СЕРГАНЮК ЛЮБОВ ІВАНІВНА

Заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства,

професор

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

В 2004 р. захистила дисертацію «Стилістика української акапельної хорової опери (на матеріалі творчості Л.Дичко)» за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво» в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. Дисертація присвячена комплексному дослідженню становлення нового жанрового різновиду – акапельної хорової опери в контексті стилістичних та жанрових пошуків останньої третини ХХ ст. в українській музиці. У роботі висвітлена специфіка розробки фольклорних джерел (зокрема, архетипних) українськими композиторами у ракурсі їх впливу на типові жанрово-стилістичні моделі. На цьому грунті конкретизована уява про стильові тенденції в творчості українських композиторів; висвітленні оригінальної модифікації жанрової парадигми опери у процесі еволюції її нового різновиду. Застосований новий методологічний підхід до аналізу драматургії музичних творів, що сприяв виявленню специфічних закономірностей у її зразках. З’ясування засад стилю Л.Дичко та багаторівневих зв’язків її творчості з українським фольклором в контексті сучасних композиторських пошуків сприяло плідному використанню розробленої методології у дослідженні хорової акапельної опери “Золотослов”. Окрім цього, у дисертації висвітлені специфічні прояви музичного мислення, які є характерними для останніх десятиліть минулого століття, що суттєво доповнює уявлення про активні чинники сучасної музичної творчості.

 

З 1993 року – очолює мистецьке об’єднання «Елегія» (директор, диригент камерного хору та симфонічного оркестру). З цим колективом здійснила безліч гастрольних поїздок по Україні та за кордоном, репрезентувала нашу державу на Міжнародних фестивалях, форумах, конкурсах. Член НТШ ім. Т.Шевченка, автор навчальних посібників, наукових статей, постійний учасник наукових конференцій, науковий керівник дисертаційних та магістерських робіт. Організатор першого Прикарпатського мюзікфесту, мистецької акції «Майбутні зірки Прикарпаття», Першого всеукраїнського студентського конкурсу хорових диригентів. У фондах телерадіокомпанії створено більше тридцяти концертних програм мистецького об’єднання «Елегія», незмінним диригентом якого є Л.Серганюк.

Контактна інформація:

м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 34-А

Навчально-науковий інститут мистецтв ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Кафедра методики музичного виховання і диригування

e-mail: khd@pu.if.ua ; liubov.serhaniuk@pu.if.ua

тел. +38 (0342) 52-34-29

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника