КІНДРАТЮК БОГДАН ДМИТРОВИЧ

доктор мистецтвознавства,

професор

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народився в сімї вчителів 22 вересня 1954 року (село Прибилів Тлумацького району Івано-Франківської області). Після закінчення Озерянської восьмирічної школи того ж району 1969 року вступив у Снятинське культурно-освітнє училище. Трудову діяльність почав із серпня 1972 року на посаді художнього керівника Хотимирського будинку культури Тлумацького району. Після служби в рядах Збройних сил СРСР (листопад 1972–листопад 1974) сержант Кіндратюк вступив на підготовче відділення Івано-Франківського педагогічного інститу імені Василя Стефаника, музично-педагогічний факультет якого закінчив 1979 року. Працював учителем музики Тисменицької середньої школи. У листопаді того ж року був обраний секретарем комітету комсомолу Івано-Франківського педінституту ім. В. Стефаника, а з грудня 1982 року почав працювати викладачем цього вищого навчального закладу. У 19841986 роках трудився за сумісництвом старшим піонерським вожатим в Івано-Франківській ЗОШ № 11. З листопада 1986 року по жовтень 1989 року навчався в аспірантурі Київського педагогічного інституту імені Максима Горького. Захистив кандидатську дисертацію в лютому 1990 року на тему: «Формування мотивів професійно-педагогічного самовдосконалення старших піонерських вожатих». Два роки як сумісник викладав факультатив «Основи культури художнього спілкування» для ліцеїстів в Школі-ліцеї ЗОШ № 23 м. Івано-Франківська. Нині – доцент кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика. Окрім таких предметів, як «Історія педагогіки», «Педагогіка», «Методика виховної роботи», викладає для студентів музичного факультету Інституту мистецтв «Музичну педагогіку», «Методику музичного виховання», «Музичну педагогіку вищої школи».

Б. Кіндратюк довший час досліджує такий соціокультурний феномен як дзвонарська культура України, розвиток дзвонарства в її регіонах. У 2008 році створив у ПрикНУ ім. В. Стефаника Центр дослідження дзвонарства, залучає до вивчення дзвонів і дзвонінь молодих науковців – студентів, випускників університету. Має з ними чимало спільних публікацій стосовно дзвонарства. У квітні 2015 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (тема: «Дзвонарська культура України», мистецтвознавство, спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури).

Учитель вищої категорії (1994). Одружений, має двох синів. Капітан запасу Збройних сил України.

Відомості про Б. Кіндратюка вміщені в такій довідниковій літературі: «Івано-Франківськ: словник-довідник», «Українська музична енциклопедія» (т. 2). Про творчий доробок Б. Кіндратюка у сфері музичної педагогіки написалаІрина Яців (див.: Яців І. Культурологічні орієнтири музичної педагогіки в творчості Богдана Кіндратюка // Вісник Прикарпатського університету: педагогіка. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 51. – С. 57–66).

Монографії:

1. Нариси музичного мистецтва Галицько-Волинського князівства; [ред. і авт. перед. слова Ю. Ясіновський]. – Івано-Франківськ; Львів: Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича НАН України, 2001. – 144 с. – (Історія укр. музики: Дослідження, вип. 9).

2. Дзвонарська культура України : монографія; [наук. ред. Ю. Ясіновський]. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2012. – 898 с. + CD. – (Історія укр. музики: Дослідження, вип. 19 / Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича НАН України).

Статті в наукових фахових виданнях України:

3. Літописні згадки про музичне мистецтво Галицько-Волинської держави // Галичина: наук. і культ.-просвіт. краєзн. часоп. – Івано-Франківськ, 1999. – № 3. – C. 162–170.

4.Літописний Митуса: переосмислення усталеного образу // Галичина. – Івано-Франківськ, 2002. – № 8. – С. 147–152.

5. Усна народна творчість про церковні дзвони й дзвоніння // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2002. – Вип. ІV. – С. 104–114.

6. Літописні джерела до історії дзвонів і дзвонінь у Київській Русі // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2003. – Вип. V. – С. 3–11.

7. Дзвони й дзвоніння на Русі в німецькомовному дослідженні // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2004. – Вип. VІ. – С. 12–22.

8. Дзвонарське мистецтво України в іконах «Страшного Суду» // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2004. – Вип. VІІ. – С. 94–99.

9. Дзвони у «Сводной галицко-русской летописи» Антона Петрушевича // Галичина. – Івано-Франківськ, 2004. – № 10. – С. 223–234.

10. Дзвонарське мистецтво на гуцульських гончарних виробах ХІХ – початку ХХ століття / Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2005. – Вип. VІІІ. – С. 51–57.

11. Студії дзвонарського мистецтва Західного Поділля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та Національної музичної академії України імені Петра Чайковського. – Серія: Мистецтвознавство. – Тернопіль, 2005. – № 2 (14). – С. 69–74.

12. Дзвони і дзвонарське мистецтво як предмет наукових студій // Musica humana: зб. ст. кафедри музич. україніст.: наук. зб. ЛДМА ім. М. Лисенка. – Львів, 2005. – Вип. 10, чис. 2. – С. 136–155.

13. Дзвонарське мистецтво Коломийщини // Галичина. – Івано-Франківськ, 2006–2007. – № 12–13. – С. 313–321.

14. Церковні дзвоніння у хорових творах Миколи Леонтовича // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2008. – Вип. ХІІ–ХІІІ. – С. 73–78.

15. Дослідження дзвонарства в українській еміграції та діаспорі // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2009–2010. – Вип. 17–18. – С. 24–31.

16. Степан Максимюк – піонер історії українського звукозапису та дискографії // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2011. – Вип. 21–22. – С. 253–256.

17. Реквізовані в Першу світову війну дзвони Перемишльської єпархії як кампанологічні джерела // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2012. – Вип. 24–25. – С. 190–199.

18. Дзвонарська культура України // Вісник Прикарпатського університетут. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2012–2013. – Вип. 26–27. – С. 46–52.

19. Образи дзвонів і дзвонінь у хорових творах українських композиторів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та Національної музичної академії України імені Петра Чайковського. – Серія: Мистецтвознавство. – Тернопіль, 2014. – № 1. – С. 170–179.

20. To the History of Bell-Ringing Kyiv Rus’ // Вісник Прикарпатського університетут. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2014. – Вип. 28–29. – Ч. І. – С. 160–166.

21. Образи дзвону і дзвоніння в творчості Тараса Шевченка // Українська музика. – Львів, 2014. – Чис. 4. – С. 7–16.

Статті в наукових виданнях інших країн:

22. Літописи про музику в Галицько-Волинській державі // Научный Вестник Украинского Исторического Клуба / [отв. ред. В. Идзьо]. – М., 1997. – Т. 1. – кн. 3. – C. 76–77.

23. Колокольный звон: современные исследования в Украине // Колокольный звон как феномен славянской культуры: История и современность / [отв. ред. И. Назина]. – Минск : БПЦ, 2011. – С. 5–18.

24. Писемні джерела про дзвонарство середньовічної України // Spheres of culture: journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin Faculty of Humanities Brauch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2013. – Volume V. – С. 290–298.

25. Современные кампанологические исследования в Украине // Православный звон: прошлое, настоящее, будущее / Российская академия музыки им. Гнесиных, Московский колокольный центр. – Москва: Колокольный центр, 2014. – С. 45–59.

26. Музыка колоколов в сельских приходах Прикарпатья // Пытанні мастацтвазнауства, этналогіі і фалькларыстыкі / [навук. рэд. А. Лакотка]; Цэнтр даследаванняу беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2014. – Вып. 16. – С. 269–275.

27. Glocken und Glockentürme in den Werken von Taras Schewtschenko // Wissenscaftliches Sammelwerk der Ukrainischen Freien Universitët / Науковий збірник Українського Вільного Університету. – Мюнхен, 2014. – Т. 19. – С. 240–263.

28. Материалы к истории колоколов и колокольных звонов в Восточной Европе на страницах «Актов, относящихся к истории Западной России» и «Актов, относящихся к истории Южной и Западной России» // Oriens Aliter: čаsopis pro kulturu a dĕjiny středni a vŷchodni Evropy. –  Praha, 2014. – № 1. – С. 21–34.

Інші публікації:

29. Іван Огієнко і формування культури професійного спілкування майбутніх учителів музики // Іван Огієнко і національно-духовне відродження України // Матер. конфер., присвяч. 110-й річниці від дня народження видатного українського вченого, політичного, громадсько-культурного і релігійного діяча Івана Огієнка. – Івано-Франківськ, 1992. – С. 48–50.

30. Комунікативний підхід у розумінні музичного твору як семіотичного об’єкту // Семантика мови і тексту: матер. Міжнар. наук. конф. (13–15 жовт. 1993 р.): у 2 ч. – Івано-Франківськ: [б. в.], 1993. – Ч. І. – С.122–123.

31. Музика – засіб духовного самовдосконалення // Психолого-педагогічні проблеми професійної освіти: наук.-метод. зб. / ред. кол.: І. Зязюн (голова) та ін. – Київ: [б. в.], 1994. – С. 182–184.

32. Комунікативний підхід до розуміння музичного твору як засіб гуманізації особистості // Єдність педагогіки і психології у цілісному навчально-виховному процесі: матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. (4–5 квітня 1995 р.). – Полтава, 1995. – С. 25–30.

33. Проблеми музично-естетичного розвитку особистості та шляхи їх розв’язання / Богдан Кіндратюк // Перший Український Педагогічний Конгрес і сучасність: Метеріали наук.-практ. конф., присвяч. 60-річчю з дня проведення Першого Українського Педагогічного Конгресу у Львові. – Івано-Франківськ: [б. в.], 1995. – С. 100–103.

34. Досвід складання та впровадження експериментальної програми факультативного курсу “Основи культури художнього спілкування” для учнів ліцеїв і гімназій // Модернізація системи освіти в Україні на засадах національних традицій та етнопедагогіки, гуманізації і демократизації, світового досвіду: Матер. Всеукр. наук.-прак. конф.: У 4-х ч. – Івано-Франківськ: Плай, 1995. – Ч. ІІ. – С. 24–26.

35. Формування мотивів самовдосконалення майбутніми вчителями культури художнього спілкування (методологічний аспект) // Система неперервної освіти: здобутки, пошуки, проблеми: Матеріали міжнародної наук.-практ. конф., у 6-ти книгах. – Чернівці: Митець, 1996. – Кн. І. – С. 91–94.

36. Методологічні питання формування культури художнього спілкування майбутніх учителів музики // Университетское педагогическое образование: опыт, проблемы и перспективыразвития: Материалы Всеукранской науч.-практ. конф. (11–13 сентября1996 г., Симферополь). – Симферополь: [б. в.], 1996. – С. 87–88.

37. Софія Русова про педагогічні умови розвитку дітей засобами музики // Ідея національної школи у педагогічній спадщині Софії Русової та Степана Сірополка: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – Івано-Франківськ: [б. в.], 1996. – С. 71–72.

38. Музикотерапія, музикопрофілактика та українська народна пісня // Литвин-Кіндратюк С., Кіндратюк Б. Народознавство та організація здорового способу життя школярів: Монографія. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського університету ім. В. Стефаника «Плай», 1997. – С. 214–252.

39. Розкриття цінностей української народної пісні в ході її сприйняття як складової художнього спілкування // Українознавство у педагогічному процесі освітніх установ: зб. ст. / ред. Р. Скульський, В. Костів. – Івано-Франківськ, 1997. – С. 309–313.

40. Поєднання пісенного і розмовного жанрів фольклору в педагогічному процесі // Підготовка педагогічних кадрів і діяльність навчальних закладів нового типу в системі національної освіти: досвід і перспективи розвитку / Матер. міжнарод. наук.-практич. конф.: у 2-х ч. – Чернівці: Прут, 1998. – Ч. 2. – С. 453–458.

41. Розвивальні ситуації на музичних заняттях // Психолого-педагогічні та методичні проблеми розвивального навчання: доп.і та матер. виступів на Всеукр. наук.-практ. конф. «Психолого-педагогічні та методичні проблеми розвивального навчання» (12 – 13 лист. 1998 р.). – Івано-Франківськ, 1998. – С. 206–210.

42. Сакральна музика в Галицько-Волинському князівстві // Історія релігій в Україні : матер. ІХ міжнар. конф. 11–13 трав. 1999 р. / Ін-т релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії, Львівське відділення Ін-ту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Відділення релігієзнавства Ін-ту філософії / [редкол. М. Бандрівський, Я. Дашкевич] : у 2 кн. – Кн. 1. –Львів: Логос,1999. – C. 160–164.

43. Співак чи співець Митуса? (На шляху до істини) // Гуманістичні реалії істини. Людинознавчі філософські читання ДДПУ / редкол.: Т. Біленко (відпов. ред.), В. Скотний, В. Мовчан та ін. – Дрогобич: Вимір, 1999. – вип. 8. – С. 190–204.

44. Вивчення особливостей сприйняття сучасними композиторами власних творів як умова глибокої взаємодії з ними // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 1999. – Вип. І. – С. 53 – 57.

45. Музична культура Галицько-Волинської держави в системі цінностей виховання // Ідеї народної та наукової педагогіки у вихованні дітей і молоді : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ, 4–5 лист. 1999 р.) / [ред. Р. Скульський]. – Івано-Франківськ, 1999. – C. 128–134.

46. Упровадження нових підходів до сприйняття музики // Вертикаль (виховникам, учителям естетичного циклу, фізвиховання, християнської етики, бібліотекарям): додаток до часопису «Обрії». – Івано-Франківськ,  1999. – № 1. – С. 24–25.

47. Утвердження української ідеї соборності в піснях галицьких січових стрільців // Вісник Прикарпатського університету: історія. – Івано-Франківськ, 1999. – Вип. ІІ. – С. 53–57.

48. Музичне мистецтво Галицько-Волинської держави в системі сучасних виховних вартостей // Обрії: наук.-педаг. журнал. – Івано-Франківський ОІПОПП. – 2000. – № 1. – С. 16–19.

49. Студіювання музичного мистецтва Галицько-Волинської держави як засіб формування національної самосвідомості // Вісник Прикарпатського університету: педагогіка. – Івано-Франківськ, 2000. – Вип. ІV. – С. 69–78.

50. Етнореґіональна своєрідність сакрального малярства й церковної музики Галицько-Волинської держави // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2000. – Вип. ІІ. – С. 3–11.

51. Етнічні особливості сакрального малярства й церковної музики Галицько-Волинської держави // Історія релігій в Україні : праці Х міжнар. наук. конф. (Львів, 16–19 трав. 2000) / Ін-т релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії, Львівське відділення Ін-ту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Відділення релігієзнавства Ін-ту філософії / [редкол. В. Гаюк, Я. Дашкевич]: у 2 кн. – Кн. ІІ. – Львів: Логос, 2000. – С. 205–211.

52. Студіювання музичного мистецтва Галицько-Волинської держави як засіб формування національної самосвідомості // Вісник Прикарпатського університету: педагогіка. – Івано-Франківськ, 2000. – Вип. ІV. – С. 69–78.

53. Педагогічні основи формування культури художнього спілкування майбутніх учителів музики, літератури / Богдан Кіндратюк // Вісник Прикарпатського університету: педагогіка. – Івано-Франківськ, 2000. – Вип. ІІІ. – С. 70–78.

54. Музичне мистецтво Галицько-Волинської держави в системі сучасних виховних вартостей // Обрії : наук.-педаг. журн. Івано-Франківського ОІПОПП. – Івано-Франківськ, 2000. – №1. – С. 16–19.

55. Церковні дзвони Станіславова–Івано-Франківська // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2001. – Вип. ІІІ. – С. 170–180.

56. Розвиток української церковної музики в Галицько-Волинській державі // Християнство в історії України: проблеми, пошуки, дослідження: зб. наук. пр. – Рівне : Тетіс, 2001. – С. 69–76.

57. Церковне дзвоніння в прозових творах письменників Буковини та Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Історія релігій в Україні : праці ХІ-ї міжнар. наук. конф. (Львів, 16–19 трав. 2001 р.) / Ін-т релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії, Львівське відділення
Ін-ту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Відділення релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г. Сковороди / [редкол. В. Гаюк, Я. Дашкевич] : у 2 кн. – Кн. ІІ. – Львів: Логос, 2001. – С. 279–285.

58. Християнство та музична культура Галицько-Волинської держави // Філософські обрії : наук.-теорет. часоп. Ін-ту філософії НАН України та Полтавського держ. пед. ун-ту. – Київ; Полтава, 2001. – Вип. 5. – С. 212–214.

59. Дзвони і дзвонарське мистецтво в Україні // Καλоφωνία : наук. зб. з іст. церковної монодії та гимнографії. – Львів: Вид-во Українського Католицького Університету, 2002. – Чис. 1. – С. 304–312.

60. «Ця музика продиралась аж до серця» (твори Леся Мартовича як джерело етномузикознавчих студій) // Обрії. – Івано-Франківськ, 2002. – № 1. – С. 69–71.

61. Український паремійний фонд про церковні дзвони та дзвоніння // Історія релігій в Україні : праці ХІІ-ї міжнар. наук. конфер. (Львів, 20–24 трав. 2002 р.) / Ін-т релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії, Львівське відділення Ін-ту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Відділення релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г. Сковороди / [редкол. В. Гаюк, Я. Дашкевич]: у 2 кн. – Кн. ІІ. – Львів: Логос, 2002. – С. 217–223.

62. Галицько-Волинська рецепція сакрального мистецтва// Сакральне мистецтво Волині : наук. зб. – Вип. 9: матер. ІХ міжнар. наук. конф. (м. Луцьк, 31 жовт. – 1 лист. 2002 р.) / Волин. обл. упр. культури, Волин. краєзн. музей, Музей Волин. ікони. – Луцьк, 2002. – С. 113–115.

63. Била, клепала й дзвони в християнській традиції Руси-України // Християнство в Україні на межі третього тисячоліття. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – С. 166–174.

64. Археологічні пам’ятки про музичне мистецтво Галицької Русі // Краєзнавець Прикарпаття. – Івано-Франківськ, 2003. – № 1. – С. 21–22.

65. Літописи про музику в Галицько-Волинській державі // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і ковельчани в історії України та Волині : матер. ХІІ всеукр. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 12-й річниці Незалежності України і 485-й річниці надання Ковелю Магдебурзького права (Ковель, 23–24 жовтня 2003 р.) : у 2 ч. – Ч. 2. – Луцьк: Надстир’я. – С. 168–169.

66. Церковна музика на сторінках «Вісника Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника» // Καλоφωνία. – Львів: Вид-во Укр. Католицького Університету, 2003. – Чис. 3. – С. 262–264.

67. Церковні дзвони й дзвоніння у православній церкві на Буковині // Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. – Чернівці : Рута, 2003. – Вип. 163–164. – C. 157–160.

68. Било й клепало в монастирському побуті та церковному обряді української Церкви // Історія релігій в Україні : праці ХІІІ міжнар. наук. конф. (Львів, 20–22 трав. 2003 р.) / Ін-т релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії, Львівське відділення Ін-ту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Відділення релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г. Сковороди, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень НАН України / [редкол. В. Гаюк, Я. Дашкевич]: у 2 кн. – Кн. ІІ. – Львів: Логос, 2003. – С. 548–554.

69. Церковні дзвони й дзвоніння в духовному житті українців // Духовність українства : зб. наук. пр. / редкол. Ю. Білодід та ін. – Житомир: Ред-вид. відділ ЖДПУ, 2003. – Вип. 6. – С. 38–40.

70. Церковні дзвони й дзвоніння околиць Івано-Франківська // Краєзнавчий збірник на пошану Богдана Гавриліва. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2003. – С. 126–132.

71. Дзвони й дзвоніння Станиславівської колеґіати // Станиславівська колеґіата: Між минулим і майбутнім (до300-річчя побудови: 1703–2003): матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ, 9–11 верес. 2003, Худож. музей). – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2003. – С. 57–60.

72. Церковні дзвони та дзвоніння у громадському побуті й обрядах українців // Духовність українства : зб. наук. пр. / ред. кол. Ю. Білодід та ін. – Житомир: Ред-вид. відділ ІПСТ, 2004. – Вип. 7. – С. 53–58.

73. Церковні дзвоніння як складова звукового довкілля Станиславова – Івано-Франківська // Етнокультурні процеси в українському урбанізованому середовищі ХХ століття : зб. наук.-теор. ст. / [гол. ред. С. Павлюк] – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2004. – С. 152–155.

74. Дзвонарське мистецтво в іконографії Страшного Суду // Історія релігій в Україні : у 3 кн. – Кн. ІІІ. – Львів : Логос, 2004. – С. 475–479.

75. Дзвони і дзвоніння в монастирському побуті: джерела та матеріали // Καλоφωνία: наук. зб. з іст. церков. монодіїї та гимнографії. – Львів: Вид-во Українського Католицького університету, 2004. – Чис. 2. – С. 111–126.

76.  Церковні дзвони й дзвоніння у науковій і музичній спадщині Станіслава Людкевича // Записки HТШ. – Т. ССХLVIІ : Праці музикознавчої комісії / [ред. О. Купчинський, Ю. Ясіновський]. – Львів, 2004. – С. 103–112.

77. Павло Жолтовський – один із фундаторів української кампанології // Волинська ікона : дослідження та реставрація : наук. зб. – Вип. 11: матер. ХІ міжнар. наук. конф. (Луцьк, 3–4 лист. 2004 р.) / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзн. музей, Музей Волин. ікони. – Луцьк, 2004. – С. 40–43.

78. Етнопедагогічний потенціал зміцнення духовного здоров’я дітей і підлітків у сучасних умовах // Українська етнопедагогіка: навч.-метод. посіб. / ред. академ. В. Кононенка. – Івано-Франківська: Плай, 2005. – С. 366–382.

79. Духовне здоров’я школярів і музика дзвонів: Етнопедагогічний аспект: наук.-метод. посіб. / НМЦ «Українська етнопедагогіка та народознавство» АПН України та ПрикНУ ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2005. – 270 с.

80. Музичне мистецтво Галицько-Волинського князівства // Старий Луцьк: наук.-інфор. зб. – Луцьк: Волинська обл. друкарня, 2005. – Вип. ІІ. – С. 66–71.

81. Било і клепало в монастирському побуті та церковному богослуженні // Старий Луцьк : наук.-інфор. зб. – Луцьк: Волинська обл. друкарня, 2005. – Вип. ІІ. – С. 72–76.

82. Дзвонарське мистецтво Руси-України // Україна соборна : зб. наук. ст. / Ін-т історії України НАН України. – Вип. 2: у 3 ч. – Ч. ІІ : Соціокультурні, етнокультурні та демографічні проблеми формування української нації. – К., 2005. – С. 141–151.

83. Фольклорне побутування дзвонів // Кобзарство в контексті становлення української професійної музичної культури : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 14 жовт. 2005 р.). – К., 2005. – С. 96–101.

84. Музейні колекції – джерела вивчення історії дзвонів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Музеї, колекції, люди: традиції і перспективи розвитку музейної справи. Вітчизняний і зарубіжний досвід». У рамках святкув. 25-річчя Івано-Франківського худож. музею 10–11 листопада 2005 р. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2005. – С. 57–60.

85. Дзвонарство в Україні за радянської доби // Релігія і церква в історії України : зб. матер. Міжнар. наук. конф. – Полтава: АСМІ, 2006. – С. 189–199.

86. Українська церковна музика на сторінках університетського вісника «Мистецтвознавство» // Історія релігій в Україні : наук. щоріч.: у 2 кн. / Ін-т релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії, Львівське відділення Ін-ту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Відділення релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г. Сковороди / [ред. кол. З. Білик, Я. Дашкевич]. – Львів: Логос, 2006. – Кн. ІІ. – С. 574–682.

87.  Твори християнської спадщини в зібраннях Чернівецького художнього музею // Християнська спадщина Галицько-Волинської держави: ціннісні орієнтири духовного поступу українського народу (присвячується 70-річчю археологічного відкриття і 850-літтю Галицького кафедрального собору): матер. Міжнар. наук. конф. – Івано-Франківськ; Галич, 2006. – С. 192–196.

88. Семантико-етимологічні питання термінологічного словника дзвонознавства // Семантика мови і тексту : матер. ІХ Міжнар. конф. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2006. – С. 86–89.

89. Дзвони і дзвоніння в церковному богослуженні // Καλоφωνία. – Львів: Вид-во Українського Католицького Університету, 2006. – Число 3. – С. 52–61.

90. Дзвони Коломийщини // Краєзнавець Прикарпаття. – Івано-Франківськ, 2006. – № 8. – С. 28–31.

91.  Джерела дзвонарства Поділля // Матеріали ХІІ Подільської іст.-краєзн. конф. (22–23 листопада 2007 р.) / [ред. кол. О. Завальнюк, В. Войтенко] : у 2 т. – Т. 2 – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2007. – С. 98–111.

92. Дзвонарство Поділля і Микола Леонтович // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Педагогіка. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М. І., 2007. – Вип. XIV. – С. 111–114.

93. Дзвони // Енциклопедія Коломийщини. – Зшиток 5, літера Д : довідкове вид. / [ред. М. Васильчук, М. Савчук]. – Коломия : Вік, 2007. – С. 54–57.

94. Дзвони в церковному обряді Галицько-Волинської держави // Княжа доба: історія і культура / [відп. ред. Я. Ісаєвич]. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2007. – Вип. 1. – С. 119–210.

95. Дзвони і дзвоніння в церковному богослуженні // Науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії «Добрий пастир». – Івано-Франківськ: Вид-во Івано-Франківської теологічної академії, 2007. – Вип. 1. – С. 238–248.

96. Дослідження дзвонарства України // Дзвони в історії і культурі народів світу : матер. І Міжнар. наук.-практ., іст.-краєзн. конф. (26 серпня 2006 р., Луцьк, замок Любарта) : наук. зб. / [упор. Г. Марчук]. – Луцьк: Твердиня, 2007. – Вип. 1. – С. 3–10.

97. Музейні колекції – джерела вивчення історії дзвонів [передрук] // Дзвони в історії і культурі народів світу : матер. І Міжнар. наук.-практ., іст.-краєзн. конф. (26 серпня 2006 р., Луцьк, замок Любарта) : наук. зб. / [упор. Г. Марчук]. – Луцьк: Твердиня, 2007. – Вип. 1. – С. 11–13.

98. Українське дзвонарство у довідниках: на шляху до істини // Дзвони в історії і культурі народів світу: матер. І Міжнар. наук.-практ., іст.-краєзн. конф. (26 серпня 2006 р., Луцьк, замок Любарта): наук. зб. / [упор. Г. Марчук]. – Луцьк: Твердиня, 2007. – Вип. 1. – С. 28–33.

99. Підготовка майбутніх педагогів до використання дзвонарства в роботі з дошкільниками // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. ХІХ–ХХ. – С. 62–67.

100. Дзвонарство Коломийщини // Дзвони в історії і культурі народів світу: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ., іст.-краєзн. конф. (23 серпня 2008 р., Луцьк, замок Любарта): наук. зб. / [упор. Г. Марчук]. – Луцьк: Твердиня, 2008. – Вип. 2. – С. 45–50.

101. Нові джерела до побутування дзвонів і дзвонінь у монастирях // Держава і церква в Україні за радянської доби: зб. наук. ст. за матер. ІІ Всеукр. наук. конф. (18–19 жовтня 2007 року). – Полтава: АСМІ, 2008. – С. 290–294.

102. Регіональні традиції використання дзвінків в українському богослуженні // Історія релігій в Україні : наук. щоріч.: у 2 кн. / Ін-т релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії, Львівське відділення Ін-ту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Відділення релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г. Сковороди / [редкол. З. Білик, Я. Дашкевич]. – Львів: Логос, 2008. – Кн. ІІ. – С. 514–521.

103. Дзвін «Кирило» // Енциклопедія Львова / [ред. А. Козицький]. – Львів: Літопис, 2008. – Т. 2 : Д–Й. –  С. 52–53.

104.  Дзвін собору св. Юра // Енциклопедія Львова / [ред. А. Козицький]. – Львів: Літопис, 2008. – Т. 2 : Д–Й. – С. 53.

105. Дзвони // Енциклопедія Львова / [ред. А. Козицький]. – Львів: Літопис, 2008. – Т. 2 : Д–Й. – С. 56–63.

106. Дзвони Крилоської церкви Успіння Пресвятої Богородиці // Краєзнавець Прикарпаття. – Івано-Франківськ, 2008. – № 11, січ.–черв. – С. 28–30.

107.  Дзвонарське мистецтво середньовічної України // Княжа доба: історія і культура / [відп. ред. Я.Ісаєвич]. – Львів:Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. – Вип. 2. – С. 225–245.

108. До історії дзвонів Львова // Наукові зошити історичного факультету / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – Вип. 9. – С. 41–56.

109. Музичне мистецтво Волині в XIV – початку XV ст. // З’їзд європейських монархів у Луцьку в 1429 році. – Луцьк, 2009. – Вип. 2. – С. 66–70.

110. Прикарпатський центр дослідження дзвонарства // Історія релігій в Україні: наук. щоріч. : у 2 кн. – Кн. ІІ / Ін-т релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії, Львівське відділення Ін-ту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Відділення релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г. Сковороди. – Львів: Логос, 2009. – С. 492–498.

111. Дзвони давнього Львова // Записки HТШ. – Т. ССLVIІІ: Праці Музикознавчої комісії / [ред. О. Купчинський, Ю. Ясі­нов­ський]. – Львів, 2009. – С. 534–540.

112. Рец. на ст.: Боньковська С. Дзвін // Словник українського сакрального мистецтва / за наук. редак. чл.-кор. Академії мистецтв України Михайла Станкевича / Інститут народознавства НАН України. – Львів, 2006. – С. 80–82; Боньковська С. Дзвінок, дзвіночок, сиґнатурка // Словник українського сакрального мистецтва. – С. 83 // Записки HТШ. – Т. ССLVIІІ: Праці музикознавчої комісії / [ред. О. Купчинський, Ю. Ясіновський]. – Львів, 2009. – С. 554–557.

113. Рец. на ст.: Працюк Б. Дзвін // Українська музична енциклопедія / НАН України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського / редкол. тому: А. Калениченко, А. Муха (співголови), І. Сікорська, Н. Костюк (наук. редактори), О. Кушнірук (відп. секрет.) Т. 1 : А–Д.– К., 2006.– C. 606–607; Хай М. Дзвони, дзвіночки народні // Українська музична енциклопедія. – С. 608; Хай М. Било // Українська музична енциклопедія. – С. 192 // Записки HТШ. – Т. ССLVIІІ: Праці музикознавчої комісії / [ред. О. Купчинський, Ю. Ясіновський]. – Львів, 2009. – С. 557–562.

114. Рец. на кн.: Чушенко І.-А. Феноменологія дзвону. – Львів: Край, 2008. – 271 с. // Записки HТШ. – Т. ССLVIІІ: Праці музикознавчої комісії / [ред. О. Купчинський, Ю. Ясіновський]. – Львів, 2009. – С. 573–576.

115. Дзвони церковні Станиславова – Івано-Франківська // Івано-Франківськ. енциклопед. словник / [авт.-упоряд.: Г. Карась, Р. Діда, М. Головатий, Б. Гаврилів]. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2010. – С. 147–149.

116. Кампанологічні студії в Україні // Історія релігій в Україні: наук. щоріч. : у 2 кн. / Ін-т релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії, Львівське відділення Ін-ту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Відділення релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г. Сковороди / [упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич]. – Кн. ІІ. – Львів: Логос, 2010. – С. 680–691.\

117. Сучасні кампанологічні студії в Україні // Дзвони в історії і культурі народів світу: матер. ІІІ Міжнар. наук.-прак., іст.-краєзн. конф. (21 серп. 2011 р., Луцьк, замок Любарта): наук. зб. / [упор. Г. Марчук]. – Луцьк, 2012. – Вип. 3. – С. 6–19.

118. Матеріали до історії дзвонів і дзвонінь в Україні на сторінках джерельних видань // Дзвони в історії і культурі народів світу: матер. ІІІ Міжнар. наук.-прак., іст.-краєзн. конф. (21 серп. 2011 р., Луцьк, замок Любарта) : наук. зб. / [упор. Г. Марчук]. – Луцьк, 2012. – Вип 3. – С. 20–27.

119. Рец. на кн.: Колокольный звон как феномен славянской культуры: История и современность. – Минск : БПЦ, 2011. – 254 с. // Дзвони в історії і культурі народів світу: матер. ІІІ Міжнар. наук.-прак., іст.-краєзн. конф. (21 серп. 2011 р., Луцьк, замок Любарта): наук. зб. / [упор. Г. Марчук]. – Луцьк, 2012. – Вип. 3. – С. 94–97.

120. Бронзовий голос Бога: [інтерв’ю про дзвонарство / записав Іван Крайній] // Україна молода. – Київ, 2012. – 25 жовт. – № 159. – С. 11.

121. Дзвони та дзвоніння в народній творчості – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2011. – 42 с.

122. Дзвони та дзвоніння у творах українських письменників і поетів. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2011. – 56 с.

123. Богдан Кіндратюк: Дзвін – то голос Божий: [інтерв’ю про музику дзвонів / записала Галина Плугатор] // Добрий лікар. – Львів, 2011. – 21 квіт. – 5 трав. – С. 23.

124. Богдан Кіндратюк: Цілюща сила дзвонів: [інтерв’ю про музику дзвонів / записала Марта Войцехівська-Павлишин] // Край. – Городенка, 2011. – число 14 (1091). – 8 квіт. – С. 6.

125. Рец. на кн.: Рожко В. Дзвони Божих храмів історичної Волині Х–ХХ ст. : іст.-краєзн. нарис. – Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2011. – 220 с. // Дзвони в історії і культурі народів світу : матер. ІІІ Міжнар. наук.-прак., іст.-краєзн. конф. (21 серп. 2011 р., Луцьк, замок Любарта) : наук. зб. / [упор. Г. Марчук]. – Луцьк, 2012. – Вип. 3. – С. 98–101.

126.  Дзвонарська культура України // Українська музична культура на сучасному етапі: трансформація традиційних і академічних форм: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 24–25 квітня 2013 р., м. Івано-Франківськ) / [ред.-упор. В. Дутчак]. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2013. – С. 24–29.

127. Молитва у бронзі : [інтерв’ю про дзвонарство / записала Наталія Ясинська] // Жінка. – Київ, 2013. – квіт. – С. 8–9.

128. Дзвони та дзвіниці у творчості Тараса Шевченка. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2013. – 44 с. – (Дзвонарська культура України: Дослідження, вип. 3 / Центр дослідження дзвонарства Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника).

129. Юрій Ясіновський – один із фундаторів української кампанології // Laudatio: Ювілейна збірка наукових статей на пошану професора Юрія Ясіновського / [упоряд. У. Граб, О. Козаренко, Н. Сиротинська]. – Львів: Видавець Тетюк Т. В., 2014. – С. 78–85.

130. Особливості дзвонарства сіл Березови Косівського району Івано-Франківської області // Дзвони в історії і культурі народів світу : матер. ІV Міжнар. наук.-прак., іст.-краєзн. конф. (22 серп. 2014 р., Луцьк, замок Любарта): наук. зб. / [уклад. Г. Марчук]. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2014. – Вип. 4. – С. 67–72.

131. Особливості побутування дзвонарства на Косівщині // Народна творчість та етнолоґія. – К., 2014. – № 3. – С. 40–50.

132. Кампанологічне джерелознавство як основа вичення дзвонарської культури // Історія релігій в Україні: наук. щоріч.: у 2 кн. / Ін-т релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії, Львівське відділення Ін-ту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Відділення релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г. Сковороди / [упоряд. О Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич]. – Львів: Ін-т релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; Видавничий відділ Львівського музею історії релігії «Логос», 2015. – Кн. ІІ. – С. 460–466.

133. Музика дзвонів у Гошівському монастирі Преображення Господнього: перспективи досліджень // Тенденція розвитку дзвонового і карильйонного мистецтва в Україні: Матер. наук. семінару-тренінгу (14 черв. 2015 року; Гошів, монастир): наук. зб. [уклад. Г. Марчук]. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2015. – С.10–20.

134. Звонарская культура Украины // Дзвони в історії і культурі народів світу: матер. ІV Міжнар. наук.-прак., іст.-краєзн. конф. (22 серп. 2015 р., Луцьк, замок Любарта) : наук. зб. / [уклад. Г. Марчук]. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2015. – Вип. 5. – С. 26–29.

135. О колоколах и колокольных звонах: Обзор источниковедческих и исследовательских публикаций ХІХ – начала ХХ века в Украине // Дзвони в історії і культурі народів світу: матер. ІV Міжнар. наук.-прак., іст.-краєзн. конф. (22 серп. 2015 р., Луцьк, замок Любарта) : наук. зб. / [уклад. Г. Марчук]. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2015. – Вип. 5. – С. 26–42.

136. Аналіз оформлень і звучань дзвонів 1778 року з Історико-культурного заповідника міста Острога // Дзвони в історії і культурі народів світу: матер. ІV Міжнар. наук.-прак., іст.-краєзн. конф. (22 серп. 2015 р., Луцьк, замок Любарта) : наук. зб. / [уклад. Г. Марчук]. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2015. – Вип. 5. – С. 105–111.

 

Контактна інформація:

м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 34-А

Навчально-науковий інститут мистецтв ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Кафедра методики музичного виховання і диригування

e-mail: khd@pu.if.ua ; bohdan.kindratiuk@pu.if.ua

тел. +38 (0342) 52-34-29

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника