Про кафедру

ІСТОРІЯ

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Кафедра методики музичного виховання та диригування є випусковою за спеціальністю 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво).  Формуючи у студентів необхідну суму знань, умінь і навичок з дисциплін диригентсько-хорового циклу, яка є необхідною умовою організації навчально-виховного процесу в хорових колективах, ансамблях, гімназіях, ліцеях, педагогічних коледжах, вищих навчальних закладах, професорсько-викладацький штат кафедри у складі 30 осіб має: двох заслужених діячів мистецтв України (Савчук В.Я., Серганюк Л.І.), трьох заслужених працівників культури України, доцентів (Зваричук Ж.Й., Карась Г.В., Серганюк Ю.М.), трьох заслужених артистів України (Молодій О.Р., Петрик М.В., Черсак О.М.), двох професорів, доктора мистецтвознавства (Карась Г.В.) та кандидата мистецтвознавства (Серганюк Л.І.), десять кандидатів мистецтвознавства, доцентів (Бардашевська Я.М., Дудик Р.В., Зваричук Ж.Й., Казимирів Х.Т., Колубаєв О.Л., Маскович Т.М., Новосядла І,С., Рудик М.М.,  Шегда Л.В., Ярошенко І.В)., двох кандидатів педагогічних наук (Таран І.М., Шуляр О.Д.).