ДУДИК РОМАНА ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат мистецтвознавства,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилася 03 жовтня 1970 року в м.Коломия, Івано-Франківської області

1985-1989 рр. – студентка Коломийського музично-педагогічного училища, музичного відділення (нині педагогічний коледж) (клас викладача Соколишина М.Д.)

1989-1994 рр. – студентка музично-педагогічного факультету Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника (клас старшого викладача Маланюк О.О.)

1994-1995 рр. –  лаборант кафедри співів і диригування

1994-1998 рр – концертмейстер (по сумісництву) і хоровий диригент Коломийського музично-педагогічного училища

1995-1998 рр. – аспірантка Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського

З 1998 року – на педагогічній роботі в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника

У 2000 році захистила дисертацію на тему “Хорова культура Прикарпаття кінця ХІХ – першої третини ХХ століття” (науковий керівник академік Ляшенко І.Ф.). В свому дисертаційному дослідженні на широкому архівно-краєзнавчому матеріалі висвітлила процеси становлення і розвитку хорового мистецтва Прикарпаття в контексті загальнонаціональних культуротворчих процесів, а також окреслила специфіку етнорегіональних особливостей пісенно-хорової культури краю, у формуванні якої зробили свій внесок такі самобутні райони, як Гуцульщина, Покуття, Бойківщина і Опілля.

З 2004 року – доцент кафедри співу і диригування ім. В.Їжака

З 2006 року – доктор філософії

1.«Використання педагогічної спадщини В.О.Сухом-линського у формуванні хорового диригента» Модернізація системи освіти в Україні на засадах національних традицій та етнопедагогіки, гуманізації і демократизації, світового досвіду. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ: Плай. – 1995 – с.38-40

2. «Музичне життя Городенківщини» Джерела. – Івано-Франківськ, 1998. – № 3-4. – С.62-63

3. «Хори в Канаді» Музика. – Київ, 1999. – №1-2. – С15

4. «Денис Січинський та музично-хорова культура Прикарпаття» Українська система виховання: проблеми, перспективи: 36. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ, 1999. – С. 128-133

5. «Т.Шевченко в музичному житті товариства “Коломийський Боян”» Тарас Шевченко і народ. Дослідження, переклади, публікації: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 1999. – Вип. УП. -С.113-115

6. «Концертна діяльність хорових колективів» Науковий Вісник НМАУ: Музичне виконавство. – Київ, 1999. – вип. 1. – С.53-60

7. «Становлення професійних засад музично-театрального мистецтва на Прикарпатті: історич­ний аспект» Україна на порозі третього тисячоліття: духовність і художньо-естетична культура. – Київ, 1999. – Т. 14. – С.491-497

8. «Молодіжний рух в концертному житті Прикарпаття кінця ХІХ-першої третини XX століття» Теорія і практика педагогічного процесу. Проблеми сучасного мистецтва і культури: 36. наукових праць. – Харків, 2000. – С.188-196

9. «Часові та просторові аспекти музичного фольклору Прикарпаття» Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ. – Вип.Н. – 2000. – С. 164-170

10.«Микола Лисенко на Прикарпатті. Проблеми дидактичного забезпечення навчального процесу» 36. наук. праць. – Вид. – Науковий світ. – Київ, 2001. – С.200-206

11. «Фольклорні розвідки етнографів Прикарпаття кінця XIX- початку XX ст.» Вісник Прикарпатського університету. Мистецтво­знавство. – Івано-Франківськ. – ВИП.Ш. – 2001. – С.146-151

12. «Різдвяні звичаї та обряди українців Карпат» Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ. – Вип.ІУ. – 2002. – С.100

13. «Ювілейні урочистості» Музика. – Київ, 2002. – № 3. – С.22

14. «Культурно-мистецькі тенденції в діяльності моло­діжних організацій (“Січ”, “Сокіл”, “Пласт”, “Луг”, “Каменярі”) на Прикарпатті першої третини XX століття» Вісник Прикарпатського університету. – Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ. Вид.: Плай. – Вип.У. – 2003. – С.44-52

