Проблематика дисертаційних досліджень

Шуляр Орест Дмитрович – «Вдосконалення музично-естетичного виховання підлітків у групах продовженого дня (на матеріалі народно – пісенної творчості) за спеціальністю 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» (1992)

Таран Ірина Михайлівна – «Естетичне виховання молодших школярів на народних музичних традиціях» за спеціальністю 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» (1994)

Карась Ганна Василівна – «Формування естетичного досвiду старшокласникiв у фольклорних колективах» за спеціальністю 13.00.01 – «Теорія і історія педагогіки» (1996)

Дудик Романа Володимирівна – «Хорова культура Прикарпаття кінця ХІХ – першої третини ХХ століття» за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво» (2000)

Серганюк Любов Іванівна – «Стилістика української акапельної хорової опери (на матеріалі творчості Л.Дичко)» за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво» (2004)

Ярошенко Ірина Володимирівна – «Музично – просвітницька діяльність Андрія Кушніренка в контексті розвитку професійно – хорового виконавства на Буковині» за спеціальністю 17.00.01 «Історія та теорія культури» (2005)

Зваричук Жанна Йосипівна – «Богослужбове хорове виконавство Галичини ХІХ століття» за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво» (2008)

Шегда Лідія Василівна – «Жанрово – стилістичні особливості української пісенно–хорової музики для дітей (на матеріалі творчості Л.Дичко і Б.Фільц) за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво» (2010)

Новосядла Ірина Степанівна – «Сучасні тенденції формування українського фортепіанного репертуару для дітей (кін. ХХ – поч. ХХІ ст.)» (2011)

Рудик Марина Миколаївна – «Жанрово – стильове моделювання у фортепіанних циклах Л.Дичко: стабільні та варіативні риси» за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво» (2013)

Колубаєв Олег Леонідович – «Галицька популярна пісня в процесі еволюції регіональної традиції естрадно – музичного мистецтва» за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво» (2014)

Карась Ганна Василівна – «Музична культура української західної діаспори як соціокультурний феномен ХХ ст.» за спеціальністю 26.00.01 – «Теорія та історія культури» (2014)

Обух Людмила Василівна – «Провідні тенденції української музичної освіти західної діаспори (поч. ХХ – ХХІ ст.» за спеціальністю 26.00.01 – «Теорія та історія культури» (2014)

Бардашевська Ярослава Миколаївна – «Образно-семантичні і стилістичні аспекти хорової творчості Віктора Степурка (на матеріалі хорів a cappella)» за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво» (2017)

Казимирів Христина Тарасівна – «Міфологеми у хоровій творчості українських композиторів» за спеціальністю 26.00.01 – «Теорія та історія культури» (2018)

Маскович Тетяна Миколаївна – «Хорова творчість Г. Гаврилець в руслі тенденції «нової сакральності» за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво» (2018)