НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Дисертаційні дослідження:

Шуляр Орест Дмитрович – «Вдосконалення музично-естетичного виховання підлітків у групах продовженого дня (на матеріалі народно – пісенної творчості) за спеціальністю 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» (1992)

Таран Ірина Михайлівна – «Естетичне виховання молодших школярів на народних музичних традиціях» за спеціальністю 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» (1994)

Карась Ганна Василівна – «Формування естетичного досвiду старшокласникiв у фольклорних колективах» за спеціальністю 13.00.01 – «Теорія і історія педагогіки» (1996)

Дудик Романа Володимирівна – «Хорова культура Прикарпаття кінця ХІХ – першої третини ХХ століття» за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво» (2000)

Серганюк Любов Іванівна – «Стилістика української акапельної хорової опери (на матеріалі творчості Л.Дичко)» за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво» (2004)

Ярошенко Ірина Володимирівна – «Музично – просвітницька діяльність Андрія Кушніренка в контексті розвитку професійно – хорового виконавства на Буковині» за спеціальністю 17.00.01 «Історія та теорія культури» (2005)

Зваричук Жанна Йосипівна – «Богослужбове хорове виконавство Галичини ХІХ століття» за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво» (2008)

Шегда Лідія Василівна – «Жанрово – стилістичні особливості української пісенно–хорової музики для дітей (на матеріалі творчості Л.Дичко і Б.Фільц) за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво» (2010)

Новосядла Ірина Степанівна – «Сучасні тенденції формування українського фортепіанного репертуару для дітей (кін. ХХ – поч. ХХІ ст.)» (2011)

Рудик Марина Миколаївна – «Жанрово – стильове моделювання у фортепіанних циклах Л.Дичко: стабільні та варіативні риси» за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво» (2013)

Колубаєв Олег Леонідович – «Галицька популярна пісня в процесі еволюції регіональної традиції естрадно – музичного мистецтва» за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво» (2014)

Карась Ганна Василівна – «Музична культура української західної діаспори як соціокультурний феномен ХХ ст.» за спеціальністю 26.00.01 – «Теорія та історія культури» (2014)

Обух Людмила Василівна – «Провідні тенденції української музичної освіти західної діаспори (поч. ХХ – ХХІ ст.» за спеціальністю 26.00.01 – «Теорія та історія культури» (2014)

Бардашевська Ярослава Миколаївна – «Образно-семантичні і стилістичні аспекти хорової творчості Віктора Степурка (на матеріалі хорів a cappella)» (2017)

Казимирів Христина Тарасівна – «Міфологеми у хоровій творчості українських композиторів» (2018)

Маскович Тетяна Миколаївна – «Хорова творчість Г. Гаврилець в руслі тенденції «нової сакральності» (2018)

Наукові стажування:

З червня по вересень 2017 року, за сприяння Фундації Central European Academy Studies and Certification (CEASC), проходило міжнародне стажування «Сучасний  університет: міжнародна співпраця та мобільність задля інновацій через проектний  підхід», у якому брали участь викладачі кафедри методики музичного виховання та диригування Навчально-наукового Інституту мистецтв,  а саме: кандидат мистецтвознавства, доцент Ірина Новосядла; кандидат мистецтвознавства, старший викладач Марина Рудик; заслужений артист України, доцент Мирослав Петрик.

У рамках програми стажування з 23-го по 26-те вересня на базі Університету суспільних наук та Лодзького університету відбувся виїзний модуль. Його учасниками стали досвідчені вчені та молоді науковці з різних куточків України. Під час проведення заходу польські колеги поділилися унікальними матеріалами щодо ознайомлення учасників стажування з можливостями фінансування індивідуальної мобільності вчених і докторантів за допомогою фінансових інструментів ЄС Horyzon2020, Erazmus +, JRC, мереж Euraxess, EEN і ін.

 

Лектори презентували цінні ідеї щодо створення і функціонування проектного офісу як структурної одиниці вищого навчального закладу, факультету, кафедри, що сприяє поліпшенню міжнародних зв’язків і освоєнню роботи з проектами, які фінансуються фондами ЄС; розглянули навички, необхідні для побудови консорціумів та пошуку партнерів як один з компонентів реалізації проектного підходу в організації роботи вищих навчальних закладів.

Крім навчання, учасники стажування познайомилися з унікальною архітектурою центральної частини міста Лодзь та його історією, а також отримали позитивні емоції від товариського спілкування зі своїми колегами.