15. «Розвиток хорового мистецтва першої третини XX ст. в шкільних осередках Прикарпаття» Краєзнавство Прикарпаття. – Вид.: Видавничо-інформац. центр Івано-Франківська. – 2003. – № 1. – Січень-червень. – С.34-36

16. «Система роботи по формуванню культури спілкування диригента-початківця» Підготовка творчої особистості у мистецьких вищих навчальних закладах. 36. наук, праць. – Харків: Принт Дизайн. – 2003. – С.84-94

17. «Психологічні механізми сценічного самопочуття диригента-виконавця» Педагогічні умови професійного становлення учнівської молоді. 36. наук, праць. – Харків: Стиль-Дизайн. – 2003. – С.І66-177

18. «Проблема   сценічного   самопочуття   диригента-виконавця» Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: Плай. – Вип. VII. – 2004. – С.176-184

19. «Методичні      рекомендації      для      проведення педагогічної практики “Уроки музики й заняття в школі” та “Переддипломної практики”» Коломия: Редакційно-видавничий комітет педагогічного коледжу, 2004. – 30 с.

20. «Комунікативна культура спілкування диригента як соціально-педагогічна проблема» Актуальні проблеми викладання музичних дисциплін у вищій школі. Науковий Вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. – Вип.35. – Київ. – 2004. – С. 162-170

21. «Музичний факультет крізь призму часу» «Без пісень нема життя». (До 40-річчя заснування музичного факультету Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника). Музично-краєзнавчий альманах. — Івано-Франківськ: Гостинець, 2006. – С.5-12

22. «Творча діяльність Дениса Січинського у станіславівський період» Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка та Національної музичної академії ім.Петра Чайковського. Серія: Мистецтвознавство. – №2 (14). – 2005. – С.9-12

23. «Деякі закономірності формування техніки диригування» Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: Плай. – Вип. VIII. – 2005. – С164-169

24. «Василь Їжак – місце і роль в освіті та культурі Прикарпаття» «Без пісень нема життя…» Музично-краєзнавчий альманах. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2006. – С.20-27

25. «Методичні рекомендації для студентів вищих мистецьких навчальних закладів «Формування комунікативної культури диригента» Івано-Франківськ: Плай, 2006. – 28 с.

26. «Деякі питання удосконалення педагогічної майстерності диригента» Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: Плай. – Вип. XX. – 2007. – C.206-211

27. «Духовна хорова культура Прикарпаття кінця XIX першої третини XX століття» Мистецтвознавчі записки: 36. наук, праць. – Вип. 11. — К.: Міленіум, 2007. – С.131 – 141

28. «Програма та науково-методичні рекомендації з організації та проведення навчальної (педагогічної) практики для студентів вищих мистецьких навчальних закладів» Івано-Франківськ: Плай, 2007, – 34 с.

29. «Розвиток хорової культури в шкільних осередках Прикарпаття першої третини XX століття» Доповідь на II Молодіжному Форумі «Багато культурність Івано-Франківської області (Україна) і Опольського воєводства (Польща)

30.«Психологічні особливості сприймання диригентом музичних творів» Мистецтвознавчі записки: Зб. Наук. Праць. – Вип. 16. – К.: Міленіум, 2009. – С. 12-19

31.«Психологічні умови використання невербальних засобів спілкування диригента» Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: Плай. – Вип. 15-16. – 2009. -C.207-212

32.«Мистецтво диригування  як спосіб пізнання майбутніх диригентів» Музикознавчі студії. Збірка статей. Львів СПОЛОМ. – Вип.22. – Львів, 2010. – С.176-185

Керівник академічного студентського жіночого хору музичного відділення Інституту мистецтв.

З 2004 року – учасниця Архиєрейського камерного хору «Кредо» Катедрального Собору Святого Воскресіння УГКЦ м.Івано-Франківська.

Контактна інформація:

м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 34-А

Навчально-науковий інститут мистецтв ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Кафедра методики музичного виховання і диригування

e-mail: khd@pu.if.ua ; romana.dudyk@pu.if.ua

тел. +38 (0342) 52-34-29

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника