025 Музичне мистецтво (хорове диригування) ІІ (магістерський) рівень