ШУЛЯР ОРЕСТ ДМИТРОВИЧ

кандидат педагогічних наук,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народився 05 серпня 1944 року в с.Павлівка, Тисменецького району, Івано-Франківської області.

В 1970 р закінчив Івано-Франківську загальноосвітню школу № 9

1971 – 1976 рр. – студент музично-педагогічного факультету Івано-Франківського державного педагогічного інституту ім. Василя Стефаника за спеціальністю «Музика і співи». Отримав кваліфікацію  «Вчителя музики та співів»

Професійну діяльність розпочав у 1976 р. після закінчення інституту.

В цьому ж році, за направленням інституту, призначений на посаду викладача постановки голосу на кафедру музичного виховання, співів та диригування музично-педагогічного факультету Івано-Франківського державного педагогічного інституту ім. В.Стефаника (тепер Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника)

У 1983 році навчався на факультеті перепідготовки кадрів (для викладачів вокалу) в Київському державному педагогічному інституті ім. М.Драгоманова (нині – Національний педагогічний університет імені М.Драгоманова). Під час навчання відвідував майстер-класи з вокалу у Київській державній консерваторії ім. П.І.Чайковського (нині – Київська державна музична академія імені П.І.Чайковського) у педагогів-вокалістів ( З.Бузіної, О.Іовси, Д.Гнатюка) та хорового диригування (П.Муравського, Л. Венедиктова)

У 1987-1990 рр. навчався в аспірантурі при Київському науково-дослідному інституті педагогіки

У 1992 році (28 лютого, протокол № 6) захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – «Теорія і історія педагогіки» на тему: «Удосконалення музично-естетичного виховання підлітків (на матеріалах народно-пісенної творчості) в Київському НДІ педагогіки. У 2005 році пройшов стажування у Львівській музичній академії імені М.Лисенка на кафедрі академічного співу вокального факультету (завідуючий – н.а. України, професор В.Д.Ігнатенко)

У 1994 (31 жовттня протокол № 4) році рішенням ВАК України присвоєно звання доцента кафедри співів та диригування Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника

2009 – 2014 рр. – Завідувач кафедри академічного та естрадного співу, професор

З 2016 р. – доцент кафедри методики музичного виховання та диригування

МОНОГРАФІЇ

Шуляр О. Д. Історія вокального мистецтва / Орест Дмитрович Шуляр : [монографія] :   Ч.І. – Івано-Франківськ, 2010. – 352 с. 19,5 друк. арк..

У першій частині монографії узагальнюється багатолітній досвід читання курсу лекцій з історії вокального мистецтва в Інституті мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника кандидатом педагогічних наук, доцентом О. Д. Шуляром. В ній зосереджена увага на вузлових питаннях розвитку національних вокальних шкіл, що виникли одночасно з формуванням національних композиторських шкіл – італійської, французької та німецької, – їх творчі зв’язки та взаємовплив у процесі формування та розвитку. Автор монографії аналізує методичні концепції відомих вокальних педагогів минулого з позиції сучасності та висвітлює виконавсько-педагогічні досягнення видатних майстрів вокального мистецтва. Монографія розрахована на викладачів та студентів мистецьких закладів, широке коло читачів та шанувальників вокального мистецтва.

УДК 784 (042.4)   ББК 85.314     Ш 95


Шуляр О. Д. Історія вокального мистецтва / Орест Дмитрович Шуляр : [монографія] :   Ч.ІІ. – Івано-Франківськ, 2012. – 360 с. 19,5 друк. арк..

У другій частині монографії розглядаються основні етапи розвитку й становлення національних вокальних шкіл Росії та України, що сформувалися дещо пізніше італійської, французької та німецької. Вивчаються їх творчі зв’язки та взаємовплив у процесі формування та розвитку. Автор аналізує методичні концепції видатних вокальних педагогів минулого з позиції сучасності та висвітлює виконавські досягнення видатних майстрів вокального мистецтва. Праця розрахована на викладачів та студентів мистецьких закладів, а також, широке коло читачів та шанувальників вокального мистецтва.

УДК 784 (042.4) ББК 85.314 Ш – 95

 

Голос людини та вокальна робота з ним : [монографія] / [Г. Є. Стасько, О. Д. Шуляр, М. Ю. Сливоцький, М. П. Стефанюк, О. Р. Молодій, М. В. Попелюк, І. І. Жеребецька]. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2010. –336 с. 19,5 друк арк.

         Колективна монографія вміщує багаторічний досвід вокальної роботи викладачів кафери співу Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. У книзі на основі аналізу практичної роботи та науково-методичного обгрунтування зосереджено увагу читача на важливих питаннях розвитку голосового апарату людини. Монографію адресовано студентам вищих мистецьких навчальних закладів, а також середній ланці музичної освіти, усім, хто науково-методично освоює практику вдосконалення голосового апарату.

УДК 784 (042.4) ББК 85.314     Ш 95      ІSBN 978-966-640-272-4

 

РЕПЕРТУАРНІ ЗБІРНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ


Романси українських композиторів [Ноти] : збірник вокального репертуару для тенора в супроводі фортепіано / упоряд. О. Д. Шуляр,     М. Ю. Сливоцький М. П. Стефанюк. – Івано-Франківськ : Видавництво «ПЛАЙ» ЦІТ Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2009. –129 с.  15 друк. арк.

Збірник романсів українських композиторів є результатом багаторічної педагогічої праці викладачів постановки голосу кафедри співу Інституту мистецтв Прикарпатське національного університету імені Василя Стефаника. Він містить навчальний репертуар для тенора в супроводі фортепіано, а також методичні поради щодо його використання навчальному процесі. Видання розраховане на викладачів і студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, професіоналів та широке коло любителів вокального мистецтва.

УДК 784.3:7.071.1 (477)   ББК 85-043.3 (47) Р69


Арії, романси та пісні західноукраїнських композиторів XIX  першої половини XX ст. : Хрестоматія для співу в супроводі фортепіано / упорядники: О. Шуляр, Г. Стасько, М. Сливоцький, X. Фіцалович,.  Ч.1.  Івано-Франківськ : Плай, 2005.  114 с. 13,2 друк арк.

Посібник є результатом багаторічної педагогічної праці викладачів постановки голосу кафедри співу і диригування Інституту мистецтв Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. Він містить навчальний репертуар для голосу в супроводі фортепіано та методичні поради щодо його використання в навчальному процесі. Видання розраховане на викладачів та студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, професіоналів та широкого кола любителів вокального мистецтва.

ББК 85.94      ISBN 966-640-149-5


Арії, романси та пісні західноукраїнських композиторів XIX  першої половини XX ст. : Хрестоматія для співу в супроводі фортепіано / упорядники: О. Шуляр, Г. Стасько, X. Фіцалович, М. Сливоцький.  Ч.2.  Івано-Франківськ : Плай, 2005.  114 с. 13,2 друк арк.

Друга частина посібника є продовженням циклу навчального вокального репертуару і студентів, які опановують мистецтво співу на музичному факультеті. Крім нотногоматеріалу до посібника включені короткі анотації про композиторів, твори яких вміщені в ньому. Подаються також методичні поради щодо використання даних творів у навчальному процесі. До посібника ввійшли романси, арії та пісні західноукраїнських композиторів – В. Барвінського, Я. Барнича, В. Безкоровайного, В. Верховинця, А. Гнатишина, В. Заремби, О. Залеського, А. Кос-Анатольського, С. Людкевича, С. Сапруна (мол), І. Соневицького, Я. Ярославенка та ін. Видання розраховане на викладачів та студентів вищих навчальних і середніх спеціальних закладів II–IV рівня акредитації, професіоналів та широке коло любителів кального мистецтва.

ББК 85.94       ISBN 966-640-149-5

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Охорона та гігієна співацького голосу: Методичні рекомендації для студентів-вокалістів кафедри академічного та естрадного співу //Укладач: Шуляр О. Д.– Івано-Франківськ: Видавництво ПНУ імені В. Стефаника, 2016. 64 с.

Методичні рекомендації мають на меті висвітлити закономірності формування співацького голосу дитини та керування цим процесом – розуміння сутності складних фонаційних явищ та надати рекомендації щодо вибору методів навчання, охорони та гігієни голосу дитини, забезпечуючи досягнення кінцевого результату – формування умінь та навичок правильного співу, і, у зв’язку з цим, – досягнення найкращого втілення художнього задуму композитора, чи народної пісні. Використовуючи методичні рекомендації, студенти мають додаткові можливості підготовки до майбутньої практичної діяльності. У даному виданні поданий також додатковий список рекомендованої теоретичної та методичної літератури з питань охорони та гігієни співацького голосу.

Навчальне видання адресоване викладачам та студентам вищих навчальних закладів ІІІ- ІV рівнів акредитації напряму підготовки «Музичне мистецтво» («Сольний спів», «Естрадний спів», «Музична педагогіка і виховання») ОКР «бакалавр», «спеціаліст»).

УДК 78.089.6:612.78  ББК 85.314  3  О 92

2. Методичні рекомендації з питань постановки голосу для самостійної роботи студентів (На допомогу вокалістам – початківцям)  /Укладач: Шуляр О. Д.– Івано-Франківськ: Видавництво ПНУ імені В. Стефаника,, 2016.  70 с. 8,5 друк арк.

У даній роботі розкриті напрямки організації самостійної роботи студентів кафедри академічного та естрадного співу Інституту мистецтв та описано методичне забезпечення самостійної навчальної діяльності студентів, зокрема, робота студентів з опрацювання навчальної літератури з питань постановки голосу.

УДК 37.011.3–051:81’271(075.8)   ББК 74.204.21я73–9+81.411.1–923.7 О–75

 

3. Розвиток співацького голосу майбутніх педагогів музичного мистецтва: Методичні рекомендації /Укладач: Шуляр О. Д.– Івано-Франківськ: Видавництво ПНУ імені В. Стефаника, 2016. –  103 с. 12, 3 друк арк.

У шкільній практиці недооцінюється значення вокального виховання дітей. Відбувається це через слабкість методики дитячого співу, яка не дає змоги виявити потенціал і розвинути вокальні можливості дитини. Згідно з програмою, учні початкових класів мають оволодіти основними вокальними навичками: набути правильної співацької постави, вміти користуватися диханням, легким, округленим звуком, мати чітку дикцію та розвинений артикуляційний апарат.

УДК 37.011.3–051:81’271(075.8)  ББК 74.204.21я73–9+81.411.1–923.7 О–75

 

–  Систематизований навчальний матеріал з питань вивчення рекомендованої літератури у вокальному класі /Три рівні загальної вокальної підготовки для студентів музичного факультету/.- Івано-Франківськ: «Плай», 1993. – 31 с.

–  Особливості роботи зі студентами при вивченні української народної пісні календарно-обрядового циклу.- Івано-Франківськ: «Плай», 1994.- 44 с.

–  Вдосконалення музично-естетичного виховання учнів у загальноосвітній школі в умовах позакласної роботи.- Івано-Франківськ: «Плай», 1994.- 48 с.

–  «Програмові вимоги та методичні рекомендації до навчального предмету «Історія вокального мистецтва». – Івано-Франківськ, 2005.- 70 с.)

З 1976 по даний час – соліст народного чоловічого вокального квартету «Легінь» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 1980 по 2005 – соліст муніципального камерного хору «Галицькі передзвони» та його незмінний директор-розпорядник.

З 1980 по 2010 – соліст муніципального кафедрального хору «Кредо» ім. Святого Воскресіння»

З 1995 по даний час соліст чоловічого вокального квартету «Коло» Центрального народного дому м. Івано-Франківська.

Член журі Всеукраїнських (конкурси молодих вокалістів імені Ірини Маланюк 2007, 2009, 2011, 2013 рр.), обласних («Прикарпатський зорепад» – 2012 р.) регіональних конкурсів, фестивалів та оглядів музичної творчості школярів.

Окремо слід звернути увагу на велику роботу митця у напрямку популяризації українського вокального мистецтва. Концертна діяльність Ореста Шуляра проходить не лише на теренах України, а й далеко за її межами. З різними колективами та програмами він побував у Норвегії (1965), Росії (1975), Польщі (1982), Білорусі (1985), Таджикистані (1988), Республіці Конго (1989 р.), Румунії (1995, 1998), Англії(1997, 1998), Німеччині (1996, 1997, 1999, 2001, 2005, 2009), Словаччині (2002), Франції (2004), Угорщині (1998, 2000, 2010), Італії (1999, 2004, 2008),Мальті (2004) та ін.

Пропаганда музичної культури рідного краю невід’ємна у педагогічній роботі та мистецькій творчості Ореста Дмитровича Шуляра, людини сповненої невичерпного ентузіазму – вчителя, музиканта, патріота.

За весь період концертної діяльності у складі квартетів неодноразово брав участь на Міжнародних, Всеукраїнських та Республіканських конкурсах і фестивалях. За активну участь та популяризацію українського вокального мистецтва нагороджений багатьма медалями та грамотами Міністерства освіти та Міністерства культури України.

 

ДИСКОГРАФІЯ

Квартет «Легінь». – CD. – Івано-Франківськ: Студія О. Колубаєва; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. «Легінь» – чоловічий вокальний квартет Івано-Франківського державного педiнституту (нині – Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника) заснований на музично-педагогічному факультеті Петром Чоловським (керівник колективу, 1967–2010). Взірцем для молодих співаків став знаний в Україні квартет «Явір» Київської філармонії.

З 1972 р. ансамбль «Легінь» у складі Михайла Сливоцького (І тенор), Ореста Шуляра (ІІ тенор),Юрія Серганюка (баритон) та керівника Петра Чоловського (бас).

У 1976 р. присвоєно почесне звання «Народний – аматорський».

Творча співпраця єднала колектив із багатьма професійними митцями, композиторами, поетами, режисерами і виконавцями (О. Білашем, В. Костенком, В. Якуб’яком, В. Їжаком, Б. Шиптуром, Б. Янівським, С. Пушиком, О. Біймою, М. Стеф’юк, Т. Кальмучин, М. Кривенем та ін.). Дружні стосунки налогодилися із квартетом «Явір», відбувався взаємообмін репертуаром. Колектив виступав в Україні, Нiмеччинi, Польщi, Румунiї, Конго.

За участю квартету було створено декiлька музичних фiльмiв: «Спiває квартет „Легiнь” (Москва, 1975), «Спiвають гори» («Укртелефiльм», 1984), «Карпатськi джерела» (реж. О. Бiйма, 1986). Всесоюзною фiрмою «Мелодiя» випущено грамплатiвку «Спiвають гори» (1988), СД-диск «Квартет „Легінь» (2009).

Фоно- i телезаписи квартету зроблено на обласному радiо, Львiвській, Чернiвецькій та Київській телестудiях. Поряд із іншими колективами «Легінь» гідно представляє пісенне мистецтво нашого краю, таланти прикарпатського вузу. На компакт-диску зафіксовано 20 кращих творів із репертуару колективу.

Контактна інформація:

м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 34-А

Навчально-науковий інститут мистецтв ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Кафедра методики музичного виховання і диригування

e-mail: khd@pu.if.ua ; orest.shuliar@pu.if.ua

тел. +38 (0342) 52-34-29

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника