СЕРГАНЮК ЛЮБОВ ІВАНІВНА

Заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства,

професор

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

В 2004 р. захистила дисертацію «Стилістика української акапельної хорової опери (на матеріалі творчості Л.Дичко)» за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво» в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. Дисертація присвячена комплексному дослідженню становлення нового жанрового різновиду – акапельної хорової опери в контексті стилістичних та жанрових пошуків останньої третини ХХ ст. в українській музиці. У роботі висвітлена специфіка розробки фольклорних джерел (зокрема, архетипних) українськими композиторами у ракурсі їх впливу на типові жанрово-стилістичні моделі. На цьому грунті конкретизована уява про стильові тенденції в творчості українських композиторів; висвітленні оригінальної модифікації жанрової парадигми опери у процесі еволюції її нового різновиду. Застосований новий методологічний підхід до аналізу драматургії музичних творів, що сприяв виявленню специфічних закономірностей у її зразках. З’ясування засад стилю Л.Дичко та багаторівневих зв’язків її творчості з українським фольклором в контексті сучасних композиторських пошуків сприяло плідному використанню розробленої методології у дослідженні хорової акапельної опери “Золотослов”. Окрім цього, у дисертації висвітлені специфічні прояви музичного мислення, які є характерними для останніх десятиліть минулого століття, що суттєво доповнює уявлення про активні чинники сучасної музичної творчості.

Підручники, посібники, монографії

  1. Серганюк Л. Серганюк Ю.,Їжак В.О. Методика аналізу хорових творів / Методичний посібник/ Івано –Франківськ: «Галичина»,1992. -112 С.
  2. Серганюк Л. Серганюк Ю. Наша пісня, наша дума / Репертуарний збірник / Рочестер, США,1995.- 78 С.
  3. Серганюк Л. Серганюк Ю. Доронюк В. Диригент шкільного хору / Навчальний посібник для студентів спеціальності «Музичне мистецтво» – Івано – Франківськ / ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,- 628 С. (Гриф МОН України ( № 1/11-10141 від 09.12.2009)
  4. Серганюк Л.І. Нариси з історії хорової музики / Навчально – методичний посібник ч.І. / – Івано –Франківськ, ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,- 256 С.
  5. Серганюк Л.І. Методика аналізу хорових творів / Навчально – методичний посібник для викладачів і студентів вищих навчальних закладів.- Івано – Франківськ : Прикарпатський національний університет,2015.- 161 С. (Гриф МОН України (№ 1/117634 від 25.04.2013)
  6. Серганюк Л.І. Хорова творчість Лесі Дичко в мистецько – естетичних процесах другої половини ХХ століття /Монографія / Франківськ : Прикарпатський національний університет,2019.- 180 С.

                  

                                                                                  Основні публікації

1.Серганюк Л.І. Формування творчої особистості: виховання естетичного смаку засобами вокального мистецтва / Методичні матеріали Всеукраїнської науково –практичної конференції «Музика в системі художньо-естетичної освіти молоді» / Івано –Франківськ, 1995. С 29-37

2.Серганюк Л. Золоте слово сивої давнини /Українське слово/ Рочестер, США,1995, №27.- С.5 -12

3.Серганюк Л. Badania nad dawnim folklorem w Galicii / Матеріали другої українсько –польської  наукової конференції «Музична культура Галичини в контексті українсько – польських взаємин».- Ряшів (Польща), 1996.- С.28 – 34

4.Серганюк Л.І. Виконавська інтерпретація «Добре темперованого клавіру Й.Баха» / Матеріали Всеукраїнської  науково –практичної конференції «Формування творчої самостійності виконавця – інструменталіст» / Івано –Франківськ, 1996.- С.38 – 40

5.Серганюк Л.І. Фольклорні традиції у контексті національного виховання /Методичні матеріали Всеукраїнської  науково –практичної конференції «Національне виховання :формування світогляду і духовних цінностей у студентської молоді»,Рівне.-1996.- С.13-20

6.Серганюк Л. Дебют закінчився успішно / газета «Галичина»/ Івано –Франківськ,1996.- С.6 – 7

7.Серганюк Л. Духовна музика О. Супруна //Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю музично-громадського діяча О. Супруна / Дрогобич,1997. – 18 – 22

8.Серганюк Л.Церковна музика Галичини // Матеріали Міжнародної наукової конференції/ Жешув,Польща,1997. – С.15-19.

9.Серганюк Л.І. З  історії вивчення церковної музики в Галичині / Musica Galiciana / Видавництво вищої школи педагогічної / том 111 Жешув,1999.- С.139 – 149

10.Серганюк Л.І. Студії над давнім українським фольклором в Галичині та культурно – історична концепція Михайло Грушевського / Музика Галичини / Видавництво «Сполом».- Львів,1999,- том 11, С.104 -111

11.Серганюк Л.І. Творчість Лесі Дичко в контексті жанрово – стильових пошуків української музики другої половини ХХ століття» / Науковий вісник НМАУ ім. П.Чайковського /Київ,1999.- С.36 – 47

12.Серганюк Л. Концепція хорової опери «Золотослов»: Жанрова конфронтація чи синтез / До проблеми функціонування стереотипів в сучасному українському мистецтві // Науковий вісник НМАУ ім. П.Чайковського. – Київ,2000,- Вип.5 Кн.1.С.25 -29

13.Серганюк Л. Наші плани – творчість  і ще раз творчість / До джерел духовності / Івано –Франківськ : «Галичина», 2000. – С.6

14.Серганюк Л.Леся Дичко – реформатор української хорової музики // Матеріали міжнародної  наукової конференції «Україна на межі тисячоліть: етнос, нація, культура» / Київ, 2001.- 26 – 35

15.Серганюк Л. Замовляння як основа жанрової єдності опери «Золотослов» Лесі Дичко / Науковий вісник НМАУ ім. П.Чайковського. – Київ,2002.- С.103 -108

16.Серганюк Л. Постать Петра Терпелюка у літописі музичного мистецтва / Передмова укр., рос., англ. мовами до збірника творів «Моя Гуцулія» /-  Івано –Франківськ: місто НВ, 2003.- С.5 – 8

17.Серганюк Л.Українська хорова музика  в контексті світового мистецтва / матеріали Міжнародної науково – творчої  конференції в рамках Х111 –го Березького Святкового тижня /.- Будапешт,2003.- С.1-2

18.Серганюк Л.Давній український фольклор Галичини і використання його сучасними композиторами  / Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника // Збірник науково – теоретичних статей. – Івано – Франківськ «Плай»,-2003.- Випуск 1 – С.57-64

19.Серганюк Л. Мистецьке об’єднання «Елегія» / Хто є хто на Івано – Франківщині / Українська академія геральдики товарного знаку і логотипу. – Київ, 2003.- С.176 -177

20.Серганюк Л. Передмова до музичного видання П. Князевича «Богослужбові твори»/ Лілея НВ – Івано – Франківськ, 2003, С.2 – 4

21.Серганюк Л. Стильові тенденції «нової фольклорної хвилі» в українській музиці / Вісник ДАККіМ / -Київ, 2004, №4,С.64-74

22.Серганюк Л. Контекст традиції / НАН України. Збірник наукових статей на пошану доктора мистецтвознавства Лю Пархоменко / – Київ, 2005. –  С.175 -182

23.Серганюк Л. Деякі замітки про відтворювання молодіжних ритуальних ігор у сучасній українській музичній творчості /  Вісник ДАККіМ  / – Київ,2005. –  № 8 – С. 15 -18

24.Серганюк Л. Творчість сучасників О.Кошиця у хоровому виконавстві сьогодення / Матеріали Міжнародної наукової конференції «Олександр Кошиць і час» /Науковий вісник НМАУ ім. П. Чайковського. – Київ, 2006  –  С.39 -46

25.Серганюк Л. Е. Г. Гілельс / Українська музична енциклопедія / – Київ, 2006.Том 1. – С. 457 – 4 58

26.Серганюк Л. Ф. І. Глущенко  / Українська музична енциклопедія / – Київ, 2006.Том. І. – С.470 – 471

27.Серганюк Л. В.М. Гнатюк  /Українська музична енциклопедія. / – Київ, 2006.Том І – С.474 – 475

28.Серганюк Л. В. Ю. Горовець / Українська музична енциклопедія. / – Київ, 2006.Том І  – С.507

29.Серганюк Л. Мистецьке об’єднання «Елегія» / Мистецький Олімп України /Українська академія геральдики товарного знаку та логотипу.- К., 2006, С.144-146

30.Серганюк Л.Жанрові новації опери «Золотослов» Лесі Дичко / Науковий вісник Прикарпатського національного університету Ім. В.Стефаника, серія «Мистецтвознавство», вип.15-16 / Івано – Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,2009, – С.61-66

31.Серганюк Л. Презентація українського професійного мистецтва на теренах Європи / Збірник наукових статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Традиційна культура українського народу в ХХ1 ст.: стан та перспективи розвитку» (Народознавчі студії пам’яті Володимира Скуратівського)/ К.:ДАКККіМ,2009.- С.190-195

32.Серганюк Л. Жанрово – стилістичні пошуки Лесі Дичко в контексті тенденцій «нової фольклорної хвилі»/Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.Лисенка, Музикознавчі студії/ Вип.21 , Дрогобич,2009.- С.135 – 142

33.Серганюк Л. Виконавська діяльність учителя – диригента та його інструментальне забезпечення / У11 культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва /Міжнародна науково-практична конференція «Культурна трансформація сучасного українського суспільства» – український центр культурного дослідженн / ДАКККіМ ,Київ,2009,- С.15 -20

34.Серганюк Л. «Образно – семантичні засади хорової творчості Лесі Дичко». «Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки. Зб. наук. статей. Івано- Франківськ,2010,С.12-16

35.Серганюк Л. Презентація в Європі сучасного українського професійного мистецтва: композиторський доробок  Лесі Дичко / Науковий вісник Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, серія «Мистецтвознавство» вип.17-18 / Івано – Франківськ ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,2010, – С.227-233

36.Серганюк Л. Жанрові трансформації хорового концерту (творчий експеримент Л.Дичко) / Вісник Прикарпатського університету. Серія «Мистецтвознавство» //-№ 19 – 20. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника: Івано – Франківськ, 2010.- С.134 -140

37.Серганюк Л. Світоглядні домінанти образної системи творчості Лесі Дичко / Вісник Прикарпатського університету.Серія «Мистецтвознавство».- № 21-22. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника: Івано – Франківськ, 2011.- С.134 – -140

38.Серганюк Л. Проекція технічних прийомів образотворчого мистецтва на музичну творчість українських композиторів / Збірник наукових праць «Художня культура і освіта: традиції сучасність перспективи» – Мелітополь,2011

39.Серганюк Л. Жанрова та драматургічна семантика образотворчого рівня у творчості Л.Дичко / Вісник Прикарпатського університету. Серія «Мистецтвознавство».- № 21-22. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника: Івано – Франківськ, 2011.- С.134 – 140

40.Серганюк Л. Проекція технічних прийомів образотворчого мистецтва на музичну творчість Лесі Дичко (компаративний аналіз засобів) / Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка., 2011.- С. 12 – 19

41.Серганюк Л. Творча особистість В. Їжака в біографічному, педагогічному та виконавському аспектах / Збірник статей у збірнику «Постать Василя Їжака в дзеркалі часу».- Івано – Франківськ: Нова зоря,-2011,- С. 6 -14

42.Серганюк Л. Вектори проекції фольклорного зачину в хорову творчість Лесі Дичко / Збірник статей семінару -практикуму «Народознавчих студій пам’яті В.Скуратівського» : Початкова мистецька освіта в контексті розвитку української культури».- Тернопіль –Київ,2011.- С.388 -395

43.Серганюк Л. Сучасний стан гуцульської хореографії / Збірник статей семінару -практикуму «Народознавчих студій пам’яті В.Скуратівського»: Початкова мистецька освіта в контексті розвитку української культури».- Тернопіль –Київ,2011.-С.395-399

44.Серганюк Л. Провідні тенденції української хорової творчості другої половини ХХ століття: традиція, експериментування, здобутки та вихід на європейський рівень / Вісник  НАКККіМ «Культурна політика у контексті  полікультурного світу».- Київ.-2011 С. 152 -158

45.Серганюк Л. Універсалізм творчої постаті Л.Дичко / Збірник «Хорове мистецтво України та його подвижники»- Дрогобич,2011.- С.308 -313

46.Серганюк Л. Конвергенції музичного та візуального мистецтв у творчості українського композитора Лесі Дичко / Збірник статей науково-практичної конференції «Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки» Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника: Івано – Франківськ, 2013,С.100-104

47.Серганюк Л. Ритмопластика в генезисе профессионального музикального и хореографического образования в Восточной Галичине / Сборник научных материалов «Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологи: Международный центр науки и образования.- Москва, вып.11, 2013.- С.26 – 34

48.Серганюк Л. Хорова творчість Богдани Фільц в контексті генеральних творчих тенденцій та видів діяльності / Збірник наукових статей «Українська музична культура на сучасному етапі: трансформація традиційних і академічних форм».-Івано–Франківськ:Фоліант,2013.-С.3-6

49.Серганюк Л. Хорові твори / Передмова до репертуарно-методичного посібника В. Маника.- Івано –Франківськ: Нова зоря.-2013.- С.3 – 6

50.Серганюк Л.  Конвергенции музыкального и визуального искусств в творчестве украинского  композитора Леси Дычко / Сборник материалов «Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологи»: Международный  центр науки и образования.- Москва, вып.12, 2013.- С.42-51

51.Серганюк Л. «Синтезування архаїчних фольклорних чинників з мистецькими засобами ХХ століття у творчості українських композиторів». Збірник наукових статей «Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки», частина 2, – Івано –Франківськ: Лілея – НВ, 2015, – С.5-18

52.Серганюк Л.І. «Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх вчителів музики: на прикладі досвіду роботи під час проходження педагогічної практики студентів». Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції «Комунікаційні стратегії сучасної школи», – К: вид. «Білий Тигр», 2015. – С.12-18

53.Серганюк Л.І. «Становлення сценічних форм гуцульського фольклору з позицій аматорсько – самодіяльного мистецтва, етнопедагогіки, спортивно- патріотичного виховання й театрального мистецтва». Збірник наукових праць Міжнародної науково – практичної конференції «Мистецька освіта: історія, сьогодення, перспективи», – Мелітополь: ФО П Однорог, 2015. – С.26-36

54.Серганюк Л.І. Вступне слово (версія в двох мовах) до збірника хорових творів без супроводу В. Маника. За ред. Я. Довгана, видавництво «Лілея–НВ», Івано –Франківськ- 2015

55.Серганюк Л Міфологема як засіб драматургічного розгортання в українському хоровому мистецтві епохи пост     романтизму /   Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – № 28 –29 – Івано-Франківськ, 2014-2015. С.186-190

56.Серганюк Л.І. «Особливості комунікацій у педагогічній діяльності вчителя музики». Збірник статей Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Комунікаційні стратегії сучасної школи», Київ, 2016,С.12-18

57.Серганюк Л.І. «Еволюція хорознавчої думки в контексті історичного розвитку українського музикознавства». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогіка мистецтва та хореографії у контексті інтернаціоналізації професійної освіти», Мелітополь, 2016,С.22-26

58.Серганюк Л.І. «Особливості вияву індивідуальності у творчості композиторів Нідерландської школи». «Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки. Зб. наук. статей. Ч.ІІІ-ІУ. Івано- Франківськ, 2016. – С.6-10.

59.Серганюк Л., Марусик Н. «Гуцульська хореографія як представницький репертуарний компонент у мистецьких євроінтеграційних процесах». Вісник Прикарпатського університету:мистецтвознавство. [зб. наук. статей / редкол. В. Дутчак, О. Козаренко та ін.]. Івано-Франківськ, 2017. Вип. 35. С. 71-77.

60.Серганюк Л., Маскович Т. «Тенденції до сакралізації жанрів в українській музиці останньої третини ХХст.: передумови і контекст (на прикладі творів Г. Гаврилець)». Вісник Прикарпатського університету. Мистецтво. Івано-Франківськ, 2017. № 36. С.21-25.                                                                                                                                                                  60. 61.Серганюк Л.І. Вступне слово до збірника фортепіанних п’єс для дітей та юнацтва композитора В.Маника. Місто НВ,2017, 148 с.

62.Серганюк Л., Казимирів Х. «Міфологема землі-гір у сучасній українській інструментальній музиці (на прикладі творів М. Скорика та В. Камінського)». Вісник Прикарпатського університету. Серія : мистецтвознавство. Івано-Франківськ, 2017. № 36. C. 15–21.

63.Серганюк Л.І. Передмова до репертуарного авторського збірника «Стенограма емоцій М. Пастернака», Івано-Франківськ, 2018

64.Серганюк Л.І. «Сучасні суспільні тенденції естетизації змісту мистецької освіти». Збірник статей Міжнародної науково-практичної конференція ‘Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості впродовж життя, Мелітополь, 2018. С.42-46

65.Liubov Serhaniuk «Znaczenie przemyskiej szkoły choralnej w rozwoju kultury duchowej Galicji». Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska), Aula C-1031,2019,с.28-33

66.Серганюк Л.І. Передмова до репертуарного збірника «Співає» Перлина»», Тисмениця, 2019,182 с.

67.Серганюк Л.І. Архаїчні фольклорні елементи у творчості Л. Дичко. Наукове видання «Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях»,Київ,2019,С.153-155

Науковий керівник захищених дисертацій:

1.Дрозда Петро Володимирович «Феномен колективного народно – інструментального музикування західно – українського регіону»,спеціальність 17.00.03 «Музичне мистецтво», 2009

2.Шегда Лідія Василівна «Жанрово – стилістичні особливості української пісенно –хорової музики для дітей (на матеріалі творчості Л.Дичко та Б.Фільц)» спеціальність 17.00.03 «Музичне мистецтво», 2010

3.Рудик Марина Миколаївна «Жанрово – стильове моделювання у фортепіанних циклах Л.Дичко: стабільні та варіативні риси», спеціальність 17.00.03 «Музичне мистецтво», 2013

4.Колубаєв Олег Леонідович «Галицька популярна пісня в процесі еволюції регіональної традиції естрадно-музичного мистецтва» спеціальність 17.00.03 «Музичне мистецтво», 2014

5.Бардашевська Ярослава Миколаївна «Образно – семантичні засади хорової творчості Віктора Степурка (на матеріалі хорів a cappella) спеціальність 17.00.03 «Музичне мистецтво», 2017

6.Маскович Тетяна Миколаївна «Хорова творчість Ганни Гаврилець в руслі «нової сакральності», спеціальність 17.00.03 «Музичне мистецтво», 2018

7.Казимирів Христина Тарасівна «Міфологема землі в українській професійній музиці: історико-культурологічний аспект», 26.00.01 «Теорія та історія культури», 2018

8.Марусик Наталія Іванівна «Гуцульська хореографія як складова національних мистецько-культурних процесів кінця Х1Х-ХХ1 століть», 26.00.01 «Теорія та історія культури», 2019

З 1993 року – очолює мистецьке об’єднання «Елегія» (директор, диригент камерного хору та симфонічного оркестру). З цим колективом здійснила безліч гастрольних поїздок по Україні та за кордоном, репрезентувала нашу державу на Міжнародних фестивалях, форумах, конкурсах. Член НТШ ім. Т.Шевченка, автор навчальних посібників, наукових статей, постійний учасник наукових конференцій, науковий керівник дисертаційних та магістерських робіт. Організатор першого Прикарпатського мюзікфесту, мистецької акції «Майбутні зірки Прикарпаття», Першого всеукраїнського студентського конкурсу хорових диригентів. У фондах телерадіокомпанії створено більше тридцяти концертних програм мистецького об’єднання «Елегія», незмінним диригентом якого є Л.Серганюк.

Контактна інформація:

м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 34-А

Навчально-науковий інститут мистецтв ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Кафедра методики музичного виховання і диригування

e-mail: khd@pu.if.ua ; liubov.serhaniuk@pu.if.ua

тел. +38 (0342) 52-34-29

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника