БАРДАШЕВСЬКА ЯРОСЛАВА МИКОЛАЇВНА

кандидат мистецтвознавства,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилася 5 травня 1976 року в м. Бурштин Галицького району Івано-Франківської області

1991-1995рр. – навчалася в Чортківському музично – педагогічному училищі, яке закінчила з відзнакою.

1995-2000рр. – продовжувала удосконалювати свій професійний рівень, навчаючись на музичному факультеті Прикарпатськoго національного університету імені Василя Стефаника, де здобула кваліфікацію викладача музики, диригента за спеціальністю «Хорове диригування»

З 2001 року розпочала трудову діяльність у Бурштинському НВК, де працювала на посадах музичного керівника та хореографа.

У 2004 була призначена  на посаду заступника директора з виховної роботи Бурштинської  гімназії.

В ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника» працює з 2011 року на посаді старшого лаборанта  кафедри театрального та хореографічного мистецтва,  з 2015 року  – хорового диригування, а з 2016 року  –  на посаді викладача кафедри методики музичного виховання і диригування.

В 2017 році захистила дисертацію на тему «Образно-семантичні і стилістичні аспекти хорової творчості Віктора Степурка (на матеріалі хорів a cappella)» (науковий керівник професор Серганюк Л.І.)

1. Бардашевська Я. Визначальні мотиваційні чинники в семантичному зрізі концепцій хорової акапельної творчості Віктора Степурка: до проблеми світогляду митця / Я. Бардашевська  // Студії мистецтвознавчі. – Київ, 2014. – Число 1. – С. 145–151.

2. Бардашевська Я. Поезія Тараса Шевченка в хоровій творчості українських композиторів останньої третини ХХ — першому десятилітті ХХІ ст. / Я. Бардашевська // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. –Івано-Франківськ, 2014. – № 28–29. – C. 215–218.

3. Бардашевская Я. Взаимодействие богослужебно-канонического и етнокультурного составляющих в творчестве украинских композиторов / Я. Бардашевская // Научная дичкуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологи: зб. статей по матеріалам ХІ-ХІІ международной заочной научно-практической конференции. – М.: Изд. «Интернаука», 2015. – № 9 – 10 (37). – С. 15–22.

4. Бардашевська Я. Образно – стилістичні і жанрові концепції в українській вокально-хоровій музиці на основі поезій Т.Г. Шевченка / Я. Бардашевська  //  Науковий журнал “Молодий вчений”. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – № 12 (27). Частина 4. – С. 50–53.

5. Бардашевська Я. Специфічні проблеми у осмисленні еволюції сакральних жанрів в українському мистецтві / Я. Бардашевська // Збірник наукових статей «Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки». – Івано–Франківськ : Лілея – НВ, 2015. – Частина 2. – С. 27–34.

6. Бардашевська Я. Деякі аспекти сприйняття творів українських композиторів на сакральному просторі  / Ярослава Бардашевська // Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. – Lublin, 2016. – Volume XIII. – С. 584–590.

7. Бардашевська Я. Псалми у творчості Віктора Степурка: контекст жанру і деякі особливості інтерпретації / Бардашевська Ярослава // Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне : РДГУ, 2016. – Випуск 21. – С. 150–156.

8. Бардашевська Я. Хори а сареlla Віктора Степурка на біблійну тематику: псалми / Я.Бардашевська  //  Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство / [за ред. О.С. Смоляка]. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – № 1 (вип. 34). – С. 43–50.

9. Bardashevska Y.Pedagogical research in the study of modern Ukrainian Benchmarks for mastering basic categories of philosophy in musicс science Sacred Music in universities: the material of V.Stepurka / Y. Bardashevska // Educational and behavioural issues in modern world. Catholic University of Rosenberg (Slovakia), 2016. – С. 93–102.

10. Бардашевська Я. Співіснування богослужбово-канонічного й етнокультурного в творчості українських композиторів  //  Збірник наукових статей «Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки». – Івано–Франківськ : Лілея – НВ, 2016. – Частина 3. – С. 18–25.

Впродовж усіх років навчання була артистом  академічного хору «Елегія», з яким гастролювала як в Україні, так і за кордоном.

Результативність творчої педагогічної праці  демонстрували успіхи дітей в різних видах музичної діяльності. Під вмілим керівництвом Бардашевської Я.М. вихованці  презентували  результати своєї хореографічної та вокальної творчості на загальноміських, районних заходах та святах.

Контактна інформація:

м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 34-А

Навчально-науковий інститут мистецтв ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Кафедра методики музичного виховання і диригування

e-mail: khd@pu.if.ua ;  yaroslava.bardashevska@pu.if.ua

тел. +38 (0342) 52-34-29

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника