ШЕГДА ЛІДІЯ ВАСИЛІВНА

кандидат мистецтвознавства,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилася 30 червня 1955 року в м.Івано-Франківськ.

1972 – 1976 рр. – студентка педагогічного інституту ім. В.Стефаника

1976 – 1977 рр. – вчитель музики та співів Верховинської загальноосвітньої школи

1977 – 2009 рр. – концертмейстер кафедри співів та диригування Прикарпатського університету ім. В.Стефаника

2009 – 2010 рр. – старший викладач кафедри хорового диригування ім. В.Їжака Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника

З 2010 року – доцент кафедри хорового диригування ім. В.Їжака ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника”

17 листопада 2010 року – захистила дисертацію на тему “Жанрово-стилістичні особливості української пісенно-хорової музики для дітей (на матеріалі творчості Л.Дичко та Б.Фільц) (науковий керівник Серганюк Любов Іванівна – заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, доктор філософії, громадський діяч, хоровий та симфонічний диригент, піаністка, педагог, професор, завідувач кафедри хорового диригування, член вченої ради Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника). Дисертацію присвячено вивченню процесу розвитку української пісенно-хорової музики для дітей. Проаналізовано й узагальнено тематику, образність, окреслено жанрові і стилістичні напрямки музичних творів для дітей, котрі написані упродовж ХХ ст. в контексті загальних тенденцій української музичної творчості. Виявлено основні складові у формуванні нових підходів до музичної творчості для дітей останньої третини ХХ ст. Визначено механізми структурування і особливості драматургії пісенно – хорових циклів і кантат для дітей порівняно з типологічними атрибутами «дорослої» музики, а також означено фактори жанрово-стилістичної змінності традиційних моделей пісенно – хорових циклів і кантат для дітей на основі творів Л.Дичко і Б.Фільц.

Основні наукові публікації

1. «Українська пісенно-хорова музика для дітей (на матеріалі творчості Л.Дичко і Б.Фільц)» монографія – Л.Шегда – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – 208 с.

2. «Хрестоматія духовної музики України» (ч.І) – навчальний посібник – Р.Долчук, В.Доронюк, Л.Шегда – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – Ч.1. – 310 с.

3. «Вплив жанрових традицій та нових стилістично-драматургійних ідей на українську композиторську творчість в галузі музики для дітей другої половини ХХ сторіччя» Збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції 18-19 листопада 2011 р.: Дрогобич 2011, С.391-394

4. «Пошук специфічних форм відповідності між зображальною та музичною стихіями у хорових композиціях Лесі Дичко» Матеріали семінару практикуму та «Народознавчих студій пам`яті Василя Скуратівського»: Тернопіль – Київ: 2011, 365-370 с.

5. «Музыка для детей украинских композиторов последней трети ХІХ – первой половины ХХ века» «Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии»: – Москва: Изд. «Международный центр науки и образования», 2013. – 21-27 С.

6. «Сходження до національного олімпу: презентація творчості Б.Фільц на здобуття Шевченківської премії» «Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Івано-Франківськ: ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 2013. 118-122 С.

7. «Жанрові константи й специфіка драматургії в кантатах для дітей Л.Дичко»: Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. 2011. Вип.21-22, с. 243-249.

8. «Загальні тенденції стильових процесів у хоровому виконавстві (на матеріалі дитячих кантат Л.Дичко)»: Вісник Прикарпатського університету. Вип. 28-29. Ч. ІІ, с.13-18

9. «Іноваційні тенденції української дитячої музики другої половини ХХ століття»: Spheres of Culture. Volume IX. Lublin 2014. с.420-427

10. «Хорова музика Богдани Фільц: до проблеми комунікативності національних традицій в ситуації постмодернізму» / Студії мистецтвознавчі: Театр. Музика. Кіно. Число 1/4, ІМФЕ, К., 2014, С.98 – 104

11. «Жанр хорової мініатюри в творчості Романа Долчука» // Збірник наукових статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної» – Івано-Франківськ, вид. «Лілея – НВ»,2015, С.75-81

12. «Шегда Л.В. Зауваги до вивчення хорової мініатюри в творчості Мирослава Волинського(«Нічні думи» на слова І.Франка) Шегда Л.В.,Саведчук Х.П.» // Збірник наукових статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної» – Івано-Франківськ, вид. «Лілея – НВ»,2016, С.90-96

14. Долчук Р.,упорядник Шегда Л. «Горить моє серце»-вокально-хорові твори –
Івано-Франківськ, вид. Кушнір Г.М. – 2018, с.77
15. Обух Л.В., Шегда Л.В. Методичні рекомендації для вивчення та організації
самостійної роботи студентів з навчального курсу «Читка хорових партитур» –
Івано-Франківськ, вид. Кушнір Г.М. – 2018, с.27
16. Шегда Л. Обрядовий фольклор у творчості Мирослава Волинського (на
прикладі веснянки «Шум»)// Збірник наукових статей «Хорове мистецтво у
вищій школі: проблеми і перспективи професійної» Частина V – Івано-
Франківськ, вид. «Лілея – НВ»,2019, С.43-48
17. Сенюк Ю.,Шегда Л. Постать Андрея Шептицького у композиторській
творчості Мирослава Волинського // Збірник наукових статей «Хорове
мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної» Частина V –
Івано-Франківськ, вид. «Лілея – НВ»,2019, С.71-81

ТЕКСТ

Контактна інформація:

м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 34-А

Навчально-науковий інститут мистецтв ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Кафедра методики музичного виховання і диригування

e-mail: khd@pu.if.ua ; lidiia.shehda@pu.if.ua

тел. +38 (0342) 52-34-29

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника