ЧЕРСАК ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Заслужений працівник культури України, Заслужена артистка України,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Займається науковою та навчально-методичною роботою (керує науковими студентськими роботами, видає методичні рекомендації, репертуарні збірники, наукові статті), проводить велику виховну роботу серед студентської молоді.

1982 р. після закінчення Чортківського педагогічного училища поступила на музично-педагогічний факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені В.Стефаника, який закінчила з відзнакою в 1986 р. Тоді ж розпочала свою трудову діяльність на кафедрі музики з методикою її викладання, а з 1995 – музики та хореографії.

1992  – за високі досягнення в розвитку самодіяльного мистецтва Черсак О.М. присвоєно почесне звання “Заслужений працівник культури України”

У 1997 р. отримала вчене звання доцента кафедри музики та хореографії Прикарпатського університету ім. В Стефаника.

1998 – за концертну та виконавську майстерність О.Черсак стала лауреатом першої обласної премії ім. Василя Стефаника в галузі літератури, мистецтва та архітектури.

2003  –  отримала звання “Заслужений артист України”.

З 2005  – доцент кафедри мистецьких дисциплін початкової освіти.

 1. Де Черемоша хвилі плинуть: муз. фільм / У складі  народного вокального ансамблю«Росинка». – Івано-Франківськ, 1988.
 2. Верховино, світку ти наш: муз. фільм / У складі  народного вокального ансамблю«Росинка». – Івано-Франківськ, 1989.
 3. Чия то хатина: Збірник «Співає «Росинка»» / О.Черсак. – Івано-Франківськ, 1992. – С.25.
 4. Українська народна пісня в дитячому хоровому колективі: методичні рекомендації  / О.Черсак . – Івано-Франківськ, 1994. – 30с.
 5. Дзвенить «Росинка» у піснях: повнометражний муз. фільм / У складі  народного вокального ансамблю«Росинка». – Київська студія хронікально-документальних фільмів. – 1994. 
 6. До проблеми становлення співацької освіти на Україні / О.Черсак, М.Ортинська //Музика в системі художньо-естетичної освіти молоді: тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ: Плай, 1995. – С. 22-23. 
 7. Методичні рекомендації організації проведення факультативних занять з ритміки і хореографії / Б.Стаська, О.Черсак. – Івано-Франківськ, 1996. – 11с. 
 8. Сприйняття музики як основа формування музичного мислення школярів: методичні рекомендації / О.Черсак. – Івано-Франківськ, 1997.  –  20с.
 9. Дзвенить «Росинка» у піснях: репертуарний збірник / О.Черсак, Х.Михайлюк, М.Ортинська  –  Івано-Франківськ, 1997. – 50с.
 10. То ж колядуймо всі нині: Збірник колядок, щедрівок, віншування / О.Черсак, М.Ортинська. – Івано-Франківськ,1998. – 78с.
 11. Пісні з репертуару «Росинки»: репертуарний збірник / О.Черсак,  Х.Михайлюк, О.Молодій, М.Ортинська. – Івано-Франківськ: Галицький тракт, 2002. – 70с.
 12. Згадай мене: компакт диск / У складі  народного вокального ансамблю«Росинка». – К.: Студія «Атлантік», 2002.
 13. Формування вокально-хорових навиків учнів в дитячому хоровому колективі: Методичні рекомендації / О.Черсак, Ж.Зваричук. –  Івано-Франківськ: Плай, 2003. – 26с.
 14. Вплив народної пісні на формування самосвідомості школярів / О.Черсак // Мистецтво в сучасній школі: проблеми і пошуки. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2007. – С.103-108.
 15. Музичний слух як основа розвитку музичних здібностей дітей / О.Черсак // Мистецтво в сучасній школі: проблеми і пошуки. – 2-ге вид. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2008. – С.81-88.
 16. Співає «Росинка»: репертуарний збірник /О.Черсак, І.Жеребецька. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2008. – 50 с.
 17. Пісні з репертуару «Росинки»: Репертуарний збірник / О.Черсак, Х.Михайлюк, О.Молодій, М.Ортинська. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2008. – Ч.2. – 88 с.
 18. Не можу забути: компакт диск / У складі  народного вокального ансамблю«Росинка». – Івано-Франківськ: Культурно-спортивний центр «Гулин», 2008. 
 19. Використання творчої діяльності на уроках музики в початкових класах / О.Черсак // Мистецтво в сучасні школі: проблеми, пошуки: матеріали науково-методичної конференції «Актуальні проблеми мистецької освіти: історія і сучасність» / За заг. ред. проф. М.В.Вовка. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2009. – Вип. ІІІ. – С.99-104.
 20. Дитячий голос і особливості його розвитку / О.Черсак // Мистецтво в сучасні школі: проблеми, пошуки: матеріали науково-методичної конференції «Актуальні проблеми мистецької освіти: історія і сучасність» / За заг. ред. проф. М.В.Вовка. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. – Вип. ІV. – С.78-82.
 21. Хоровий спів як засіб естетичного виховання школярів / О.Черсак // Мистецтво в сучасні школі: проблеми, пошуки: матеріали науково-методичної конференції «Актуальні проблеми мистецької освіти: історія і сучасність» / За заг. ред. проф. М.В.Вовка. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника – Вип. V. – 2011. – С.83-90.
 22. Пісні «Росинки»: музичний телефільм у виконанні народного вокального ансамблю «Росинка». – Чернівці: Чернівецька студія телебачення, 2011. – 1 DVD-диск: 6 пісень.  [відеозапис]
 23. Стрілецька пісня як засіб національно-патріотичного виховання школярів /  О.Черсак // Мистецтво в сучасні школі: проблеми, пошуки: матеріали науково-методичної конференції «Актуальні проблеми мистецької освіти: історія і сучасність» / За заг. ред. проф. М.В.Вовка. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника – Вип. VІ. – 2012.– С.74-78.
 24. Хорознавство: методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів (для студентів спеціальності 6.010102 «Початкова освіта» спеціалізація «Музика») / О.М.Черсак. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – 21 с
 25. Наш вибір [Радіопередача] : духовно-публіцистична програма / у складі народного вокального ансамблю «Росинка».– Івано-Франківськ : Обласне радіо «Карпати», 2013.
 26. Не сумуй за веснами [Звукозапис] / у складі народного вокального ансамблю «Росинка». – Борщів : Студія звукозапису «Голос Надзбруччя», 2013. – 1 компакт-диск : 14 пісень.
 27. Без пісень нема життя [відеозапис тел. версії ювілейного концерту вок. анс. «Росинка»] / вок. анс. «Росинка», реж. В.Кукуруза. – Івано-Франківськ : Обласна телерадіокомпанія «Галичина». – тривалість 1 год. 20 хв.
 28. Вплив сім’ї на музично-естетичний розвиток школярів / О.Черсак // Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки : наукові статті / за заг. ред. професора М. В. Вовка. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2014. – Вип. VIII. – С.100-107.
 29. Усе на світі від любові [Звукозапис] / у складі народного вокального ансамблю «Росинка». – Борщів : Студія звукозапису «Голос Надзбруччя», 2014. – 1 компакт-диск : 15 пісень.
 30. Пісня буде поміж нас [телефільм] / вок. анс. «Росинка», реж. В.Кукуруза. – Івано-Франківськ : Обласна телерадіокомпанія «Галичина». – 1 год. 20 хв.
 31. Хоровий клас: методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів І-IV курсів. – Івано-Франківськ, 2015. – 16 с.
 32. Проблема вираження емоцій молодшими школярами в співацькому процесі. Пріоритети розвитку педагогічних і психологічних наук у XXI ст.: зб. наук робіт учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. – (20 – 21 березня 2015р., м. Одеса, Україна). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2015. – С.83-87.
 33. Формування у студентів навичок роботи з дитячим хоровим колективом у процесі проходження педагогічної практики. Мистецтво в сучасній школі: проблем і, пошуки: зб. наук. праць / за заг. ред. М.В.Вовка. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В.Стефаника, 2016.– Вип. Х.  –  С.106 -113.
 34. Проблема формування співацької культури школярів в умовах сучасної загальноосвітньої школи. Мистецтво в сучасній школі: проблем і, пошуки: зб. наук. праць / за заг. ред. М.В.Вовка. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В.Стефаника, 2016.– Вип. Х.  –  С.113 -121.
 35. Вплив музично-педагогічної діяльності Григорія Сковороди на формування майбутнього вчителя музичного мистецтва. Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки: зб. наук. статей учасн.Всеукраїнської наукової конференції. – (28 – 29 жовтня 2016р., м. Івано- франківськ, Україна). – Лілея- НВ, Івано-Франківськ: 2016. – С. 167 -174.
 36. Хорове мистецтво як засіб впливу на формування особистості школяра. Гірська школа : сучасні виклики і перспективи розвитку : монографія / За наук. ред. д.п.н. М. П. Оліяр – Івано-Франківськ : НАІР, 2017. – С. 253-261.
 37. Народна пісня в контексті репертуарної політики дитячого хорового колективу. Гірська школа Українських Карпат. Наукове фахове видання з педагогічних наук. – 2017. – № 17. – С. 62-68.
 38. Підготовка майбутніх педагогів до музично-виховної роботи з учнями гірської школи. Роль освіти у сталому розвитку гірського регіону : Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 20-22 вересня 2017 року) / За заг. ред. М. П. Оліяр. – Івано- Франківськ: НАІР, 2017. – С. 87-89.
 39. Проблеми вокального розвитку майбутніх педагогів-музикантів. Педагогічні інновації в початковій школі : матеріали науково-методичного семінару (Івано-Франківськ, 15 лютого 2017 р.) / відп. ред. М. П. Оліяр. – Івано-Франківськ: НАІР, 2017. – С.112-116.
 40. Використання мелодичних та гармонічних розспівок у вокальному ансамблі. Актуальні питання культурології: Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології та музеєзнавства. – Вип. 17/ за ред. проф. В. Г. Виткалова.  Рівне: РДГПУ, 2017. С. 243 – 249.
 41. Формування творчої компетентності молодших школярів засобами музичного мистецтва. Гірська школа в умовах реформування системи освіти: компетентнісний вектор / За наук. ред. д. п. н. Оліяр М.П.; ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника». Івано-Фрнаківськ : Супрун В.П., 2018. С. 77-83.
 42. Формування творчої компетентності молодших школярів на уроках музичного мистецтва. Нові стратегії розвитку початкової освіти в умовах євроінтеграції. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції з міжнародною участю. 16 травня 2018 р. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2018. С. 173-177.

Свій творчий шлях Черсак О.М. розпочала з 1982 р. в складі народного вокального ансамблю “Росинка”, який є лауреатом і дипломантом численних фестивалів, конкурсів, оглядів (міжнародних, всесоюзних, всеукраїнських, обласних).

В складі ансамблю “Росинка” зроблено фондові записи на Львівській, Чернівецькій, Ужгородській, Київській студіях телебачення та аудіо записи на радіо в Києві та Івано-Франківську. Студією “Укртелефільм” знято телефільми “Де Черемоша хвилі плинуть” (1988), “Верховино, світку ти наш” (1989). Київською студією “Укркінохроніка” створений повнометажний музичний фільм “Дзвенить “Росинка” у піснях” (1994).

В 2001-2002 рр. на першому національному телеканалі вийшло кілька випусків телепрограм “Стара колекція” з участю “Росинки”.

Колективом випущено кілька платівок, записано музичні альбоми “Згадай мене” (2002), “Не можу забути” (2008), “Не сумуй за веснами” (2013).

Як учасниця ансамблю “Росинка” О.М.Черсак неодноразово презентувала українське мистецтво за кордоном (Москва, Вільнюс, Новгород, Калінінград, Мінськ (дні культури України в Росії та Білорусії), Румунія (1983, 1987), Словаччина (1991), Польща (1992, 2007), Чехія (2006). В 1991 році ансамбль забезпечував культурну програму ювілейного круїзу “Спадщина – 91” для канадських емігрантів з України.

Протягом всіх років у складі ансамблю “Росинка” Черсак О.М. є учасницею державних, урядових концертів, духовних академій, ювілейних творчих вечорів композиторів та митців Прикарпаття, а також численних концертів перед громадськістю міста, області, України.

Лауреат і дипломант фестивалів, конкурсів, оглядів (“На крилах мелодії” Словаччина (1991), “Золоті трембіти” (1996), “Коломийка” (2000)).

Контактна інформація:

м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 34-А

Навчально-науковий інститут мистецтв ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Кафедра методики музичного виховання і диригування

e-mail: khd@pu.if.ua ; olha.chersak@pu.if.ua ; olga_chersak@ukr.net

тел. +38 (0342) 52-34-29

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника