2016 РІК

Звітна наукова конференція викладачів, докторантів, аспірантів за 2016 рік

СЕКЦІЯ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

ПІДСЕКЦІЯ МЕТОДИКИ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ДИРИГУВАННЯ

(ауд. 403, ІМ)

КЕРІВНИК – Заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор Л.І.СЕРГАНЮК

СЕКРЕТАР – кандидат мистецтвознавства, старший викладач М.М.РУДИК

1. Динаміка гучності та специфіка її використання. Кандидат педагогічних наук, доцент І.М. ТАРАН

2. Українські хорові традиції в розвитку сучасної диригентської культури Західної Європи. Кандидат мистецтвознавства, доцент І.В. ЯРОШЕНКО

3. Вокально-методичні напрямки хорового виховання. Кандидат мистецтвознавства, доцент Р.В. ДУДИК

4. Проблеми духовності і етики у хорових творах Віктора Степурка. Викладач Я.М.БАРДАШЕВСЬКА

5. Обрядовий фольклор у хоровій творчості Мирослава Волинського. Кандидат мистецтвознавства, доцент Л.В.ШЕГДА

6. Духовно-хорова творчість О.Й.Кишакевича. Кандидат мистецтвознавства, доцент Ж.Й.ЗВАРИЧУК

7. Найпоширеніші недоліки у співі та методи їх усунення. Доцент О.Р.МОЛОДІЙ

8. Оригінальність інтерпретацій хорових композицій Лесі Дичко. Доцент Ю.М.СЕРГАНЮК

9. Музично-творча діяльність співаків Прикарпаття. Кандидат педагогічних наук, доцент О.Д.ШУЛЯР

10. Роль музично-дидактичних ігор у навчально-виховній діяльності учнів молодшого шкільного віку. Кандидат мистецтвознавства, доцент О.Л.КОЛУБАЄВ

11. Принципи фрескового живопису у сюїтній організації циклу “Замки Лаури”. Кандидат мистецтвознавства, старший викладач М.М.РУДИК

12. Етос і ерос у життєтворчості М.Лисенка. Доктор мистецтвознавства, професор Г.В.КАРАСЬ

13. Микола Лисенко в контексті проблем ідентичності. Аспірант Р.М.ДЗУНДЗА

14. Система музичної освіти сучасної Німеччини: до постановки проблеми. Аспірант А.В.ОЛІЙНИК

15. Дидактика вокального навчання школярів: особистий досвід. Доцент М.В.ПЕТРИК