014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) ІІ магістерський рівень

Освітні програми та навчальні плани

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

за ІІ магістерським рівнем:

Освітня програма Середня освіта (Музичне мистецтво) магістр 2020

Навчальний план Середня освіта (Музичне мистецтво) магістр 2020 денна форма навчання

Навчальний план Середня освіта (Музичне мистецтво) магістр 2020  заочна форма навчання

 

Освітня програма Середня освіта (Музичне мистецтво) магістр 2019

Навчальний план Середня освіта (Музичне мистецтво) магістр 2019 денна форма навчання

Навчальний план Середня освіта (Музичне мистецтво) магістр 2019 заочна форма навчання