НОВОСЯДЛА ІРИНА СТЕПАНІВНА

кандидат мистецтвознавства,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилася 08.04.1969 р. в м. Київ

1984-1988 – фортепіанне відділення Івано-Франківського державного музичного училища імені Д.Січинського (клас викл. Стойки Е.С.)

1988-1993 – фортепіанний факультет Львівського державного вищого музичного інституту імені М.Лисенка (клас доцента Тихонюка Б.М.); кваліфікація – викладач фортепіано, концертмейстер, соліст камерного ансамблю, концертний виконавець

1998–2005 рр. – викладач-методист, зав. фортепіанним відділом, концертмейстер Івано-Франківської ДМШ № 3

2005–2011 рр. – концертмейстер кафедри академічного інструментального виконавства ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 2007–2011 – аспірантура Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

2011–2016 рр. – викладач кафедри музикознавства та методики музичного виховання цього університету; за сумісництвом – концертмейстер кафедри народних інструментів і музичного фольклору

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Сучасні тенденції формування українського фортепіанного репертуару для дітей (кін.ХХ – поч.ХХІ ст.)”, за спеціальністю 17.00.01 – “Музичне мистецтво” (науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, професор Дутчак В.Г.)

Сфера наукових інтересів – історія фортепіанного мистецтва (композиторська творчість, виконавство, педагогічна діяльність), українське музичне мистецтво, популяризація фортепіанної музики українських композиторів.

З червня 2016 р. – доцент кафедри методики музичного виховання та диригування

 Викладає навчальні дисципліни:

«Спеціальний інструмент фортепіано» (індивідуальні) – І-V курси;

«Концертмейстерський класс» (індивідуальні) – ІІ курс, магістратура;

Спецкурс «Історія становлення українського фортепіанного педагогічного репертуару» (лекції і практичні) – ІV курс;

«Методика викладання фортепіано у ВНЗ» (лекції і практичні) –магістратура

Автор статей із проблем музичного виховання, фортепіанного мистецтва та виконавства. Учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій.

 

Основні наукові публікації:

1. Новосядла І. “Дитячий альбом” як цикл мініатюр у фортепіанній педагогічній літературі західноукраїнських композиторів І половини ХХ ст. / І. Новосядла // Вісник Прикарпатського Університету. Мистецтвознавство. 2007. Вип. Х–ХІ. – C. 230 – 237.

2. Новосядла І. Фортепіанні твори для дітей В.Безкоровайного  / І. Новосядла // Наукові записки Тернопільського Національного педагогічного інституту ім. В.Гнатюка та Київської національної музичної академії ім. П.Чайковського. Серія: Мистецтвознавство. – № 1(18). –  2007. – C. 3 – 10.

3. Новосядла І. Твори для дітей В.Маника в сучасному фортепіанному педагогічному репертуарі  / І. Новосядла // Мистецтвознавчі записки: збірка наукових праць. – Вип..11. – К. : Міленіум, 2007. – C.43– 48.

4. Новосядла І. Портрет сучасника / Віталій Маник. Музичні замальовки. Збірка фортепіанних п’єс для дітей. Навчальний посібник / [ред.-упор. І.Новосядла]. – Івано-Франківськ: видавець Третяк І.Я., 2007. – с. 3 – 4.

5. Новосядла І. Сучасні засади формування дитячого педагогічного репертуару в українському фортепіанному мистецтві / І. Новосядла //  Вісник Прикарпатського Університету. Мистецтвознавство. 2008. Вип. ХІІ– ХІІІ. – C. 109– 115.

6. Новосядла І. Вшановуючи композитора (до 120-річчя з д.н. В.Барвінського) / І. Новосядла // Газета “Галицька зоря”, Дрогобич, від 8.04.08.

7. Новосядла І. Франкова земля вітає юних музикантів / І. Новосядла // Газета “Галицька зоря”, Дрогобич, від 18.06.08.

8. Новосядла І. Конкурси юних піаністів ім. В.Барвінського: витоки та динаміка розвитку / І. Новосядла // Молодь і ринок – №3 (50) березень 2009. – C. 152– 156.

9. Новосядла І. Фортепіанний репертуар для дітей у творчості композиторів українського зарубіжжя: національно-виховний та дидактично-пізнавальний аспект // Вісник Прикарпатського Університету. Мистецтвознавство. 2009. Вип. ХV–ХVI. – C. 115– 124. переглянути

10.  Новосядла І. На Прикарпатті звучить музика Василя Барвінського / І. Новосядла // Газета “Рідна земля”, Івано-Франківськ, № 10 від 5.03.2010 р.

11.  Новосядла І. Цикли фортепіанних п’єс для дітей у творчості сучасних українських композиторів: художньо-образний аспект / І. Новосядла //  Мистецтвознавчі записки: збірка наукових праць. – Вип. 18. – К. : Міленіум, 2010. – C. 81–89.

12. Новосядла І. Відроджена спадщина українських композиторів у сучасному фортепіанному педагогічному репертуарі / І.Новосядла // Загальне та спеціалізоване фортепіано у мистецькому просторі України : наукові збірки ЛНМА ім. М.В.Лисенка. – Львів, 2011. – Вип. 27. – С. 363–371.

13.  Новосядла І. Українська фортепіанна музика для дітей: нові пріоритети в сучасному педагогічному репертуарі / І.Новосядла // Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття: Зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., Мукачеве, 22-23 березня 2012 р. – Мукачеве : МДУ, 2012. – С. 141–144.

14. Новосядла І. Українські авторські обробки колядок і щедрівок у фортепіанному педагогічному репертуарі /І.Новосядла // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 24 – 25. – С. 328–337.

15. Новосядла І. Дитячі фортепіанні конкурси й фестивалі в сучасному культурно-мистецькому просторі України / І.Новосядла // Г.Г.Нейгауз в контексті світового виконавського мистецтва: зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ. конф., Кіровоград, 11 квітня 2013 р. – Кіровоград, 2013.

16.  Новосядла І. Стильові виміри фортепіанної творчості Федора Якименка / І.Новосядла, Ю.Закорчемна //Українська музична культура на сучасному етапі: трансформація традиційних і академічних форм. Зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 24-25 квітня 2013 р. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – С. 98–102.

17.  Nowosiadła I. Zbiory kolęd I szczedrówek ukraińskich kompozytorów galicyjskich jako przykłady repertuaru domowego amatorskiego muzykowania / Iryna Nowosiadła, Violetta Dutczak // MUSICA GALICIANA. – tom XIV. – Rzeszów, 2014. – S. 296 – 304.

18.  Новосядла І. Нові педагогічні технології у сучасній початковій фортепіанній освіті України / І.С.Новосядла  // Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття: матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., Мукачеве, 13-14 березня 2014 р. – Мукачеве, 2012. – С.46–48.

19.  Новосядла І. Федір Якименко: портрет митця у дзеркалі епохи / І. Новосядла // Музична україністика: європейський контекст : колект. монографія; [ред.-упор. Л. Опарик]. – Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2015. – С. 112–123.

У колективній монографії висвітлено євроінтеграційні тенденції розвитку української музичної культури, мистецтва і освіти. Проблематика праць відображає актуальні питання історії національного культуротворення, теоретичні та практичні аспекти композиторської наукової творчості, музичної педагогіки і виконавства. Видання адресоване мистецтвознавцям, культурологам, викладачам, студентам та широкому колу шанувальників української музичної культури і мистецтва.

УДК 78.072.2 (477)     ББК 85.313 (4УКР)     ISBN 978-966-8969-70-6

20.  Новосядла І. Дитячі фортепіанні конкурси й фестивалі в Україні: пріоритети, тенденції розвитку / І. Новосядла // Музична україністика: європейський контекст : колект. монографія; [ред.-упор. Л. Опарик]. – Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2015. – С. 262–272.

21. Новосядла І.С. Поліхудожнє навчання як альтернативна форма залучення дитини до музичного мистецтва / І.С.Новосядла  // Соціум. Наука. Культура: матеріали ХІІ Міжнародної інтернет-конференції 18–20 січня 2016 р. – К., 2016. – С. 58–66.

22.  Новосядла І. Фортепіанна творчість Федора Якименка і Якова Степового: компаративний ракурс / І. Новосядла // Вісник Прикарпатського Університету. Мистецтвознавство. 2015. – Вип. 30 – 31. – Ч. ІІ. – С. 25–29.

23.  Новосядла І. До проблеми музичного виховання: сучасні реалії й перспективи / І. Новосядла // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : зб. наук. праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка; [заг. ред. та упор. А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати : Посвіт, 2016. – Вип. 1. – С. 136 – 141.

Навчально-методичні видання:

1. Новосядла І. Музичні замальовки (методичні рекомендації) / Віталій Маник. Музичні замальовки. Збірка фортепіанних п’єс для дітей. Навчальний посібник / [ред.-упор. І.Новосядла]. – Івано-Франківськ : видавець Третяк І.Я., 2007. – C. 5 – 10.

2. Новосядла І. «Христос родив ся» (коляди на різдво Христове) для фортепіано Дениса Січинського : методичні рекомендації / В.Дутчак, І.Новосядла //«Христос родився!». Коляди на Різдво Христове. Уклав для фортепіано Денис Січинський : Нотне навчальне видання. Упорядкування та підготовка до друку Віолетти Дутчак та Ірини Новосядлої.  – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, 2012. – С. 6–7.

3. Новосядла І. Музика, дарована дітям : передмова до збірки і методичні рекомендації / І.Новосядла // Василь Безкоровайний. П’єси на українські теми для фортепіано в чотири руки. – Сімферополь : ДП “Видавництво “Таврія”, 2009. – C. 4 – 9.

4. Новосядла І.С., Кальмучин-Дранчук Т.А. Фортепіанний ансамбль: навч.-метод. посібник (для студентів вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівня акредитації напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво») / І.С. Новосядла, Т. А. Кальмучин. – Івано-Франківськ: вид-во “СІМИК”, 2014. – 32 с.

5. Новосядла І.С. Фортепіанний репертуар для дітей : навч.-метод. комплекс спецкурсу (для студентів за напрямом підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво») / І.С.Новосядла. – Івано-Франківськ, 2014. – 32 с.

6. Новосядла І.С. Історія становлення українського фортепіанного педагогічного репертуару : навч.-метод. посібник зі спецкурсу (для студентів за напрямом підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво») / І.С.Новосядла. – Івано-Франківськ : підприємець Майданчук І.І., 2016. – 96с.

 

 

 

Керівництво дипломними та магістерськими роботами студентів:

1. Закорчемна Ю. «Фортепіанна творчість Федора Якименка» (2013);

2. Дмитрів Г. «Жанрова система українського фортепіанного репертуару для дітей» (2014);

3. Остафійчук М. «Дитячий альбом в українській фортепіанній музиці» (2014)

4. Тєтьоркіна В. «Стильотворча роль педалізації в інтерпретації фортепіанних творів» (2015);

5. Надворняк М. «Педагогічні  принципи Бели Бартока і Карла Орфа в сучасній системі музичного навчання дітей дошкільного віку» (2015);

6. Торбин Г. «Метод художньої гри і його практичне застосування у фортепіанному циклі «Color sounds» Кармелли Цепколенко» (2015);

7. Вітовська Л. «Фортепіанна гумореска: історико-стильова ретроспектива» (2015);

8. Токар О. «Активізація музичних здібностей піаніста-початківця засобами фольклору» (2015);

9. Кривко Т. «Українська салонна музика у фортепіанному педагогічному репертуарі» (2016);

10. Греля М. «Духовна музика в естетичному вихованні дітей» (2017).

Творча діяльність:

участь студентів класу в лекціях та концертах фортепіанної музики:

«Українські авторські обробки колядок в педагогічному репертуарі ДМШ» (14.01.2010 р., курси підвищення кваліфікації працівників культури і мистецтв НМЦ культури і туризму Прикарпаття);

«Перлини української фортепіанної музики» (20–25.11.2013 р., Коломийська ДМШ № 2, Тисменицька школа мистецтв, Івано-Франківська обласна філармонія);

«Музичний портрет генія (до 140 річниці від д. н. С. Рахманінова)» (2.12.2013 р.);

«Поетичний світ фортепіанної музики Федора  Якименка і Якова Степового» (14.12.2014 р., Художній музей);

«Перлини клавірної епохи (до 330-річчя від д. н. Й. Баха)» (30.04.2015 р., Інститут мистецтв);

лекція-концерт до 170 річниці від д. н. П. Чайковського (9–11.12.2015 р., Інститут мистецтв, Тлумацька ДМШ);

лекція-концерт до 260-річчя від д. н. В.А. Моцарта (21.04. 2016 р. Інститут мистецтв)

Контактна інформація:

м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 34-А

Навчально-науковий інститут мистецтв ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Кафедра методики музичного виховання і диригування

e-mail: khd@pu.if.ua ; iryna.novosiadla@pu.if.ua ; inovo69@gmail.com

тел. +38 (0342) 52-34-29

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника