2016 рік

Звітна наукова конференція викладачів, докторантів, аспірантів за 2016 рік

СЕКЦІЯ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

ПІДСЕКЦІЯ МЕТОДИКИ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ДИРИГУВАННЯ

(ауд. 403, ІМ)

КЕРІВНИК – Заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор

Л. І. СЕРГАНЮК

СЕКРЕТАР – кандидат мистецтвознавства, старший викладач М. М. РУДИК

1. Динаміка гучності та специфіка її використання. Кандидат педагогічних наук, доцент І. М. ТАРАН

2. Українські хорові традиції в розвитку сучасної диригентської культури Західної Європи. Кандидат мистецтвознавства, доцент І. В. ЯРОШЕНКО

3. Вокально-методичні напрямки хорового виховання. Кандидат мистецтвознавства, доцент Р. В. ДУДИК

4. Проблеми духовності і етики у хорових творах Віктора Степурка. Викладач Я. М. БАРДАШЕВСЬКА

5. Обрядовий фольклор у хоровій творчості Мирослава Волинського. Кандидат мистецтвознавства, доцент Л. В. ШЕГДА

6. Духовно-хорова творчість О. Й. Кишакевича. Кандидат мистецтвознавства, доцент Ж. Й. ЗВАРИЧУК

7. Найпоширеніші недоліки у співі та методи їх усунення. Доцент О. Р. МОЛОДІЙ

8. Оригінальність інтерпретацій хорових композицій Лесі Дичко. Доцент Ю. М. СЕРГАНЮК

9. Музично-творча діяльність співаків Прикарпаття. Кандидат педагогічних наук, доцент О. Д. ШУЛЯР

10. Роль музично-дидактичних ігор у навчально-виховній діяльності учнів молодшого шкільного віку. Кандидат мистецтвознавства, доцент О. Л. КОЛУБАЄВ

11. Принципи фрескового живопису у сюїтній організації циклу “Замки Лаури”. Кандидат мистецтвознавства, старший викладач М. М. РУДИК

12. Етос і ерос у життєтворчості М. Лисенка. Доктор мистецтвознавства, професор Г. В. КАРАСЬ

13. Микола Лисенко в контексті проблем ідентичності. Аспірант Р. М. ДЗУНДЗА

14. Система музичної освіти сучасної Німеччини: до постановки проблеми. Аспірант А. В. ОЛІЙНИК

15. Дидактика вокального навчання школярів: особистий досвід. Доцент М. В. ПЕТРИК