2017 рік

Звітна наукова конференція викладачів, докторантів, аспірантів за 2017 рік

СЕКЦІЯ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

ПІДСЕКЦІЯ МЕТОДИКИ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ДИРИГУВАННЯ

(ауд. 403, ІМ)

КЕРІВНИК – Заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор Л.І.СЕРГАНЮК

СЕКРЕТАР – кандидат мистецтвознавства, старший викладач М.М. РУДИК

1. Гами – вагомий чинник становлення фортепіанної техніки. Кандидат педагогічних наук, доцент І.М. ТАРАН

2. Постать Артемія Веделя у культурно-мистецьких рефлекціях української діаспори. Доктор мистецтвознавства, професор Г.В. КАРАСЬ

3. Фемінізаця української хорової культури Галичини кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. Аспірант Р.М. ДЗУНДЗА

4. Особливості вищої музичної освіти в сучасній Німеччині. Аспірант А.В. ОЛІЙНИК

5. Роль соціокультурного середовища у формуванні і розвитку співаків української естради. Аспірант У.В. КОНВАЛЮК

6. Особливості підготовки регентів церковних хорів на прикладі діяльності Дяківського-регентського інституту в Івано-Франківську. Аспірант І.В. ЯЦІВ

7. Кантатно-ораторіальний жанр в творчості Мирослава Волинського. Кандидат мистецтвознавства, доцент Л.В. ШЕГДА

8. Різновекторність творчості видатного співака сучасності Дмитра Хворостовського (як прилад володіння різними манерами звуковидобування на базі основної академічної). доцент О.Р.МОЛОДІЙ

9. Вокальна педагогіка: особистий досвід. Доцент М.В. ПЕТРИК

10. Образна багатоплановість хорової творчості Віктора Степурка. Викладач Я.М. БАРДАШЕВСЬКА

11. Особливості сучасних комунікативних навичок у професійній діяльності українських диригентів сучасності. Кандидат мистецтвознавства, доцент І.В. ЯРОШЕНКО