтня 2017 р.
 3. Ярошенко І. В. Сучасний стан західноєвропейської хорової культури: проблеми і перспективи. ІІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Комунікаційні стратегії сучасної школи»: Київ. 15 грудня 2017 року ( національна Парламентська бібліотека України).
 4. Ярошенко І. В. Формування культурного зростання особистості в сучасній соціокультурній ситуації. Міжнародна науково – практична конференція «Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості впродовж життя»: Мелітополь, 8 – 10 листопада 2018 р.
 5. Ярошенко І. В. Принципи формування української духовної музики: традиції і сучасність. Всеукраїнська наукова конференція «Християнство в Україні: історичні витоки, сучасний стан і виклики ХХІ століття ( до ювілею 1030 – ліття Хрещення України)»: Івано – Франківськ, 7 листопада 2018 р.
 6. Ярошенко І. В. Сучасні орієнтири українського диригентсько-хорового мистецтва: традиції, досвід, інновації. – Тридцята наукова сесія наукового товариства ім.. Шевченка: Івано-Франківськ, 28 лютого – 21 березня 2019 р.
 7. Ярошенко І. В. Сучасний стан розвитку церковного співу в Україні в контексті європейських освітніх традицій. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Християнська педагогіка в іменах і освітньо-виховних ідеях» : Івано-Франківськ, 11 лютого 2019 р.
 8. Ярошенко. І. В. Андрій Кушніренко – видатний митець та освітній діяч сучасності: досвід та перспективи. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні орієнтири мистецької освіти: традиції, досвід, інновації»: Чернівці, 4 – 5 квітня 2019 р.
 9. Ярошенко І. В. Сучасні європейські духовно-мистецькі орієнтири: тенденції розвитку, інновації, досвід. – Міжнародна наукова конференція « Україна- Ватикан: контекст конфесійних ідентичностей і релігійних трансформацій у світі та Україні»: Івано-Франківськ, 28-29 листопада 2019 р. С. 19 – 21.
 10. Ярошенко І. В. Роль  музично-теоретичних предметів у контексті вивчення  хорових  партитур. V Всеукраїнська щорічна наукова конференція. Актуальні питання викладання музично-теоретичних дисциплін. Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка. Кафедра теорії музики. Львів, 2020 р. С. 12 -14.
 11. Ярошенко І. В. Професійний розвиток майбутнього фахівця – диригента в системі мистецької освіти. Звітно-наукова викладацька веб-конференція за 2019: Івано-Франківськ, 6.04.2020р. С. 13 – 15.

Забезпечує виконання навчальних дисциплін кафедри

“Музичне краєзнавство”

Зміст курсу базується на хронологічному, проблемному та монографічному принципах. В основі хронологічного принципу – культурно-історична зумовленість  музично  -просвітницьких процесів у Галичині. Проблемний принцип полягає у виявленні причинно-наслідкових зв’язків між історичними процесами та виконавством, що впливає на розвиток музичного мистецтва, а саме, краєзнавство.

Методика роботи з хором”

Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння теоретичних знань з даного курсу для практичної роботи із різними видами хорових колективів; ознайомлення з різноманітними прийомами і методами роботи над чистотою інтонації, мелодичним і гармонічним строєм, художнім ансамблем; вміння правильно опрацьовувати хоровий репертуар в залежності від ступеню технічної підготовки хору; теоретичне опанування вокально – хоровими навиками.

“Хорове диригування”

Основними завданнями вивчення дисципліни є засвоєння знань, формування вмінь та навичок, необхідних для роботи з хором; оволодіння студентами виконавської майстерності диригента; розвиток музичних здібностей студентів (слух, ритм, відчуття ладу, пам’ять, творче мислення); формування навичок самостійної роботи з партитурою; ознайомлення з кращими зразками української та світової хорової музики.

Навчально-методичні праці:

1. Ярошенко І. В. Розвиток професійно-хорового виконавства на Буковині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) Навчально-методичний посібник / І. В. Ярошенко. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаник, 2007. – 78 с.

УДК 78.087.08       ББК 85.314.1 Я-78

У навчально-методичному посібнику досліджено процес становлення тп розвитку хорового мистецтва Буковини другоїх половини ХІХ – початку ХХ століття. Визначено й розглянуто основні тенденції розвитку музично-просвітницького руху та особливості становлення вокально-хорового виконавства на буковинських землях. Видання розраховане для мистецтвознавців, викладачів, студентів музичних і музично-педагогічних вищих навчальних закладів, шанувальників історії хорової української культури.

2. Ярошенко І. В. Формування образного мислення диригента. Методичні рекомендації / І. В. Ярошенко. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2007. – 32 с.

УДК 7.071.2     ББК 85.315.1 Я-78

В даних методичних рекомендаціях визначено основні завдання образного мислення диригента, що стоять перед студентами диригенської спеціальності у формуванні та розвитку їх творчої особистості і розраховані для студентів та викладачів вищих спеціальних музичних закладів.

3. Ярошенко І. В. Інтерпретаційна система у формуванні художньо-виконавської майстерності диригента: Метод. рекомендації / І. В. Ярошенко. – К. : Білий Тигр, 2015. – 40 с.

УДК 7.071.2:781.68](072)     ББК 85.315я7

Методичні рекомендації вміщують основні положення та терміни із хорового диригування, призначені для формування художньо-виконавської майстерності диригента. Призначені для стуждентів та викладачів спеціальностіф “Хорове диригування”

 

1995 р. – асистент кафедри музики Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича ( викладач диригентських та теоретичних дисциплін, диригент хору).

2005р. – доцент кафедри співу і диригування Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

2005 –  Член Вченої ради Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

2006 – 2007 рр. – заступник директора заочного відділу Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

Стажування: Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка, кафедра хорового та оперно-симфонічного диригування 21 вересня 2020р. по 30 листопада 2020р.

Член редакційної колегії науково-методичного журналу « Українське слово і сучасність», м. Київ ( Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 20887 – 10687 Р від 22.08.2014 р.).

Охоплює навчальні дисципліни: індивідуальні: «Хорове диригування», лекційно-практичні: «Музичне краєзнавство», «Методика роботи з хором».

 

Участь у конференціях і семінарах (2016 -2020 рр.):

 

 1. Ярошенко І. В.  Музично – просвітницька діяльність хорових диригентів Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в контексті міжкультурних комунікативних процесів. Четверта Міжнародна наукова конференція «Співпраця між Україною і Литвою в умовах російської загрози» ( присвячена Дню відновлення незалежності Литовської держави): Каунас –Вільнюс ( Литовська Республіка) 14 – 20 лютого 2016 року.
 2. Ярошенко І. В.  Інтегративні аспекти розвитку мистецької освіти Буковини у другій половині ХІХ ст.. Міжнародна науково-практична конференція «Мистецтво Прикарпаття в соціокультурному просторі України ( на пошанування 90 – ї річниці від дня народження Михайла Фіголя )»: Івано-Франківськ, 19 – 20 жовтня 2017 р.
 3. Ярошенко І. В. Сучасний стан західноєвропейської хорової культури: проблеми і перспективи. ІІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Комунікаційні стратегії сучасної школи»: Київ. 15 грудня 2017 року ( національна Парламентська бібліотека України).
 4. Ярошенко І. В. Формування культурного зростання особистості в сучасній соціокультурній ситуації. Міжнародна науково – практична конференція «Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості впродовж життя»: Мелітополь, 8 – 10 листопада 2018 р.
 5. Ярошенко І. В. Принципи формування української духовної музики: традиції і сучасність. Всеукраїнська наукова конференція «Християнство в Україні: історичні витоки, сучасний стан і виклики ХХІ століття ( до ювілею 1030 – ліття Хрещення України)»: Івано – Франківськ, 7 листопада 2018 р.
 6. Ярошенко І. В. Сучасні орієнтири українського диригентсько-хорового мистецтва: традиції, досвід, інновації. – Тридцята наукова сесія наукового товариства ім.. Шевченка: Івано-Франківськ, 28 лютого – 21 березня 2019 р.
 7. Ярошенко І. В. Сучасний стан розвитку церковного співу в Україні в контексті європейських освітніх традицій. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Християнська педагогіка в іменах і освітньо-виховних ідеях» : Івано-Франківськ, 11 лютого 2019 р.
 8. Ярошенко. І. В. Андрій Кушніренко – видатний митець та освітній діяч сучасності: досвід та перспективи. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні орієнтири мистецької освіти: традиції, досвід, інновації»: Чернівці, 4 – 5 квітня 2019 р.
 9. Ярошенко І. В. Сучасні європейські духовно-мистецькі орієнтири: тенденції розвитку, інновації, досвід. – Міжнародна наукова конференція « Україна- Ватикан: контекст конфесійних ідентичностей і релігійних трансформацій у світі та Україні»: Івано-Франківськ, 28-29 листопада 2019 р. С. 19 – 21.
 10. Ярошенко І. В. Роль  музично-теоретичних предметів у контексті вивчення  хорових  партитур. V Всеукраїнська щорічна наукова конференція. Актуальні питання викладання музично-теоретичних дисциплін. Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка. Кафедра теорії музики. Львів, 2020 р. С. 12 -14.
 11. Ярошенко І. В. Професійний розвиток майбутнього фахівця – диригента в системі мистецької освіти. Звітно-наукова викладацька веб-конференція за 2019: Івано-Франківськ, 6.04.2020р. С. 13 – 15.

Впродовж всієї навчально-педагогічної діяльності керує дипломними та магістерськими роботами.

 

Участь студентів у наукових конференціях (2017 – 2020 рр.):

 

Жидак Д. Д. «Специфіка формування професійної компетентності майбутнього вчителя музики: проблеми та шляхи вирішення». Студентська наукова конференція, Івано-Франківськ, 2018р.

Драч Т. В. «Формування творчої активності школярів засобами вокально-хорової діяльності: сучасний стан і тенденції розвитку». Студентська наукова конференція, Івано-Франківськ, 2019р.

Тимків Х. П.  «Роль ансамблю у музично-освітньому процесі: його специфіка та методи». Студентська наукова конференція, Івано-Франківськ, 2019р.

Кісіль М. Л.  «Народний аматорський камерний хор «Роксолана» в контексті розвитку аматорського хорового мистецтва Прикарпаття: концертно-виконавський аспект». Студентська наукова конференція, Івано-Франківськ, 2019р.

Драч Т. В. «Розвиток пізнавально-творчої активності школярів на уроках музики». Студентська наукова конференція, Івано-Франківськ, 2020р.

Тимків Х. П.  «Концертно-виконавська творчість музиканта-інструменталіста у складі ансамблю». Студентська наукова конференція, Івано-Франківськ, 2020р.

Ковтун Х. В. «Формування професійних навичок та основних якостей викладача-хормейстера». Студентська наукова конференція, Івано-Франківськ, 2020р.

 

Керівництво науковими магістерськими  роботами студентів (2019 – 2020 рр.):

 

Цюбик Андріана Емілівна «Фортепіанне виконавство Закарпаття у ХІХ     столітті: педагогічно-виконавські традиції».

Цюбик Емануела Емілівна «Музично-педагогічна діяльність митців Закарпаття другої половини ХХ початку ХХІ ст. у контексті розвитку західноукраїнського фортепіанного мистецтва».

 

Керівництво науковими  бакалаврськими роботами студентів (2018 – 2020):

 

Данилюк Ж.Р. «Роль хорових колективів у розвитку хорового виконавства».

Москаль Й. Р. «Авторська інтерпретація хорових творів у виконавстві диригента  М. Кречка».

Мошура М. В. «Регулююча функція виконавської уваги майбутніх учителів музики у процесі диригентсько-хорової діяльності».

Жидак Д. Д. «Специфіка формування професійної компетентності майбутнього вчителя музики: проблеми та шляхи вирішення».

Драч Т. В. «Формування творчої активності школярів засобами вокально-хорової діяльності: сучасний стан і тенденції розвитку».

Тимків Х. П.  «Роль ансамблю у музично-освітньому процесі: його специфіка та методи».

Кісіль М. Л.  «Народний аматорський камерний хор «Роксолана» в контексті розвитку аматорського хорового мистецтва Прикарпаття: концертно-виконавський аспект».

Мисинчук К. М. «Педагогічні умови розвитку музичного слуху підлітків засобами інструментального музикування»

Козурак О.М. «Формування навичок ансамблевого виконавства (на основі ансамблю скрипалів)».

Котович Д. Б. «Українська духовна музика в професійній підготовці вчителя музичного мистецтва».

 

Наукова діяльність:

Автор понад 200 наукових і навчально-методичних статей та доповідей на наукових міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Автор 2 монографій: «Мистецтвом встелені шляхи», 2005 р., 220 с. , «Тритони долі», 1991р., 390 с.

Автор  навчально-методичного посібника «Розвиток професійно-хорового виконавства на Буковині», 2007 р., 76 с.

Автор навчального посібника «Музичне краєзнавство Західної України ХІХ – ХХ століть», 2015 р., 220 с.

Автор навчального посібника «Концептуальні особливості методики роботи з хором»: Навч. посіб. К.: Видавництво «Білий Тигр», 2020. 100 с.

Автор методичних рекомендацій: «Формування образного мислення диригента», «Інтерпретаційна система у формуванні художньо-виконавської майстерності диригента».

Автор збірок поезій «Сім світів»та ін. Автор багатьох  хорових та фортепіанних творів.

 

Творча діяльність:

З 1995 р. – член Всеукраїнської музичної спілки України.

З 1997 – 2005 рр. засновник, художній керівник та головний диригент хору «Аксіос» Чернівецького катедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці, переможець Міжнародного конкурсу професійних хорів ( м. Париж, Франція). Створений аудіо запис з хором Божественної Літургії Івана Золотоустого.

З 1998 – 2000 рр. засновник, художній керівник та головний диригент хору Коломийського катедрального собору.

З 1995 р. – автор та учасник концертних програм, творчих вечорів і виступів по Україні та за її межами (Франція, Польща, Угорщина, Німеччина, Канада).

З 2006 р. – член Наукового товариства ім.  Т. Шевченка.

Контактна інформація:

м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 34-А

Навчально-науковий інститут мистецтв ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Кафедра методики музичного виховання і диригування

e-mail: khd@pu.if.ua ; iryna.yaroshenko@pnu.edu.ua

тел. +38 (0342) 52-34-29

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника