РУДИК МАРИНА МИКОЛАЇВНА

 

кандидат мистецтвознавства,,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилася 01 липня 1985 року в м. Городенка, Івано-Франківської області

1991-1998 рр. – учениця Городенківської дитячої музичної школи (клас Бартко Я.В.)

2000-2004 рр. – студентка Івано-Франківського музичного училища ім. Д.Січинського, фортепіанного відділення (клас Назаренко О.С.)

2004-2009 рр. – студентка Одеської державної музичної академії ім. А.В. Нежданової за спеціальністю “Фортепіано” (клас доцента Чукліна П.С.)

2004 – 2008 рр. – викладач фортепіано Городенківської дитячої музичної школи

2008 – 2009 рр. – концертмейстер кафедри хорового диригування ім. В.Їжака

2009 – 2011 рр. – провідний концертмейстер кафедри хорового диригування ім. В.Їжака

2011 – 2016 рр. – старший викладач кафедри хорового диригування ім. В.Їжака

24 січня 2013 року – захистила дисертацію на тему “Жанрово-стильове моделювання у фортепіанних циклах Л.Дичко: стабільні та варіативні риси” (науковий керівник Серганюк Любов Іванівна – заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, доктор філософії, громадський діяч, хоровий та симфонічний диригент, піаністка, педагог, професор, завідувач кафедри хорового диригування, член вченої ради Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника), в якій, проаналізувавши принципи конструювання цілісності кожного із обраних творів з охопленням принципів музичної драматургії, формотворення та системи стилістичних засобів і простеживши динаміку розвитку циклічних принципів у межах окремих напрямків творчості Л.Дичко, було виявлено фактори, яким надано стабілізуючу роль у моделюванні жанрового змісту і які виявляють стале драматургічне або семантичне значення.

2016 – 2018 рр. – старший викладач кафедри методики музичного виховання та диригування

З 2018 року – доцент кафедри методики музичного виховання та диригування

1. «Типологія чинників циклоутворення у фортепіанних творах  Лесі Дичко» Вісник Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника / серія «Мистецтвознавство» / № 21-22, С.238-242, 2010

2. «Реалізація творчих задумів у формі циклічних фортепіанних композицій в доробку Л.Дичко»  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Традиційна культура українського народу в ХХ1 ст.: стан та перспективи розвитку» (Народознавчі студії памяті Володимира Скуратівського) / К.:ДАКККіМ, С.361-366, 2011

3. «Ескізи до огляду української інструментальної музики останньої третини ХХ ст.: цикли п’єс, сонати» Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / серія «Мистецтвознавство» / -№ 2, С.154-159, 2012

4. «Ескізи до огляду української інструментальної музики останньої третини ХХ ст.: прелюдії, мініатюри  й цикли інструментальних п’єс»  Вісник Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника / серія «Мистецтвознавство» / -№ 23, С.150-155, 2012

5. «До питання трактування варіаційних форм у творчості українських композиторів («Українські писанки» Л.Дичко)» Студії мистецтвознавчі  / Театр. Музика. Кіно /, число 1 – ІМФЕ, К.,2012, С.47-54

6. «Прояви циклічності в українській музиці останньої третини ХХ ст.: сюїти і партити»Музикознавчі студії Інституту мистецтв Волинського національного університету ім. Лесі Українки та Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського. Вип. 10.- Луцьк, С.68-77, 2012 

7. «Інструментальна музика останньої третини ХХ ст.: цикли п’єс, сонати» Матеріали міжнародної конференції «Трансформація освіти і культури: традиції і сучасність»: українська музична культура як складова загально європейського простору Київ, 2012

8. «Циклічність  в українській музиці останньої третини ХХ ст.: сюїти і партити» Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Діалог культур: Україна – Греція»: актуальні питання культурології, мистецтвознавства, музичного виховання та освіти. Київ, 2012

9. «Формотворчі і стилістичні особливості варіаційного циклу «Українські писанки» Л.Дичко» Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції  X Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва на тему: «Українська культура: виклики сьогодення»: культурна спадщина і культура пам’яті в сучасній Україні», Київ, 2012

10. «Інструментальна версія оперної концепції «Золотослова» Лесі Дичко» Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки», Івано-Франківськ, 2013

11. «Семантика типових структурних моделей у “Драматичному триптиху” Лесі Дичко» Вісник Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника / серія «Мистецтвознавство» / № 30-31, Частина ІІ, С.156-161, 2015

12. «Жанрові концепції у фортепіанній творчості українських композиторів» Збірник наукових статей «Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки», Частина ІІ, Івано-Франківськ, С.163-171, 2015

11. «Принципи фрескового живопису у сюїтній організації циклу «Замки Луари» Збірник наукових статей «Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки», Частина ІІІ-IV, Івано-Франківськ, С. 162-167, 2016

12.  «Genres conceptvin the piano works of Ukrainian Composers of the End of the 20 th century» Spheres of culture. Volume XVI. Lublin, p. 581-587, 2017

Наукові стажування:

UCZELNIA NAUK SPOLECZNYH, FUNDACJA CENTRAL EUROPEAN ACADEMY STUDIES AND CERTIFICATIONS (ЛОДЗЬ, ПОЛЬЩА) – СЕРТИФІКАТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СТАЖУВАННЯ «СУЧАСНИЙ УНІВЕРСИТЕТ: МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ І МОБІЛЬНІСТЬ ЗАДЛЯ ІННОВАЦІЙ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД» ЧЕРВЕНЬ – ВЕРЕСЕНЬ 2017.

 

РУДИК М.М. У збірнику представлені фортепіанні цикли Лесі Дичко, створені до 1995 року: Поліфонічні варіації для фортепіано «Українські писанки», Фрески для фортепіано «Замки Луари» та «Алькасар… Дзвони Арагону» (присвята королеві Іспанії Софії).

Видання адресоване піаністам, викладачам і студентам мистецьких навчальних закладів. 108 с., 2018. Тираж 300 примірників.

УДК 78.786.2

Д 50

ISBN 978-966-2343-49-6

Керівництво науковою роботою студентів:

Бакалаврські роботи:

1. Белей Я.П. «Виконавсько-педагогічна діяльність Марії Пастух (на матеріалі функціонування дитячого вокального ансамблю «Підгірянка») (2015)

2. Гончарук У.І. «Український романс на зламі XIX – XX століть» (2016)

3. Тимошик І.М. «Особливості виконання хорової музики К.Г. Стеценка» (2016)

4. Ткачук Я.П. «Хор в житті та творчості Станіслава Людкевича» (2017)

5. Раджапова О.В. «Діяльність народного аматорського хору «Первоцвіт» в контексті розвитку хорової культури України 20 ст.» (2017)

6. Степаненко Я.В. «Використання системи Карла Орфа у розвитку музичних здібностей дітей дошкільного віку» (2017)

7. Климишин І.В. «Формування національної свідомості учнів мистецьких шкіл на уроках хорового класу» (2018)

9. Харчук Н.В. «Специфіка диригентської інтерпретації у хоровому виконавстві» (2018)

10. Коваль Н.В. «Формування виконавської майстерності піаніста в процесі роботи над художніми творами» (2019)

11. Бережник Є.В. «Творчі форми роботи на уроках музики» (2019)

12. Габорець М.В. «Особливості вивчення творчості К.Дебюссі та М.Равеля на уроках художньо-естетичного циклу» (2019)

Дипломні роботи:

1. Лучко Н.С. «Основні тенденції розвитку дитячого хорового виконавства на Прикарпатті» (2015)

2. Белей Я.В. «Особливості виконання сучасної Літургії»(2016)

3. Рішко А.М. «Формування інтересу учнів-піаністів старших класів шкіл мистецтв до музично-виконавської діяльності засобами української фортепіанної музики» (2017) 

Магістерські роботи:

1. Ткачук Я.П. «Вплив зарубіжних течій та тенденцій на українське хорове виконавство» (2018)

2. Кузьмук Р.В. «Використання музично-дидактичних ігор на уроках музичного мистецтва» (2019)

3. Дерпак М.П. «Методологічні засади формування музичного сприйняття у дітей інклюзивного навчання» (2019)

Концертмейстер

академічного студентського мішаного хору Інституту мистецтв

академічного студентського чоловічого хору Інституту мистецтв

Займається активною концертною діяльністю:

https://www.youtube.com/watch?v=8a7-05HcyHg

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001702668321&ref=tn_tnmn

Контактна інформація:

м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 34-А

Навчально-науковий інститут мистецтв ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Кафедра методики музичного виховання і диригування

e-mail: khd@pu.if.ua ; maryna.rudyk@pu.if.ua

тел. +38 (0342) 52-34-29

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника