Новосядла Ірина Степанівна

кандидат мистецтвознавства,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилася 08.04.1969 р. в м. Київ

1984-1988 – фортепіанне відділення Івано-Франківського державного музичного училища імені Д.Січинського (клас викл. Стойки Е.С.)

1988-1993 – фортепіанний факультет Львівського державного вищого музичного інституту імені М.Лисенка (клас доцента Тихонюка Б.М.); кваліфікація – викладач фортепіано, концертмейстер, соліст камерного ансамблю, концертний виконавець

1998–2005 – викладач-методист, зав. фортепіанним відділом, концертмейстер Івано-Франківської ДМШ № 3

2005–2011 – концертмейстер кафедри академічного інструментального виконавства ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 2007–2011 – аспірантура Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

2011–2016 – викладач кафедри музикознавства та методики музичного виховання цього університету; за сумісництвом – концертмейстер кафедри народних інструментів і музичного фольклору

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Сучасні тенденції формування українського фортепіанного репертуару для дітей (кін.ХХ – поч.ХХІ ст.)”, за спеціальністю 17.00.01 – “Музичне мистецтво” (науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, професор Дутчак В.Г.)

 

Сфера наукових інтересів – інновації у музичній педагогіці і фортепіанній методиці; історія фортепіанного мистецтва (композиторська творчість, виконавство, педагогічна діяльність); українське музичне мистецтво; популяризація фортепіанної музики українських композиторів.

 

Міжнародний сертифікат з англійської мови

Aptis (British Council), рівень C1

 

 

 

 

Активна учасниця заходів, що проводяться Асоціацією музичних педагогів України (м. Київ): фестивалів, семінарів, а також майстер-класів відомих сучасних музичних педагогів Європи та США

 

 Викладає навчальні дисципліни:

«Профільний інструмент фортепіано» (індивідуальні) – І-ІV курси, магістри;

«Концертмейстерський клас» (індивідуальні) – магістри;

«Загальне фортепіано» – І курс;

«Інструментальне виконавство України» (лекції і практичні) – магістри 1-го року навчання;

«Методика викладання профільного інструменту фортепіано» (лекції і практичні) – магістри 2-го року навчання.

Автор статей із проблем музичного виховання, фортепіанного мистецтва та виконавства. Учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Автор статей із проблем музичного виховання, фортепіанного мистецтва та виконавства. Учасниця всеукраїнських та міжнародних конференцій. Науковий керівник кваліфікаційних робіт студентів.

 

Основні наукові публікації:

 1. Новосядла І. “Дитячий альбом” як цикл мініатюр у фортепіанній педагогічній літературі західноукраїнських композиторів І половини ХХ ст. // Вісник Прикарпатського Університету. Мистецтвознавство. 2007. Вип. Х–ХІ. C. 230 – 237.
 2. Новосядла І. Сучасні засади формування дитячого педагогічного репертуару в українському фортепіанному мистецтві //  Вісник Прикарпатського Університету. Мистецтвознавство. 2008. Вип. ХІІ– ХІІІ. C. 109– 115.
 3. Новосядла І. Вшановуючи композитора (до 120-річчя з д.н. В.Барвінського) // Газета Галицька зоря, Дрогобич, 8.04.08.
 4. Новосядла І. Конкурси юних піаністів ім. В.Барвінського: витоки та динаміка розвитку // Молодь і ринок. №3 (50) березень 2009. C. 152– 156.
 1. Новосядла І. Фортепіанний репертуар для дітей у творчості композиторів українського зарубіжжя: національно-виховний та дидактично-пізнавальний аспект // Вісник Прикарпатського Університету. Мистецтвознавство. 2009. Вип. ХV–ХVI. – C. 115– 124.переглянути
 2. Новосядла І. Цикли фортепіанних п’єс для дітей у творчості сучасних українських композиторів: художньо-образний аспект //  Мистецтвознавчі записки: збірка наукових праць. Вип. 18. Київ : Міленіум, 2010. – C. 81–89.
 3. Новосядла І. Відроджена спадщина українських композиторів у сучасному фортепіанному педагогічному репертуарі // Загальне та спеціалізоване фортепіано у мистецькому просторі України : наукові збірки ЛНМА ім. М.В.Лисенка. Львів, 2011. Вип. 27. С. 363–371.
 4.  Новосядла І. Українська фортепіанна музика для дітей: нові пріоритети в сучасному педагогічному репертуарі // Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття: Зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., Мукачеве, 22-23 березня 2012 р. Мукачеве : МДУ, 2012. С. 141–144.
 5. Nowosiadła I., Dutczak V. Zbiory kolęd I szczedrówek ukraińskich kompozytorów galicyjskich jako przykłady repertuaru domowego amatorskiego muzykowania // MUSICA GALICIANA. tom XIV. Rzeszów, 2014. S. 296 – 304.
 6. Новосядла І. Нові педагогічні технології у сучасній початковій фортепіанній освіті України // Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття: матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., Мукачеве, 13-14 березня 2014 р. – Мукачеве, 2012. – С.46–48.
 7. Новосядла І. Федір Якименко: портрет митця у дзеркалі епохи // Музична україністика: європейський контекст : колект. монографія; [ред.-упор. Л. Опарик]. – Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2015. С. 112–123.
 8. Новосядла І. Дитячі фортепіанні конкурси й фестивалі в Україні: пріоритети, тенденції розвитку // Музична україністика: європейський контекст : колект. монографія; [ред.-упор. Л. Опарик]. Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2015. С. 262–272.
 9. Новосядла І.С. Поліхудожнє навчання як альтернативна форма залучення дитини до музичного мистецтва // Соціум. Наука. Культура: матеріали ХІІ Міжнародної інтернет-конференції 18–20 січня 2016 р. – Київ, 2016. С. 58–66.
 10. Новосядла І. Фортепіанна творчість Федора Якименка і Якова Степового: компаративний ракурс // Вісник Прикарпатського Університету. Мистецтвознавство. Івано-Франківськ, 2015. Вип. 30–31. ч. ІІ. С. 25–29.
 11. Новосядла І. До проблеми музичного виховання: сучасні реалії й перспективи // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : зб. наук. праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка; [заг. ред. та упор. А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати : Посвіт, 2016. – Вип. 1. – С. 136 – 141.
 12. Новосядла І. Модель художньої гри у початковому музичному навчанні на прикладі фортепіанного циклу “Color sounds” Кармелли Цепколенко // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : зб. наук. праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка/ [заг. ред. та упор. А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати : Посвіт, 2017. Вип. 2.  С. 76 – 81
 13. Новосядла І.С. Духовне виховання школярів на уроках музики: сучасна практика // Гуманітарний корпус: [зб. наук. статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії]. –  Вип. 9. Вінниця: Нілан – ЛТД, 2017. С. 163–166.
 14. Новосядла І.С. Борис Кудрик – представник мистецького традиціоналізму (до 120-річчя від дня народження композитора) Ювілейна палітра 2017: до пам’ятних дат видатних українських музичних діячів і композиторів : збірник статей та матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Суми : ФОП Цьома С.П., 2018. С. 82 – 88.
 15. Новосядла І.С. Грані таланту Василя Безкоровайного. Українська музика : науковий часопис / [голов. ред. І. Пилатюк]. Львів : [ЛНМА імені М. В. Лисенка], 2017. С. 62–70.
 16. Новосядла І., Бачинська Ю. Методичні засади Василя Барвінського у навчанні піаністів (до 130-річчя від д.н. композитора) // Ювілейна палітра 2018 : до пам’ятних дат видатних українських музичних діячів і композиторів : збірник статей та матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (7-8 грудня 2017 року). Суми: СДПУ ім. А.С. Макаренка, 2018 р.
 17. Новосядла І.С. Інформаційно-комп’ютерні технології як педагогічні новації в музичній освіті Художня культура і мистецька освіта: традиції та сучасність: Зб. матеріалів Міжн. наук.-творч. конф., Київ, 20-21 листопада 2018 р. Київ: НАКККіМ, 2018. С. 313–316.
 18. Новосядла І.С. Український Музичний Інститут Америки: від традицій минулого до викликів сьогодення // Мистецтво. Культура. Освіта: збірник наукових праць Навчально-наукового Інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Випуск 1. Івано-Франківськ: Фоліант, 2019. С. 75 – 80. URL: https://art.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/9/2020/01/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-1-2019.pdf
 19. Novosiadla I. Piano works of Ukrainian diaspora composers //Art spiritual dimensions of Ukrainian diaspora: collective scientific monograph. Dallas, USA: Primedia eLaunch LLC,2020, pp.146-188
 20. Новосядла І. Використання творів сучасних українських композиторів для дітей та юнацтва у фортепіанній підготовці майбутніх музикантів-педагогів. Молодь і ринок №5 (184). Дрогобич, 2020. С. 88–100.

Під науковим керівництвом Новосядлої І.С. вийшли друком наступні  публікації студентів і магістрів:

 1. Боднар Н. Новий практичний досвід у дошкільному музичному вихованні// Еврика – ХVІІІ : збірник студентських наукових праць. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2017. С. 113-114
 2. Комаровська Ж. «Теоретичні основи читання нот з листа у фортепіанному класі: індивідуально-типологічний аспект» // Еврика – ХVІІІ : збірник студентських наукових праць. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2017. С. 119-121
 3. Комаровська Ж. Вплив темпераменту музиканта-піаніста на процес читання нот з листа // Ювілейна палітра 2017: до пам’ятних дат видатних українських музичних діячів і композиторів : збірник статей та матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Суми : ФОП Цьома С.П., 2018. С. 150 – 156.
 4. Червінська Н. Музичне мистецтво в сучасному інформаційному просторі України //Українська музика : науковий часопис / [голов. ред. І. Пилатюк]. – Львів : [ЛНМА імені М. В. Лисенка], 2017. С. 98 – 105
 5. Прийдун Ю. Виконавські проблеми у фортепіанних творах Василя Барвінського // Еврика – ХІХ : збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2018.   С. 157-158
 6. Бачинська Ю. Виконавсько-педагогічні засади Кароля Мікулі та Вілема Курца у формуванні традицій Львівської фортепіанної школи //Художня культура і мистецька освіта: традиція і сучасність: матеріали VII Міжнародної науково-творчої конференції (20–21 листопада 2018 р.). Київ: НАКККіМ, 2018.  С. 369 – 371.
 7. Бачинська Ю., Новосядла І. Методичні засади Василя Барвінського у навчанні піаністів (до 130-річчя від д. н. композитора) // Ювілейна палітра 2018 : до пам’ятних дат видатних українських музичних діячів і композиторів : збірник статей та матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (6-7 грудня 2018 року). Суми: СДПУ ім. А.С. Макаренка, 2018 р. С. 54–62.
 8. Білоус Т. Жанри танцювальної музики (вальс та мазурка) у фортепіанному мистецтві України ХІХ – І третини ХХ ст. //Еврика – ХХ : збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2019.   С. 117 – 118
 9. Никитенко С. Жанр сюїти у фортепіанному мистецтві пізнього романтизму: ретроспективний аспект //Еврика – ХХ : збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2019.   С. 137 – 138.

10.Никитенко С. «Іспанська сюїта» Ісаака Альбеніса як зразок романтичної фортепіанної сюїти // Матеріали ХІХ Міжнародної наук.-практ.конференції «Молоді музикознавці», Київський Інститут музики ім. Р.М. Глієра (9 – 11 січня 2019 р.). Київ, 2019. С. 139 – 141.

11.Новосядла І., Никитенко С. Трансформація жанру сюїти в контексті стильових тенденцій доби пізнього романтизму // Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки: збірник наукових статей. Ч.V. Івано-Франківськ: Лілея – НВ, 2019. С. 236 – 243

12.Гринюк Х. Органне мистецтво в Івано-Франківську в контексті виконавських традицій в Україні // Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки: збірник наукових статей. Ч.V. Івано-Франківськ: Лілея – НВ, 2019. С. 201 – 205.

13.Стецько Н. Музично-ігрова діяльність дошкільнят: розвивальний і терапевтичний ефект // Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки: збірник наукових статей. Ч.VI. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2020. С. 39–43.

14.Шарабуряк Т. Використання віршів у роботі з піаністами-початківцями над п’єсами українських композиторів // Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки: збірник наукових статей. Ч.VI. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2020. С. 94–98.

15.Новосядла І, Шатрова Ю. Звукозображальні засоби в сучасній українській фортепіанній музиці для дітей // Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки: збірник наукових статей. Ч.VI. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2020. С. 135 – 140.

16.Лецин О. Психофізіологічні проблеми в технічному розвитку піаніста і шляхи їх подолання // Еврика – ХXІ. Збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020. С. 221 – 223.

Навчально-методичні видання:

1. Новосядла І. Музичні замальовки (методичні рекомендації) / Віталій Маник. Музичні замальовки. Збірка фортепіанних п’єс для дітей. Навчальний посібник / [ред.-упор. І.Новосядла]. – Івано-Франківськ : видавець Третяк І.Я., 2007. – C. 5 – 10.

2. Новосядла І. «Христос родився» (коляди на різдво Христове) для фортепіано Дениса Січинського : методичні рекомендації / В.Дутчак, І.Новосядла //«Христос родився!». Коляди на Різдво Христове. Уклав для фортепіано Денис Січинський : Нотне навчальне видання. Упорядкування та підготовка до друку Віолетти Дутчак та Ірини Новосядлої.  – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, 2012. – С. 6–7.

 

3. Новосядла І. Музика, дарована дітям : передмова до збірки і методичні рекомендації / І.Новосядла // Василь Безкоровайний. П’єси на українські теми для фортепіано в чотири руки. – Сімферополь : ДП “Видавництво “Таврія”, 2009. – C. 4 – 9.

 

4. Новосядла І.С., Кальмучин-Дранчук Т.А. Фортепіанний ансамбль: навч.-метод. посібник (для студентів вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівня акредитації напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво») / І.С. Новосядла, Т. А. Кальмучин. – Івано-Франківськ: вид-во “СІМИК”, 2014. – 32 с.

 

5. Новосядла І.С. Фортепіанний репертуар для дітей : навч.-метод. комплекс спецкурсу (для студентів за напрямом підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво») / І.С.Новосядла. – Івано-Франківськ, 2014. – 32 с.

 

6. Новосядла І.С. Історія становлення українського фортепіанного педагогічного репертуару : навч.-метод. посібник зі спецкурсу (для студентів за напрямом підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво») / І.С.Новосядла. – Івано-Франківськ : підприємець Майданчук І.І., 2016. – 96с.

Навчально-методична діяльність:

І. Навчально-методичні видання:

1.Новосядла І. Музичні замальовки (методичні рекомендації) / Віталій Маник. Музичні замальовки. Збірка фортепіанних п’єс для дітей. Навчальний посібник / [ред.-упор. І.Новосядла]. – Івано-Франківськ : видавець Третяк І.Я., 2007. – C. 5 – 10.

2.Новосядла І. «Христос родив ся» (коляди на різдво Христове) для фортепіано Дениса Січинського : методичні рекомендації / В.Дутчак, І.Новосядла //«Христос родився!». Коляди на Різдво Христове. Уклав для фортепіано Денис Січинський : Нотне навчальне видання. Упорядкування та підготовка до друку Віолетти Дутчак та Ірини Новосядлої.  – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, 2012. – С. 6–7.

3.Новосядла І. Музика, дарована дітям : передмова до збірки і методичні рекомендації / І.Новосядла // Василь Безкоровайний. П’єси на українські теми для фортепіано в чотири руки. – Сімферополь : ДП “Видавництво “Таврія”, 2009. – C. 4 – 9.

4.Новосядла І.С., Кальмучин-Дранчук Т.А. Фортепіанний ансамбль: навч.-метод. посібник (для студентів вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівня акредитації напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво») / І.С. Новосядла, Т. А. Кальмучин. – Івано-Франківськ: вид-во “СІМИК”, 2014. – 32 с.

5.Новосядла І.С. Фортепіанний репертуар для дітей : навч.-метод. комплекс спецкурсу (для студентів за напрямом підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво») / І.С.Новосядла. – Івано-Франківськ, 2014. – 32 с.

Новосядла І.С. Історія становлення українського фортепіанного педагогічного репертуару : навч.-метод. посібник зі спецкурсу (для студентів за напрямом підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво») / І.С.Новосядла. – Івано-Франківськ : підприємець Майданчук І.І., 2016. – 96с.

Новосядла І.С. Основи формування фахових навичок у концертмейстерському класі: методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів за напрямом підготовки 014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)» з навчальної дисципліни «Концермейстерський клас». Івано-Франківськ: Ярина, 2017. 28 с.

Новосядла І.С. Методологія викладання спеціального інструмента (фортепіано) у вищому навчальному закладі: методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів за напрямом підготовки 014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)» Івано-Франківськ: Ярина, 2017. 28 с.

Новосядла І. Василь Безкоровайний – син українського народу: вступна стаття // Василь Безкоровайний. Твори для фортепіано. Навчальний посібник у двох томах. Київ: Муз. Україна, 2020. Том І. С. 3 – 10.

ІІ. Лекції і практичні заняття на курсах підвищення кваліфікації викладачів фортепіано початкових мистецьких навчальних закладів – Інститут післядипломної освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

 

 

 

 

Творча діяльність: участь студентів класу в лекціях та концертах фортепіанної музики:

«Українські авторські обробки колядок в педагогічному репертуарі ДМШ» (14.01.2010 р., курси підвищення кваліфікації працівників культури і мистецтв НМЦ культури і туризму Прикарпаття);

«Перлини української фортепіанної музики» (20–25.11.2013 р., Коломийська ДМШ № 2, Тисменицька школа мистецтв, Івано-Франківська обласна філармонія);

«Музичний портрет генія (до 140 річниці від д. н. С. Рахманінова)» (2.12.2013 р.);

«Поетичний світ фортепіанної музики Федора  Якименка і Якова Степового» (14.12.2014 р., Художній музей);

«Перлини клавірної епохи (до 330-річчя від д. н. Й. Баха)» (30.04.2015 р., Інститут мистецтв);

лекція-концерт до 170 річниці від д. н. П. Чайковського (9–11.12.2015 р., Інститут мистецтв, Тлумацька ДМШ);

Лекція-концерт до 260-річчя від д. н. В.А. Моцарта (21.04. 2016 р. Інститут мистецтв).

Лекція-концерт до 140-річчя від д. н. С. Борткевича за участю студентів Прийдун Ю., Кузьмука Р., Червінської Н., Маришко Н. (28.03.2017 р. – обласні курси підвищення кваліфікації викладачів фортепіано; 3.04.2017 р. – Тисменицька дитяча школа мистецтв ім.Й. Княгиницького; 21. 04.2017 р. – Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж);

Дипломний концерт студентки Надії Червінської (11.05.2017 –             Тлумацька ДМШ).

дипломний концерт магістрантки Юлії Бачинської (07.12.2018 –  Тлумацька ДМШ).

Відкритий урок зі студентами класу на тему «Індивідуальний підхід у музичному вихованні учня-піаніста» (Ворох А., Гринів М., Повадюк К. – ІІ-й курс, Стецько Н., Атаманюк В. – ІІІ-й курс) (27.03.2019 – Івано-Франківська ДМШ № 2 ім. В. Барвінського, курси підвищення кваліфікації для викладачів мистецьких шкіл області)

 

Контактна інформація:

м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 34-А

Навчально-науковий інститут мистецтв ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Кафедра методики музичного виховання і диригування

e-mail: khd@pu.if.ua ; iryna.novosiadla@pnu.edu.ua ; inovo69@gmail.com

тел. +38 (0342) 52-34-29

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника