Дудик Романа Володимирівна

кандидат мистецтвознавства,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилася 03 жовтня 1970 року в м.Коломия, Івано-Франківської області

1985-1989 рр. – студентка Коломийського музично-педагогічного училища, музичного відділення (нині педагогічний коледж) (клас викладача Соколишина М.Д.)

1989-1994 рр. – студентка музично-педагогічного факультету Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника (клас старшого викладача Маланюк О.О.)

1994-1995 рр. –  лаборант кафедри співів і диригування

1994-1998 рр – концертмейстер (по сумісництву) і хоровий диригент Коломийського музично-педагогічного училища

1995-1998 рр. – аспірантка Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського

З 1998 року – на педагогічній роботі в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника

У 2000 році захистила дисертацію на тему “Хорова культура Прикарпаття кінця ХІХ – першої третини ХХ століття” (науковий керівник академік Ляшенко І.Ф.). В свому дисертаційному дослідженні на широкому архівно-краєзнавчому матеріалі висвітлила процеси становлення і розвитку хорового мистецтва Прикарпаття в контексті загальнонаціональних культуротворчих процесів, а також окреслила специфіку етнорегіональних особливостей пісенно-хорової культури краю, у формуванні якої зробили свій внесок такі самобутні райони, як Гуцульщина, Покуття, Бойківщина і Опілля.

З 2004 року – доцент кафедри співу і диригування ім. В.Їжака

З 2006 року – доктор філософії

 1. 1.«Використання педагогічної спадщини В.О.Сухом-линського у формуванні хорового диригента» Модернізація системи освіти в Україні на засадах національних традицій та етнопедагогіки, гуманізації і демократизації, світового досвіду. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ: Плай. – 1995 – с.38-40
 2. 2. «Музичне життя Городенківщини» Джерела. – Івано-Франківськ, 1998. – № 3-4. – С.62-63
 3. 3. «Хори в Канаді» Музика. – Київ, 1999. – №1-2. – С15
 4. 4. «Денис Січинський та музично-хорова культура Прикарпаття» Українська система виховання: проблеми, перспективи: 36. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ, 1999. – С. 128-133
 5. 5. «Т.Шевченко в музичному житті товариства “Коломийський Боян”» Тарас Шевченко і народ. Дослідження, переклади, публікації: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1999. – Вип. УП. -С.113-115
 6. 6. «Концертна діяльність хорових колективів» Науковий Вісник НМАУ: Музичне виконавство. – Київ, 1999. – вип. 1. – С.53-60
 7. 7. «Становлення професійних засад музично-театрального мистецтва на Прикарпатті: історич­ний аспект» Україна на порозі третього тисячоліття: духовність і художньо-естетична культура. – Київ, 1999. – Т. 14. – С.491-497
 8. 8. «Молодіжний рух в концертному житті Прикарпаття кінця ХІХ-першої третини XX століття» Теорія і практика педагогічного процесу. Проблеми сучасного мистецтва і культури: 36. наукових праць. – Харків, 2000. – С.188-196
 9. 9. «Часові та просторові аспекти музичного фольклору Прикарпаття» Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ. – Вип.Н. – 2000. – С. 164-170
 10. 10.«Микола Лисенко на Прикарпатті. Проблеми дидактичного забезпечення навчального процесу» 36. наук. праць. – Вид. – Науковий світ. – Київ, 2001. – С.200-206
 11. 11. «Фольклорні розвідки етнографів Прикарпаття кінця XIX- початку XX ст.» Вісник Прикарпатського університету. Мистецтво­знавство. – Івано-Франківськ. – ВИП.Ш. – 2001. – С.146-151
 12. 12. «Різдвяні звичаї та обряди українців Карпат» Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ. – Вип.ІУ. – 2002. – С.100
 13. 13. «Ювілейні урочистості» Музика. – Київ, 2002. – № 3. – С.22
 14. 14. «Культурно-мистецькі тенденції в діяльності моло­діжних організацій (“Січ”, “Сокіл”, “Пласт”, “Луг”, “Каменярі”) на Прикарпатті першої третини XX століття» Вісник Прикарпатського університету. – Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ. Вид.: Плай. – Вип.У. – 2003. – С.44-52
 15. 15. «Розвиток хорового мистецтва першої третини XX ст. в шкільних осередках Прикарпаття» Краєзнавство Прикарпаття. – Вид.: Видавничо-інформац. центр Івано-Франківська. – 2003. – № 1. – Січень-червень. – С.34-36
 16. 16. «Система роботи по формуванню культури спілкування диригента-початківця» Підготовка творчої особистості у мистецьких вищих навчальних закладах. 36. наук, праць. – Харків: Принт Дизайн. – 2003. – С.84-94
 17. 17. «Психологічні механізми сценічного самопочуття диригента-виконавця» Педагогічні умови професійного становлення учнівської молоді. 36. наук, праць. – Харків: Стиль-Дизайн. – 2003. – С.І66-177
 18. 18. «Проблема   сценічного   самопочуття   диригента-виконавця» Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: Плай. – Вип. VII. – 2004. – С.176-184
 19. 19. «Методичні      рекомендації      для      проведення педагогічної практики “Уроки музики й заняття в школі” та “Переддипломної практики”» Коломия: Редакційно-видавничий комітет педагогічного коледжу, 2004. – 30 с.
 20. 20. «Комунікативна культура спілкування диригента як соціально-педагогічна проблема» Актуальні проблеми викладання музичних дисциплін у вищій школі. Науковий Вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. – Вип.35. – Київ. – 2004. – С. 162-170
 21. 21. «Музичний факультет крізь призму часу» «Без пісень нема життя». (До 40-річчя заснування музичного факультету Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника). Музично-краєзнавчий альманах. — Івано-Франківськ: Гостинець, 2006. – С.5-12
 22. 22. «Творча діяльність Дениса Січинського у станіславівський період» Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка та Національної музичної академії ім.Петра Чайковського. Серія: Мистецтвознавство. – №2 (14). – 2005. – С.9-12
 23. 23. «Деякі закономірності формування техніки диригування» Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: Плай. – Вип. VIII. – 2005. – С164-169
 24. 24. «Василь Їжак – місце і роль в освіті та культурі Прикарпаття» «Без пісень нема життя…» Музично-краєзнавчий альманах. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2006. – С.20-27
 25. 25. «Методичні рекомендації для студентів вищих мистецьких навчальних закладів «Формування комунікативної культури диригента» Івано-Франківськ: Плай, 2006. – 28 с.
 26. 26. «Деякі питання удосконалення педагогічної майстерності диригента» Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: Плай. – Вип. XX. – 2007. – C.206-211
 27. 27. «Духовна хорова культура Прикарпаття кінця XIX першої третини XX століття» Мистецтвознавчі записки: 36. наук, праць. – Вип. 11. — К.: Міленіум, 2007. – С.131 – 141
 28. 28. «Програма та науково-методичні рекомендації з організації та проведення навчальної (педагогічної) практики для студентів вищих мистецьких навчальних закладів» Івано-Франківськ: Плай, 2007, – 34 с.
 29. 29. «Розвиток хорової культури в шкільних осередках Прикарпаття першої третини XX століття» Доповідь на II Молодіжному Форумі «Багато культурність Івано-Франківської області (Україна) і Опольського воєводства (Польща)
 30. 30.«Психологічні особливості сприймання диригентом музичних творів» Мистецтвознавчі записки: Зб. Наук. Праць. – Вип. 16. – К.: Міленіум, 2009. – С. 12-19
 31. 31.«Психологічні умови використання невербальних засобів спілкування диригента» Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: Плай. – Вип. 15-16. – 2009. -C.207-212
 32. 32.«Мистецтво диригування  як спосіб пізнання майбутніх диригентів» Музикознавчі студії. Збірка статей. Львів СПОЛОМ. – Вип.22. – Львів, 2010. – С.176-185
 33. Система комунікативних вправлянь для диригента-початківця / Матеріали наук.-практ. конф-ї «Універсалізм творчої постаті Лесі Дичко та сучасний мистецький контекст», 2011. – 0,5 арк.
 34. Пізнання закономірностей формування музичного сприйняття / Збірник матеріалів Всеукр. науково-практичної конф. «Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки», м. Івано-Франківськ, 2013. – С. 23-27.
 35. Формування професійних засад музичної культури в товариствах Прикарпаття початку ХХ століття / Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 28-29. – Ч.1 – Івано-Франківськ, 2014. – С. 224-231 (245 с.)
 36. Методичні рекомендації з концертно-лекторської практики для студентів спеціальності «Музичне мистецтво» спеціалізації «Диригування». – Івано-Франківськ, 2014. – 14 с.
 37. Питання формування і вдосконалення викладацької майстерності педагогів-диригентів / Актуальні питання культурології: Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології та музикознавства. – Вип. 14 / За ред. проф. В.Г. Виткалова. – Рівне: РДГУ, 2014. – С.130-133 (256 с.)
 38. Процес художньо-педагогічного спілкування учителя музичного мистецтва з хоровим колективом / Актуальні питання культурології: Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології та музикознавства. – Вип. 14 / За ред. проф. В.Г. Виткалова. – Рівне: РДГУ, 2014. – С.169-173 (256 с.)
 39. Особливості розвитку комунікативної компетентності студентів вищих музичних закладів / Актуальні питання культурології: Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології та музикознавства. – Вип. 15 / За ред. проф. В.Г. Виткалова. – Рівне: РДГУ, 2015. – С.88-93 (211 с.)
 40. Хорова спадщина Василя Їжака // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: Плай. – Вип. 30-31. – Ч.2. – Івано-Франківськ, 2015. – С.102-106 (211 с.)
 41. Художнє сприйняття хорового мистецтва / Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки: Збірник наукових статей. – Ч.2. – Івано-Франківськ, 2015. – С.107-112 (191 с.)
 42. Становлення емоційної сфери особистості через творчу діяльність /  Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки: Збірник наукових статей – Ч. III-IV – Івано-Франківськ, 2016. –                   С. 96-100 (204 с.)
 43.  Виховання творчої уяви / Фундаментальні та прикладні  дослідження:  сучасні  науково-практичні  рішення  та  підходи // Збірник матеріалів I-ї  Міжнародної науково-практичної конференції. – Баку-Ужгород-Дрогобич: Посвіт, 2016. – С.74-76 (372 с.)
 44. Особливості роботи піаніста-концертмейстера в класі хорового диригування // Збірник матеріалів ХІ-ої міжнародної науково-практичної конференції [редактори-упорядники А.Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 27-19 (96 с.)
 45.  Комунікативна культура диригента. Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: «Фоліант», 2018. – 48 с.
 46.  Особливості роботи піаніста-концертмейстера в класі хорового диригування // Збірник матеріалів ХІ-ої міжнародної науково-практичної конференції [редактори-упорядники А.Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – С. 27-29 (96 с.)
 47.  Теоретичні основи методики вокально-хорового виховання // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика: Збірник наукових праць Інституту музичного мистецтва ДДПУ імені Івана Франка. – Вип. 4. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати: Посвіт, 2018. – С.60-66 (404 с.)
 48.  Питання формування музичної культури підлітків // Збірник матеріалів ХІІ-ої міжнародної науково-практичної конференції [редактори-упорядники А.Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – С. 70-74 (236 с.)
 49. Комунікативна культура диригента. Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: «Фоліант», 2018. – 48 с.
 50.  Питання удосконалення диригентсько-хорової освіти / Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць Інституту музичного мистецтва ДДПУ імені Івана Франка. Вип. 5. Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати – Баку: Посвіт, 2019. С. 257-263 ( 556 с.)
 51. Питання диригентської підготовки вчителя-хормейстера / Хорове мистецтво у вищій щколі: проблеми і перспективи професійної підготовки: зб. наук. статей / ред.-упоряд: Л. Серганюк, Ж. Зваричук, М. Рудик. Ч. V. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2019. С. 94-102 (300 c.)
 52. Специфіка формування музичної культури підлітків у закладах позашкільної освіти / Збірник матеріалів та тез ХІІІ-ої міжнародної науково-практичної конференції «Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть» (29 листопада 2019 р., м. Дрогобич, Україна) [редактори-упорядники А.Душний, Б. Пиц], Дрогобич: Посвіт, 2019. С. 56-59 (200 с.)
 53. Специфіка музично-естетичної культури підлітків / Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки:  зб. наук. статей / ред.-упоряд: Л. Серганюк, Ж. Зваричук, М. Рудик. Ч. VІ. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2020. С. 110-115 (144 c.)
 54. Психологія музичного сприйняття диригента / Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2020.  С. 173-176 (196 с.).
 55. Методи розвитку музичної пам’яті / Тенденції розвитку психології та педагогіки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6–7 листопада 2020 року). Київ : ГО »Київська наукова організація педагогіки та психології», 2020. Ч. 2. С. 21-24 (144 c.)
 56. Музикотерапія: лікування музикою / Збірник матеріалів мужнародної конференції «Specialized and multidisciplinary scientific researches», 11.12.2020, Амстердам, NLD

Рецензування до наукової, науково-дослідницької  та методичної роботи: 

1) до методичних рекомендацій для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівнів акредитації спеціальності «Народна художня творчість» «Практичні поради з диригування», Київ, 2014 Укладачі: П. С. Пірус, Я. П. Яців;

2) до Збірника наукових праць, вип. VIII «Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки» за ред. проф. М. В. Вовка, Івано-Франківськ, 2014.

3) на наукову роботу Козак Світлани Іванівни (вчитель Тлумацької ЗОШ І-ІІІ ступенів) на тему «Професійна діяльність хорового диригента» та відкритого уроку на тему «Твори духовної тематики в репертуарі хору» (2017);

4) на «Збірник пісень для дітей молодшого та середнього шкільного віку» Коцаби Євгена Іванович (вчитель Отинійської ЗОШ І-ІІІ ступенів), 2017.

Керівник академічного студентського жіночого хору музичного відділення Інституту мистецтв.

З 2004 року – учасниця Архиєрейського камерного хору «Кредо» Катедрального Собору Святого Воскресіння УГКЦ м.Івано-Франківська.

Керівник виробничої та навчально-педагогічної практики студентів музичного відділення інституту мистецтв (2001 – 2014 рр.)

Захист аспіранта Кметюка Т. В. кандидатської дисертації, зі спеціальності 17.00.03 – Музичне мистецтво на тему «Мистецька діяльність диригента Дмитра Котка в контексті хорової культури Західної України (20-70-ті роки ХХ століття)» в Харківському національному університеті мистецтв                        імені І. П. Котляревського (2011)

Робота у журі Конкурсу патріотичної пісні серед середніх медичних закладів області (28 травня 2015р.);

Робота у журі XIV загальноміського юнацького Фестивалю мистецтв «Таланти землі Галицької» (квітень 2016-2017 рр.);

Робота у журі загальноміського конкурсу «Бо прийдуть до тебе три празники в гості» (25.01 – 27. 01. 2017 р.);

Робота у журі загально гімназійного (гімназія № 2) конкурсу дитячої та юнацької творчості «Таланти землі Галицької» (22.03 – 24.03.2017 р.);

Робота у журі міського конкурсу солістів «Пісенний диво грай» серед учнів загальноосвітніх та вихованців позашкільних навчальних закладів (17.10 – 18.10. 2017 р.);

Робота у журі конкурсу «Таланти землі Галицької» серед учнів закладів освіти міста Івано-Франківська ( 18.04 – 19. 04.2018 р.)

Робота у журі фестивалю-конкурсу пісні АТО і ООС « З Україною в серці» закладів загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти (16 жовтня 2019 р.)

Голова Державної екзаменаційної комісії на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» зі спеціальностей: «Народна художня творчість», «Хореографія», «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» Калуського коледжу культури і мистецтв (08. 06 – 21. 06. 2017 р.)

Куратор групи МПВ – 11 музичного відділення (2020-2024 рр.)

Контактна інформація:

м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 34-А

Навчально-науковий інститут мистецтв ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Кафедра методики музичного виховання і диригування

e-mail: kmmvd@pnu.edu.ua ;

romanavinnitska@ukr.net

тел.: +38(095)7120640

+38(096)7780567

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника